Pisac, pjesnik i spisatelj. Živi u Lukavcu, BiH, a rođen je
 1947. u Gračanici. Prvu knjigu poezije objavio je u
 sarajevskoj Svjetlosti 1976. godine, a od tada, pedesetak
 raznih knjiga u rasponu od poezije do proze, esejistike,
 publicistike...
  
 Zastupljen je u mnogim tekstovima u udžbenicima za
 osnovnu školu, ali i knjigama u programu lektire za osnovnu
 školu. Kako i sam navodi, najradije piše za djecu. O čemu
 svjedoči i podatak da je dobitnik i prve godišnje književne

  nagrade za dječje i književno stvaralaštvo za mlade koju dodjeljuje Društvo pisaca BiH.
 Objavio je i cijeli niz dužih eseja o piscima, slikarima i fotografima. Neki od njih predstavljeni
 su kao posebne publikacije ili objavljeni u katalozima, monografijama, časopisima i listovima.
 Zastupljen je i u desetak zajedničkih knjiga i antologija, a autor je i većeg broja prikaza,
 predgovora, pogovora i recenzija. Neka od njegovih djela prevedena su na sljedeće jezike: na
 slovenski, engleski, švedski, njemački, albanski i makedonski jezik. Dvanaest godina bavio se
 izdavaštvom. Urednik je preko stotinu i pedeset knjiga. Živi kao pisac.
  
 
 
 
e-mail adresa: kujundzic@gmail.com
 
 
 
 
Dječji roman MAHIR I ZMAJ, autora Atifa Kujundžića, zapravo je bajkovita saga
kojom pisac uranja duboko u svijet dječje mašte i snova iz koga ispreda poučnu priču
o nekom novom, ekološkom zmaju, primjerenom našem vremenu i strukturi
svakodnevnice moderne zapadne civilizacije.
 
Kao simbol iskonske snage i moći, zmaj, ovdje (u svijetu urođene biološke
inferiornosti djetinjstva, i fizičke nemoći djeteta da se odupre starijima i jačima od
sebe), na psihološkom tragu Adlerovog kompenzativnog principa, figurira kao piščev
romaneskni korektiv. U tom smislu, zmaj bi, mlađahnog Kujundžićevog junaka Mahira,
trebao da brani od onih starijih, jačih i neotesanih školaraca, koji ga, u svojoj dječijoj
neobuzdanosti, svakodnevno dočekuju na putu iz škole ne dajući mu mira. U
Mahirovoj dječačkoj nemoći, sanjani zmaj bi, snagom svoje zmajske moći, konačno,
trebao da spriječi i odagna tu nesnošljivu moru đačkih nepodopština. Odnosno,
Kujundžićev zmaj bi, kao sanjani ćuvar životnog reda i poretka, bio regulativni princip
pravde u svijetu tlačenja nemoćnih od strane jačih i bezobzirnijih.
 
Shodno tome, pisac romana svog knjiškog zmaja instrumentalizira sasvim pedagoški,
kao biće iz dječje mašte koje djeci pomaže da brže, bolje i lakše odrastaju. I da
sazrijavaju na način koji ih moralno oblikuje u društveno zrele, odgovorne i
samoodgovorne ličnosti. Ako je, u smislu tradicionalne zapadne simbolike i mitologije,
zmaj oduvijek bio "čuvar skrivenog blaga", onda to nevidljivo blago, na stranicama
Kujundžićevog romana, utjelovljuje didaktička ideja epistemološke višeslojnosti
(znanje, odgoj, moralno zrenje ...), koja nam se (kroz priču o zmaju), raz-otkriva u
ravni odgojno-obrazovne neophodnosti svakodnevnog bdijenja nad djetetom u doba
njegova ubrzanog sazrijevanja tokom najranije, vrijednosno otvorene i, upravo zato,
pedagoški najizazovnije (personalno-formativne) faze njegovog ljudskog rasta.
 
  iz recenzije: Esad Bajtal
 
 
 
 
 
