Rođen je 20. 12. 1935. U Malinskoj na otoku Krku.
  
 U neko vrijeme kad se činilo da do toga odista neće doći,
 odlučio je napisati i objaviti i ovu knjigu.
  
 Zbog čega?
  
 Vjerojatno stoga što mu ništa drugo nije preostalo

 
 
 
  
 U vrlo zanimljivom djelu «Rub» Ivana Ladešića susrećemo se s danas pomalo .
 zaboravljenim književnim žanrom nazvanim – Poema
  
 Za početak upitajmo se što je to poema ?
  
 Poema je vrsta književnog djela epsko-lirskog karaktera u stihovima
 (ponekad i u prozi).
  
 Može biti kratka ili duga, jednostavna ili složena koja se sastoji od više pjevanja.
  
 Poema je kao termin još u antičkoj literaturi imala općenito značenje, vjerojatno
 je to jedan od razloga zbog kojeg je kao vrsta do danas ostala nedovoljno
 određena te utjelovljuje karateristike svih triju književnih rodova i lirike,
  i epike i drame.
  
 Razrađena fabula, likovi i pripovjedač karakteristike su epskog, karakteristike
 dramskog mogu se očitati u iznimno snažnoj unutarnjoj borbi likova i dugim
 monolozima, a lirska je sama forma, izrazita nabijenost emocijama, promišljanja o
 moralnim pitanjima i brojne pjesničke figure među kojima je bitno istaknuti, uz
 najčešće poredbe i epitete, snažne metafore i brojne figure suprotnosti –
  paradokse i snažne antiteze.
  
 I zaista, sve to pronači ćemo i u ovom neuobičajenom djelu Ivana Ladešića.
  
 No za razliku od vjerojatno najpoznatijih hrvatskih poema poput «Dubravke»,
 Ivana Gundulića ili «Jame», Ivana Gorana Kovačića, Ivan Ladešić nam je u svom
 djelu odlućio ispričati vrlo suvremenu, aktualnu, a jednim dijelom i fantastičnu
 priču koja govori o jednoj od mogućih sudbina ljudskog roda u slučaju da se
  genetička istraživanja ne drže pod kontrolom.
  
 Uglavnom radi se o vrlo neuobičajenom i zanimljivom djelu u što će se
 vjerujem i sami uvjeriti svi oni koji ga budu pročitali.
 
 
  u Zagrebu 03.09.2012. Nenad Grbac
  
 
 
  
 
 
Rub.................................................................................07
 
I. Dolazak........................................................................09
 
II. Ništa...........................................................................85
 
III. Zakon........................................................................99
 
IV. Međuigra...................................................................126
 
V. Suočenje i kraj............................................................161
 
VI. Generali....................................................................185
 
Bilješka o piscu...............................................................190
 
Kazalo...........................................................................191
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present