Denis Kožljan, rođena je 1961. godine u Puli, a gdje sada
 piše i stvara.
  
 

Po struci je odgajatelj predškolske djece, a sad u mirovini.

 

Osim pisanja, Denis se bavi fotografijom i slika za svoju dušu,

 

kako i sama kaže, pjeva u Liturgijskom zboru Župe Krista

 

Spasitelja na Velom vrhu, radi goblene, a i svakodnevne

 

obveze žene domaćice.

  
 

Majka je dvoje odrasle djece.

 

 

 
 
 
 
E-mail adresa: denis.kozljan@yahoo.com
 
Facebook: https://www.facebook.com/denis.kozljan
 
 
 
 
Posle čitanja NA TALASIMA MOJE DUŠE Denis Kožljan
 
Ono što na prvi pogled pada u oči kod Denis Kožljan je prepoznatljiva
reminiscentnost u stihovima koja se ne samo strukturno, već i semantički
kombinuje gradeći realan svijet, melodiju, prirodnost i spoj čovekove
duše sa poezijom.
 
Taj ekspresivni svijet, preslikano duševno stanje u kome bivstvuju
intelektualna iskušenja jesu srž cele pesničke zbirke ""NA TALASIMA MOJE
DUŠE"". Brzo I lako saznajemo da je poetesa u večnom traganju svojeg
drugog JA i uopšte čovekove unutrašnje svetlosti.
 
Tragajući za njom ona je u potrazi za spokojem , dobrotom I nažalost
davnom izgubljenom čovećnošću. Zato Denis gradi postepeno i strpljivo svoj
zatvoreni svet u kome je ali icaruje njeno JA, a onda se trudi pobeći čak i
iz njega (sebe), više manje Bajronovski, ali ne na jug već ka Severu.
Uporna je ipak nalazi rešenje. Kod nje je prisutno jedno i jedino saznanje da
sve počinje i završava se iz jednog mesta i sile, a to je Bog - a Bog je Istina
- a Istina mora da bude suština i hrana Čoveku, a Čovek kao odraz Božje
volje je opet sam Bog u nama.
 
I zato Denis Kožljan
 
Kliće: ""'život je pjesma koja treba da se zna"" Denis je svjesna da život je
život samo kad se živi i kad je u skladu sa moralnošću i opštem dobru. I
Zato poezija je jedini spas, za nju je oružje kojem se moramo boriti protiv
zla, kojom se možemo hraniti u trenucima kad nam nedostaje pažnja i ljubav
bližnjih, kad se moramo obraniti od samoće, a ponekad I najviše od samog
sebe.
 
….umjesto zrake svjetlosti tražim
poznatu ruku u mraku , nesigurno
korakom prilazim zapaliti svijeću....
(Pomrćina)
 
I odjednom koliko I da izgleda naša poetesa jaka I odlučna, ipak je ona
sama, jedna i jedina, sama u svetu grozote da,
 
… htjeli mi to ili možda ne,
dogodi, u čovjeku se...
kad povlači se okidač, kad
proplaču slike na zidovima...
 
(Sumrak umova)
 
………pa u tom trenutku pomiruje se sa istinom da se ne može pobeći od
realnosti (svoje koze). No nikako ne pada sasvim poražena. Za nju ako ništa
drugo postoji alternativa, doduše vrlo radikalna, ali u poetskom svetu
dopuštena, a to je bjeg bjegova - pobeči daleko - bjeg iz svemira.
 
Posebnom svežinom dišu stihovi napisani na izvornom dijalektu, toliko
sugestivno I jako da čak i za čitatelja koji ne poznaje dobro jezik (kao što
sam ja), navrću i vode ga ka izvorištu duhovnog postojanja jednog
bogatog i šireg slavenskog jezičkog područja.
 