Lira u predgrađu - Poezija. Nik Svjetlost Sarajevo. Sarajevo, 1976;
Nadrastanje - Poezija. Nik Univerzal Tuzla. Tuzla, 1980;
Zora put nastavlja - Soneti. Nik Paralele Doboj. Doboj, 1983;
Mogućnost za samoću - Poezija. Nik Univerzal Tuzla. Tuzla, 1985;
Prethodnica - Soneti i sonetni vijenac. Nik Drugari Sarajevo. 1986;
Pjesma o prijateljima ili put - Poema. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1996;
Pjesme sa Rahmanom - Poezija. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1997.
Lukavac '92. - '96. Monografija. Publicistika. Zajedno sa Rifetom
Haskovićem. Nik Bosnia ars Tuzla. Tuzla, 1997;
Pohod, nažalost, gorak - Esej o djeci i djetinjstvu u poeziji Avde Mujkića.
JU Dom kulture Lukavac. Lukavac, 1997;
Pjesnik u provinciji, provincija u pozadini - Osvrt o životnom putu
pjesnika Avde Mujkića. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1998;
Put i krug - Poetsko-grafička mapa, zajedno sa ak. slikarom Nijazom
Omerovićem. Bosanski kulturni centar Gračanica. Gračanica, 1998;
Pjesme o pticama - Pjesme za djecu. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1998;
Razglednice srca, ljubavi i prijateljstva -Pjesme za djecu. Nik Grafit
Lukavac. Lukavc, 1998;
Šta to znači biti čovjek - Poezija. Bosanski kulturni centar Gračanica i Nik
Kujundžić Lukavac, Lukavac, 1999;
Vuk i janje - Slikovnica. /bosanski, arapski i engleski jezik. Nik PrintCom
Tuzla. Tuzla, 1999;
Pjesme o pticama - Lektira za osnovnu školu. Nik PrintCom Tuzla. 1999;
Priče o dječacima i psima - Roman za djecu i odrasle. Nik Monos
Gračanica.Gračanica, 2000;
Bajke o Srebreniku - Pjesme. Bosanska riječ - Bosnische Wort, Tuzla -
Wuppertal. Tuzla, 2000;
Muške, ženske i druge pjesme - Pjesme za djecu. JU Javna biblioteka
Lukavac. Lukavac, 2001;
Metafizički putnik - Poezija. ITD Sedam Sarajevo. Sarajevo, 2001;
Raspust - roman o mladim ljudima. Društvo za psihosocijalnu pomoć i
razvijanje dobrovoljnog rada Osmijeh Gračanica. Gračanica, 2002;
Borba i život za slobodu - Publicistika: izabrani tekstovi pisani i
objavljivani tokom rata 1992. - 1995, tiskani kao reprint. Nik Kujundžić
Lukavac. Lukavac, 2002;
Epistola i pergament - 100 pjesama za Amira Brku. Bibliofilsko izdanje. Nik
Kujundžić Lukavac. Lukavac, 2002;
Raspust, roman o mladim ljudima - Lektira za VII razred osnovne škole.
Nik PrintCom Tuzla. Tuzla, 2002;
Režem drva i druge reklame - Pjesme. Nik Kujundžić Lukavac. 2002;
Tešanj između nas - eseji, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. 2003;
Impresija svjetla, pjesme, sa fotografijama Riste Milićevića - Zajednica
tehničke kulture Tuzlanskog kantona, Asocijacija za umjetničku fotografiju
BiH Tuzla i Nik Kujundžić Lukavac. Tuzla, 2004;
Majci, ocu i životu - pjesme o majci i ocu, zajedno sa Ivom M. Andrićem i
Velimirom Miloševićem. Nik OFF-SET Tuzla i Nik Kujundžić Lukavac. 2004;
Aco, poetski hommage - Aleksandru Adamoviću Aci, povodom prve
godišnjice smrti, kao posebna knjiga, u izdanju: BKC Tuzla, RTV TK Tuzla i
Nik Kujundžić Lukavac. Tuzla, 2004;
Kružno putovanje i vašar u Gračanici - pjesme za djecu, nik Kujundžić
Lukavac. Lukavac, 2004;
Listanje stećaka - pjesme, eseji, zajedno sa prof. dr. Enverom Mandžićem i
slikarom Rahmanom Šabanovićem, nik Kujundžić Lukavac. Lukavac, 2005;
Velja, hommage - zajedno sa Ivom Mijom Andrićem i Lazarom
Manojlovićem, povodom prve godišnjice smrti pjesnika Velimira Miloševića,
nik Kujundžić Lukavac. Lukavac, 2005;
Surgun - pjesme i zapisi o djeci prognanicima iz Srebrenice, nik Kujundžić
Lukavac. Lukavac, 2005;
Stojte galije carske, carstvo je Boškovo i Božje - pjesme i esej,
bibliofilsko izdanje posvećeno akademiku, prof. dr. Bošku Kućanskom, nik
Kujundžić, Lukavac, 2006. godine;
Gračanica, općina - grad - ljudi - Fotomonografija. Autor koncepcije,
koautor i urednik. Općina Gračanica Gračanica. Gračanica, 2006;
Općina Čelić, činjenice o zavičaju - Fotomonografija. Autor koncepcije,
koautor i urednik. Općina Čelić Čelić. Tuzla, 2006;
Pjesme o pticama, cvijeću i drveću - Pjesme za djecu. Društvo pisaca
BiH, Podružnica HNK Mostar. Mostar, 2006;
Habukino turbe - Priče. Društvo pisaca BiH, Podružnica HNK Mostar, 2006;
Trag svjetlosti - eseji o slikama i slikarima. Udruženje likovnih umjetnika
Tuzlanskog kantona. Tuzla, 2007;
Petica iz bosanskog - Izabrane pjesme za djecu, zajedno sa: Mirsadom
Bećirbašićem, Zejćirom Hasićem, Ibrahimom Kajanom i Amirom Talićem. Nik
Denfas Tuzla i Nik Kujundžić Lukavac. Tuzla, 2007;
Priče o dječacima i psima - roman za djecu i omladinu, drugo
nepromijenjeno izdanje. Nik Denfas Tuzla. Tuzla, 2007;
Pasje priče - priče za djecu, omladinu i odrasle. Nik Denfas Tuzla. 2007;
Evo, idu duplice - priče za djecu, omladinu i odrasle. Nik Denfas 2007;
Priče iz predgrađa - roman za djecu i odrasle. Nik Denfas Tuzla. 2007;
Nijaz Alispahić -. Kazalo o piscu. Nik PrintCom Tuzla. Tuzla, 2008;
Staklenci godišnjih doba - Roman za djecu. Nik Bosanska riječ - Das
Bosnisches Wort - Tuzla - Wuppertal. Tuzla, 2008;
Kuđi - Roman za djecu i odrasle. Nik Denfas Tuzla. Tuzla, 2008;
Pjesme o pekmezu, kukavcu i vašaru - Poezija za djecu. Nik Denfas
Tuzla. Tuzla, 2008.
Šimo, - virtualna biografija - književna monografija. NIK Bosanska riječ
Das Bosnisches Wort - Tuzla - Wuppertal. Tuzla, 2009. (?)
Priče o dječacima i psima - roman za djecu i omladinu, treče izdanje.
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2010;
KUĐI -roman o kuji - roman za djecu i omladinu, drugo izdanje.
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2011;
Mahir i zmaj- roman za djecu i omladinu,
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2011;
 
