Rođen je u Foči. Školovao se u Sarajevu, Zagrebu i
 Beogradu. Radio je kao profesor u Prvoj gimnaziji i na
 Pedagoškoj akademiji u Sarajevu.
  
 Trenutno živi i radi u Švedskoj. Afirmirani je publicist,
 prevodioc, sociolog, slikar i ekolog. Osnivač je Društva bh.
 pisaca i prevodilaca u Skandinaviji.
  
 Objavio je deset romana, dvije zbirke pripovijedaka i četiri naučno
 popularne knjige. Njegovi radovi su objavljeni na švedskom,
 danskom i engleskom jeziku.

Preminuo je iznenada 11. listopada 2014. godine, u 59. godini života
  
 
 
 
e-mail adresa: info@sevko.se
 
 
 
 
   
  Knjiga u ruci ruka na knjizi, autora Ševka Kadrića zbirka je dvadesetak odabranih
  tekstova, koji su prijašnjih godina objavljivani u dnevnom listu "Oslobođenje",
  "Stockholm fria" i na portalu www.vijesti.nl. Neki od njih su : Satanizacija islama,
  

Svojatanje bogumila, Ekonomija i nacionalizam, Nikola Tesla - genije dobrote,

  

Ekonomija i nacionalizam, Prodavači magle, Svojatanje bogumila, Ko će sutra

  

čitati bosanske pisce...

   
  U prilogu knjige su i intervju-i autora objavljeni u nekoliko novina i portala.
  Između ostalih i "Sarajevo čeka sudbina Vukovara", "Žrtvovanje naroda",
  "Eglen u hladovini stećaka".
   
  Čitajući tekstove i intervjue postaje nam sve jasnije da autor tekstova Ševko
  Kadrić nije sasvim običan književnik čiji se život sastoji samo od pisanja,
  objavljivanja i promocija knjiga. Naime osim što je književnik, slikar, planinar,
  ekolog, Ševko je i društveno angažirana osoba čije spisateljsko iskustvo,
  poimanje svijeta oko sebe i jasno uočavanje nedostataka ili anomalija društva u
  kojem živimo djeluje i iznenađujuće i uzbudljivo i zanimljivo.
   
  Ono što političari, tajkuni, korporacije ili običan narod ne vide ili ne žele vidjeti
  Ševko vidi i opisuje gotovo kristalno jasno. I ne samo to. Tražeći pouku ili možda i
  rješenje za uočene anomalije on se vrača u daleku povijest. U vrijeme Bogumila,
  Martina Lutera, Nikole tesle i svih drugih koji su vlastiti narod zadužili ljudskošću i
  humanošću, a ne sebičnošću i morbidnom željom za zaradom, mržnjom i sukobima.
   
  I zbog toga vjerujem da će svatko od vas čitajući knjigu "Knjiga u ruci ruka na
  knjizi", u jednom trenutku shvatiti da osobe poput Ševka jednostavno moraju
  postojati. Ne samo da bi nas upozorile i podsjetile, nego i da bi u svima nama
  ponekad probudile jedva tinjajuću iskru ljudskosti, humanosti, i poštenja.
   
  
 Nenad Grbac
   
 
 
 
 
Romani:
 
Proleter u srcu
Odisej sa planine
Zagubljene slike
Zaljubljen u sunce
Sara
Bosanski protestant
Rođen za doktora
Luter i Orlović
Pelin i makovi
Farbanje neba
Pripovijetke:
Posljednji bosanski bogumil i druge priče
Galeb i druge priče
 
Naučno popularne knjige:
Planinarenjem od zdravlja 1987
Pred ekološkim izazovom 1988
Bošnjaštvo na vjetrometini 1993.
Bogumili kao inspiracija 2002
 
 
 
 
 
Više podataka o piscu Ševku Kadriću i izdavačkoj kući "Hamlet-förlag", moći ćete
saznati na sljedećoj adresi: http://www.sevko.se/.
 
Na istoj adresi moguće je naručiti i knjige Ševka Kadrića te drugih autora, koje su
dosad objavljene u izdanje te izdavačke kuće.
 
Naš intervju s piscem i književnikom Ševkom Kadrićem, objavljen povodom izlaska
knjige "Luter i Orlović", na portalu digitalne-knjige.com moći ćete pročitati ukoliko
svojim mišem kliknete na sljedeći link:
 https://digitalne-knjige.com/?p=1151
 
 
 
 
 

 

1. Knjiga u ruci, ruka na knjizi......................................07
2. Nikola Tesla genije dobrote......................................15
3. Kuda ide ovaj svijet?..............................................23
4. Kako protiv monologa i agresije?...............................35
5. Kamo sreće da svijet više liči na ženu........................45
6. Mustafa Kemal Ataturk............................................53
7. Sevdalinka je sacuvala bosanski jezik.........................59
8. Slovo o Krleži - trideset godina od odlaska .................67
9. Ekonomija i nacionalizam..........................................75
10. Prodavači magle ..................................................91
11. Djeda mraz nije izbjeglica.......................................99
12. Čuvari istine - singltoni........................................105
13. Slovo o Titu i nama ............................................117
14. Satanizacija islama ili !?.......................................125
15. Svojatanje bogumila............................................133
16. Bošnjaci, Jevreji i Avdo Sidran ..............................141
17. Ko će sutra čitati bosanske pisce...........................153
18. Vatru je zapalio sveštenik Bogumil..........................163
19. Novina koja nas čini boljima...................................173
20. Sarajevo čeka sudbina Vukovara............................177
21. Cijela Bosna će biti Vukovar..................................185
22. Žrtvovanje naroda .............................................193
23. O Bosni i Bogumilima ...........................................203
24. Bosanski duh oslonjen na kamene stećke.................213
25. Živimo u vremenu podizanja zidova.........................245
26. Bogumil sa Ćehotine............................................253
27. Bosanski pisci su rođeni sa greškom........................263
28. Eglen u hladovini stećaka ....................................271
29. Je l' Saraj'vo gdje je nekad bilo..............................283
 
Kazalo ...................................................................301
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present