Denis Kožljan, rođena je 1961. godine u Puli, a gdje sada
 piše i stvara.
  
 

Po struci je odgajatelj predškolske djece, a sad u mirovini.

 

Osim pisanja, Denis se bavi fotografijom i slika za svoju dušu,

 

kako i sama kaže, pjeva u Liturgijskom zboru Župe Krista

 

Spasitelja na Velom vrhu, radi goblene, a i svakodnevne

 

obveze žene domaćice.

  
 

Majka je dvoje odrasle djece.

 

 

 
 
 
 
E-mail adresa: denis.kozljan@yahoo.com

 
 
 
 
Denis Kožljan, Riječi u sliku pretočene /pjesme/
 
Branislav Marković /tekst/
 
Na putu do prestola
Molim vas, sklopimo oči na trenutak!
 
Sada zamislimo planinu, imaginarnu, kakve nema nigde osim u našoj mašti!
Planinu na kojoj je sve moguće, na kojoj raste svo drveće sveta, po kojoj
hodaju , lete i gmižu sve životinje, sve ptice i bubice koje je Bog stvorio
pod kapom nebeskom! Na kojoj cvet može biti veći od slona a leto usred
zime, i na kojoj možemo videti dugu i kada kiša ne pada! Planinu čiji su
obronci sačinjeni od lepote, čijim rekama i potocima kao krvotokom teče
dobrota, i na kojoj boje mirišu!
 
Molim vas, još samo jedan trenutak ne otvarajmo oči, dok ne zamislimo i
prestol na vrhu planine, i na njemu ljubav koja caruje nad tvorevinom!
Tako…sada otvorimo oči i neka svako od nas pođe uz svoju planinu,
trudeći se da upamti sve što vidi i čuje! Sasvim izvesno je da ćemo se na
putu sresti i prepoznati, jer njime ne mogu hoditi oni koji nisu mogli ili hteli
da zamisle išta, i čije otežale noge i nemaju kuda da zakorače iz kaljuge u
kojoj stoje! Ja sam rešio da vam ispričam, a vama od volje da li ćete
i vi ispričati ili napisati šta ste doživeli na svome putu!
Kao stariji čovek koji više nema potrebe igde da žuri, okačio sam
fotoaparat o rame, odabrao jednu blagu padinu i počeo da se penjem! O,
dragi moji, već na samom početku našao sam se usred čuda! Iz puževih
kućica virile su majušne glave vila i vilenjaka upirući svoje bojažljive
poglede prema ogromnom staklu objektiva, uplašeni neprekidnim zvukom
okidanja aparata!
 
Kako sam bio srećan tog momenta što sam sa sobom poneo veliku
memorijsku karticu i što se nisam morao bojati da će mi nešto promaći.
Išao sam lagano pazeći na svaki svoj korak, da ne bi, ovako nezgrapan,
zgazio neku od tih kućica. Odjednom, usred zujanja insekata i huja vetra
koji je mrsio vlati trave, čuo sam tihi ženski glas i reči pesme:
 
u laticama svijeta
prepoznah neku nježnost
čudnu, a tako divlju...
 
i ustuknem, jer posve
sam sigurna da nema više, da
nestala je poput kapljica kiše...
 
nježnost više ne postoji...
ili varam se...možda ipak
nastanila se ona u krošnji
rascvale voćke...
ili možda ...
 
Nisam bio siguran da li je ovo zaista bio kraj pesme ili se on izgubio u
zvucima livade? Pođoh za glasom i nedaleko odatle ugledah ženu nagnutu
nad bokorom crvenih cvetova. Prvo što pomislih bilo je: eto, ima još nekog
ko je zamislio svoju planinu! Priđoh polako da je ne uplašim, i videh da i
ona ima fotoaparat i da je govoreći pesmu pokušavala snimiti crvene
cvetove! Već sam vam rekao prijatelji moji, da samo srodne duše mogu
jedna sa drugom deliti prostore mašte, i da je samo njima moguće ćutanjem
reći sve! Nastavili smo bez reči da se penjemo i zbilja, već sledećeg časa
kad začuh nove stihove, shvatio sam zašto se oduvek znamo!
 