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili deset knjiga gospodina Atifa Kujundžića.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Priče o dječacima i psima; digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic.php
 
KUĐI -roman o kuji; digitalne knjige, 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic2.php
 
Mahir i zmaj; digitalne knjige, 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic3.php
 
Akrostih; digitalne knjige, 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic4.php
 
Paleta i dijeto, slikari i pisci; digitalne knjige, 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic5.php
 
Priče iz predgrađa; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic6.php
 
Smoluća selo koje je imalo smolu, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic7.php
 
Staklenci godišnjih doba
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic8.php
 
Dnevnik građanskih prosvjeda
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic9.php
 
Pjesme o dječjim pravima i drugim stvarima
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic10.php
 
 
 
 

 

 
Treba znati o zmajevima i njihovim jajima ................................05
Nana priča o z m ajevima .....................................................07
O razmnožvanju zmajeva .....................................................11
Ljudi, djeca i zmajevi ..........................................................13
Zmaj petoglavac i praćkaš ...................................................15
Zmaj ima dušu i kad je osmoglavac ........................................19
Šuplja priča o aždajama i zmajevima.......................................21
Ljudi su izmišljači svačega što ne znaju ..................................25
Kako je zmajčetu u jajčetu i životu ........................................27
Šta kaže zmajologija ...........................................................29
Mahir zmajolog ..................................................................33
Mahirov san ......................................................................35
Muke mladog zmajčeka .......................................................39
Ali, ima i zmajčina ..............................................................40
Zmajevi nisu naročiti očevi i roditelji ......................................45
Zmaj, nerijetko ima i jajče i zmajče ........................................49
Zmajčina pjeva zmajčetu .....................................................53
Kako zmaj doživljava zmajčeka .............................................55
Zmaj ne voli brigu o potomstvu .............................................59
Još o ljudima i zmajevim jajima ..............................................62
Ljudi pojma nemaju .............................................................65
Mahir i zmaj .......................................................................67
Zbunjeni zmaj ....................................................................71
Priča o neopreznom zmaju ....................................................75
Zmaj u parku, na fontani .....................................................79
Nema fajde od upaljača .......................................................83
Zmaj u podrumu .................................................................87
Zmaj u dubokim mislima .......................................................83
Gladan zmaj u mraku ...........................................................93
Zmaj objeduje ...................................................................97
Mahir čita, o zmaju se pita .................................................101
Ideja o ekološkom zmaju ....................................................105
Ekološki zmaj ...................................................................109
Mama .............................................................................111
Razgovor sa majstorom čika dragoljubom ...............................113
Mama treba sve da zna ......................................................117
Mahir se povjerava mami ....................................................119
Zmaj i podrumski raj ..........................................................123
Mama podržava mahira i zmaja ............................................127
Zmaj hrče kad spava..........................................................131
Kroz park do majstora dragoljuba .........................................135
Izvještaj o zmajevom odlasku ..............................................139
 
Epilog .............................................................................141
 
Recenzija - Esad Bajtal........................................................142
 
Bilješka o piscu..................................................................150
Kazalo..............................................................................157
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present