Rođen je u Foči. Školovao se u Sarajevu, Zagrebu i
 Beogradu. Radio je kao profesor u Prvoj gimnaziji i na
 Pedagoškoj akademiji u Sarajevu.
 Trenutno živi i radi u Švedskoj. Afirmirani je publicist,
 prevodioc, sociolog, slikar i ekolog. Osnivač je Društva bh.
 pisaca i prevodilaca u Skandinaviji. Vlasnik je izdavačke
 kuće "Hamlet-förlag". Objavio je deset romana, dvije
 zbirke pripovijedaka i četiri naučno popularne knjige.
 Njegovi radovi su objavljeni na švedskom, danskom i
 engleskom jeziku.

  
 
 
 
e-mail adresa: info@sevko.se
 
 
 
 
 
SLIKA KAO IZRAZ, ponekad zov i vrisak
 
Ponekad smo zatečeni pitanjem od kad i zašto se nečim bavimo. Javnosti
vični, odgovore dugo pod jezikom žvaću da ih spremni u mikrofon izgovore,
taj dio priče, kad je moje bavljenje slikanjem, ja nemam pripremljen,
evo ga pripremam.
 
Govorim onima kojima pomažem da proslikaju šta slika jeste, ili tačnije šta
bi trebalo da sadrži, govorim i kako je talenat tek 5% a sve ostalo
istrajan rad, pokazujem i učim kako slika nastaje kroz izbor materijala,
komponiranje, kombinovanje svjetla i sjene, traženja balansa i sklada među
bojama, ali eto nikad o tome kad i kako sam ja počinjao nisam govorio,
ovako direktno, svoje junake jesam odjevao i svojim iskustvom, priznam.
Sjećam se roditeljskih sastanaka u osnovnoj školi, kad bi nas učiteljica
Jovanka Knežević birala nekoliko da nas učiteljica Jovanka Knežević birala
nekoliko da demonstriramo roditeljima svoje naukovanje, ja sam redovno
na tabli crtao kredama u boji.
 
Nastavnica likovnog Razija Muftić mi je srce dobrotom osvojila i valja reći
da se ta njena dobrota do danas u mojim bojama zadržala.
 
Penjući se po planinama nadomak Sarajeva, kasnije sve dalje i dalje, do
najvećeg evropskog gorja, uvjek sam sa sobom nosio fotoaparat, ali i
dnevnik. Fotoapratom sam pravio na stotine dijafilnova a u dnevnik unosio
detalje i crtao. Od toga su kasnije nastajale slike na platnu, prvo dosta
naivne, kasnije iskustvom uobličavanje.
 
Sejo Čizmić i njegov asistent Narcis (vjerovatno Kantardžić) su me na
Skendariji uz sjajno društvo i miris terpentina učili vještini slikanja i to je
najintenzivnije naukovanje koje sam od drugih sticao, sve ostalo sam
učio učeći druge. Već bezmalo dvadeset godina, slikam i podučavam druge
da slikaju, trenutno vodim dvije škole i u jednoj školi učim učenike. Taj
osjećaj oslobađanja ruku i duše kod polaznika, ne znanja slikanja, je
magičan a učitelju duhovno zadovoljstvo i hrana. Atmosfera, priča, sreća
stvaranja, sve je tu u kolu uhvaćeno, samo ih još treba u drugu
umjetničku formu prenijeti.
 
U romanu „Zaljubljen u sunce"" sam napravio svojevrstan udžbenik
slikarstva, ne samo za početnike, već i za ljubitelje istorije likovne
umjetnosti, bar tako su o njemu drugi pisali. U njemu sam skinuo veo
zaborava sa sjajnog drugovanja i duhovnog oplemenjivanja dva slikara i
boema, Lazara Drljače i Amedea Modiljanija.
 
Priča o slikarima, boemima i posebno Lazi Drljači, koji bježeći od Pariza
nalazi utočište u planini Prenj, mi je ostavila mogućnost da pišući slikam,
ali i slikajući pišem. Dio, samo dio toga, je u ovoj svojevrsnoj slikovnici,
nastaloj sjajnom idejom Nenada Grbca, kojom otvaramo i novo poglavlje
na portalu digitalne-knjige.com.
 
Neka to bude podsticaj i drugima, da se u priči ali i knjizi i sami prepoznaju,
ohrabrenje da proslikaju ako to već nisu ali i moje hvala Nenadu.
 Autor, 27 febroar 2012
 
 
 
 
Romani:
 
Proleter u srcu
Odisej sa planine
Zagubljene slike
Zaljubljen u sunce
Sara
Bosanski protestant
Rođen za doktora
Luter i Orlović
Pelin i makovi
Farbanje neba
Pripovijetke:
Posljednji bosanski bogumil i druge priče
Galeb i druge priče
 
Naučno popularne knjige:
Planinarenjem od zdravlja 1987
Pred ekološkim izazovom 1988
Bošnjaštvo na vjetrometini 1993.
Bogumili kao inspiracija 2002
 
 
 
 
 
Više podataka o piscu Ševku Kadriću i izdavačkoj kući "Hamlet-förlag", moći ćete
saznati na sljedećoj adresi: http://www.sevko.se/.
 
Na istoj adresi moguće je naručiti i knjige Ševka Kadrića te drugih autora, koje su
dosad objavljene u izdanje te izdavačke kuće.
 
Naš intervju s piscem i književnikom Ševkom Kadrićem, objavljen povodom izlaska
knjige "Luter i Orlović", na portalu digitalne-knjige.com moći ćete pročitati ukoliko
svojim mišem kliknete na sljedeći link:
 https://digitalne-knjige.com/?p=1151
 
 
 
 
 

 

 
Predgovor.............................................................................03
 
Slike kao izraz i odlomak iz romana ...........................................11
Slike kao izraz i zapisi sa stećaka .............................................48
 
Bilješka o slikaru i pisce...........................................................54
Kazalo..................................................................................56
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present