 Branislav Marković
 
 
 
 
 
Ljubav kako je g-dja Denis shvata
 
Gospodja Denis Kožljan nam se predstavlja Kao jedna multimedijalna
umetnica, koja nam kroz pisanu reč, sliku i fotografiju dočarava svoj svet,
detinje čistote i jednostavnosti.
 
Ova knjiga je plod raskošnog drveta koje se trosmerno grana i pruža uvid
u pesničko, slikarsko i fotografsko umeče g-dje Denis, koja je kroz
višeslojnu vazdušnu paletu, iz koje isijava duga, i obasjava zemaljski šar,
protkala mladice koje šapuću reči utehe, i ljubavi, uzvišenom, na mahove
pesničkom rečju. S druge strane, stihovi su joj prozračni vitraži boja, što
svoje konačno uobličenje ostvaruje u umu čitaoca.
 
Kako se MOže naslutiti iz pesnikinjine percepcije, uloga pesnika i jeste DA
razmiče zastore mraka, jer pesnik je Taj fenjeraš čija je uloga DA
unutrašnjim fenjerom postane očit za koji zarad spoljnih senzacija postaju
mrtvi za ona nevidljiva, jedva čujna treperenja.
Istinski umetnik uvek je oštro suprostavljen običnom puku, i mora štošta
DA istrpi, želi li ostati posve svoj. Sve slike Denis Kožljan odlikuje
jednostavnost, rafinirana, raspevano nijansirana boja, koja je ekspresivnim
potezima nanesena na podlogu i koja ujedno daje željene oblike na
osmišljenoj celini. U duhu ekspresionizma umetnica otkriva svoju
vibrantnu osećajnost, unutrašnju energiju i tihu radost.
 
Ljubav kako je g-dja Denis shvata, niti zna za granice, niti trpi ograničenja.
Ona je NEšto što se NE deli niti udeljuje, već razdaje, bez ostatka.
Takva je MOžebiti samo Božanska ljubav. Njene pesme su prozračne,
a slike - fotografije ptice koje bi život dale za pesmu.
 
 Akademski slikar Vladimir Ćurčin
 
 
 
 
"Sva moja sjećanja"; zbirka , 2010.
"Priroda diše"; e-knjiga, 2011.
"Priroda diše"; e-knjiga, 2011.
"Ljubavlju ispunjena"; zbirka , 2010.
"Kolajna ud verši"; e-knjiga, 2012.
"Beside u jatu", Barban, 2011. zajednička zbirka
"Beside u jatu 2", Barban, 2012. zajednička zbirka
"Ja samo sam žena", e-knjiga, 2012.
„Crtice iz djetinjstva",e-knjiga, 2013

 
 
 
 
Denis Kožljan dosad je na našem portalu objavila deset knjiga. Te knjige
dostupnesu za preuzimanje s portala. Linkovi s kojih možete preuzeti
knjige su sljedeći:
 
"Priroda diše" - www.digitalne-knjige.com/kozljan.php
 
"Ljubavlju ispunjena" - www.digitalne-knjige.com/kozljan2.php
 
"Kolajna ud verši" - www.digitalne-knjige.com/kozljan3.php
 
"Ja samo sam žena" - www.digitalne-knjige.com/kozljan4.php
"Moj pogled na njihov svijet (knjiga osvrta) - digitalne-knjige.com/kozljan5.php
 
""Crtice iz djetinjstva" - www.digitalne-knjige.com/kozljan6.php
 
"Riječi u sliku pretočene" - www.digitalne-knjige.com/kozljan7.php
 
"Na talasima moje duše" - www.digitalne-knjige.com/kozljan8.php
 
"Amplituda srca - Autobiografija" - www.digitalne-knjige.com/kozljan9.php
 
"Spod mojih prsti" - www.digitalne-knjige.com/kozljan10.php
 
 
  
  
 
 
Što reći?
NATURE IN PHOTOS
PHOTOS OF EVERYDAY LIFE
ANIMALS IN MY PHOTO
MOJA PRVA SAMOSTALNA FOTO IZLOŽBA
NEKOLIKO FOTOGRAFIJA IZ KATALOGA
PRVE SAMOSTALNE IZLOŽBE
PAINTING - ANOTHER MY LOVE
Recenzija - Branislav Marković
Bilješka o autoru
Kazalo
 
5
11
35
51
63
73
84
107
121
 
124
128
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present