I zato dok čitamo stihove Denis Kožljan osećamo kao da putujemo i
preplićemo se između dva mikro/makro kosmosa predstavljeni kao ONA
nasuprot CELOM SVETU (okruženju) Ipak je …… mikro kosmos samo borba
(kao i kod svakog liričara) između nje same i njezinog alter ega.
 
I na kraju opet je Denis u pravu i ona je našla rešenje i to u pesmi.
 
 Kiril Panajotov, književnik
 
 
 
 
"Sva moja sjećanja"; zbirka, 2010.
"Priroda diše"; e-knjiga, 2011.
"Priroda diše"; e-knjiga, 2011.
"Ljubavlju ispunjena"; zbirka , 2010.
"Kolajna ud verši"; e-knjiga, 2012.
"Beside u jatu", Barban, 2011. zajednička zbirka
"Beside u jatu 2", Barban, 2012. zajednička zbirka
"Ja samo sam žena", e-knjiga, 2012.
„Crtice iz djetinjstva", e-knjiga, 2013
"Riječi u sliku pretočene" e-knjiga, 2013
"Na talasima moje duše" e-knjiga, 2013

 
 
 
 
Denis Kožljan dosad je na našem portalu objavila deset knjiga. Te knjige
dostupnesu za preuzimanje s portala. Linkovi s kojih možete preuzeti
knjige su sljedeći:
 
"Priroda diše" - www.digitalne-knjige.com/kozljan.php
 
"Ljubavlju ispunjena" - www.digitalne-knjige.com/kozljan2.php
 
"Kolajna ud verši" - www.digitalne-knjige.com/kozljan3.php
 
"Ja samo sam žena" - www.digitalne-knjige.com/kozljan4.php
"Moj pogled na njihov svijet (knjiga osvrta) - digitalne-knjige.com/kozljan5.php
 
""Crtice iz djetinjstva" - www.digitalne-knjige.com/kozljan6.php
 
"Riječi u sliku pretočene" - www.digitalne-knjige.com/kozljan7.php
 
"Na talasima moje duše" - www.digitalne-knjige.com/kozljan8.php
 
"Amplituda srca - Autobiografija" - www.digitalne-knjige.com/kozljan9.php
 
"Spod mojih prsti" - www.digitalne-knjige.com/kozljan10.php
 
 
  
  
 
 
Autorica.... kratko....
Konstatacija
Da mogu
Zamišljena
Moj kušin
Svašta nešto
Zar to mora da se događa
Sumrak umova
Moje godine
Imam jednog
Samo Bog
Melankolija
U prolazu
Ja bih pisala
Jena čela
Monolog
Klize
Greška
Možeš
Odledilo se
Društvo
Pomrčina
Među zidinama
Bijeg iz nemira
Katarza
Imam život
Umirilo se
Vodili smo ljubav
Sinoć
Na talasima moje duše
 
MOJ SVIJET I JA
 
Duhovno bilo
Se prontivan
Neba će uvijek biti
Svoj put
Živim
Uz njega
Pedesete
Naše postojanje
Bog zna
U svom filmu
Prožimam vrijeme
Nježno
Tako rođena
Gdje sam ono stala
U Sjeverne zemlje
Kao dva
Polako
Vidla san zvizde
Mogu li
Koliko još
Košmar u glavi
Uzmi dan
Tamo prijeko
Zlo mi je
Kutak
Odlazim u noć
Istina
Kao da bilo je....
Veliko je moje oko
Volim ljude
Gore obrazi
Prevara
Litnji dan
Lako je reći
Daljine
Kad misli same pričaju
Kao dva
Sjeta
Prepustiti slučaju
Pitanja bez odgovora
Vidovitost
Sriču
Zvrnjeni pensiri
Pjesma koju treba znati
A bio je....
Zavjesa
Božji vinograd
 
Posle čitanja NA TALASIMA MOJE DUŠE
O recenzentu
Bilješka o autorici
Kazalo
 
7
11
12
13
14
15
17
21
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
 
48
 
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
 
103
106
108
112
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present