Marko Jukić rođen je u Sinju 1950. godine. Završio je Klasičnu
 

gimnaziju „Natko Nodilo“ u Splitu, potom Medicinski fakultet u

 

Zagrebu, specijalizaciju, poslijediplomski studij i doktorski studij

 

također u Zagrebu.

  
 Specijalist je anesteziologije i intenzivne medicine, supspecijalist
  intenzivne medicine, u mirovini. Sudski je vještak na području
 

anesteziologije i intenzivne medicine. Bio je osnivač i voditelj

 Ambulante za liječenje boli u KBC-u Split.
  
  Docent je na Medicinskom fakultetu u Splitu.
  
Oženjen je, a članovi su njegovi obitelji supruga Milka, magistra farmacije i specijalistica
farmakoinformatike te kćeri Ane (dipl. ing. farmacije) i Paole (dipl. ing. grafike).
 
Dragovoljac je Domovinskoga rata iz 1991. godine. Član mobilnih kirurško-anestezioloških ekipa,

koordinator saniteta pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Domoljub i branitelj, .

nestranačka osoba. Aktivni je član Hrvatske udruge Benedikt

Autor je knjige Anesteziologija u Hrvatskoj, urednik je i autor više poglavlja u sveučilišnom

udžbeniku iz anesteziologije (Klinička anesteziologija), prvo i drugo izdanje. Urednik je i autor više

poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Intenzivna medicina. Također je urednik i autor sveučilišnog
udžbenika Bol – uzroci i liječenje. Izdavač je Medicinska naklada – Zagreb.
 
Autor je knjiga Dokazivanje nevinosti, digitalna knjiga 2013. www.digitalne-knjige.com i Liječničke

pogreške – osnovana sumnja (Medicinska naklada) te knjige Doktor Trpimir (Medicinska naklada).

Osim toga, autor je više poglavlja u knjigama drugih autora.
 
 
 
 
 
Proslov
 
Crtice iz hrvatske povijesti objavljene su na portalima benedikt.hr i croativ.net kao podsjetnik
na ljude i događaje iz hrvatske povijesti. Ulice i trgovi imenovani su po znamenitim osobama,
a stanovnici grada često ne znaju ništa o osobi po kojoj je ulica dobila ime. U gradovima i
mjestima postavljeni su spomenici, a da većina stanovnika grada ne zna ispričati priču o
osobi koja ima spomenik.
 
Hrvatsku povijest pisali su osvajači i ideološki usmjereni „istoričari“ koji su zatirali identitet
hrvatskoga naroda, davali krive intepretacije povijesnih događaja, prešućivali mnogobrojne
hrvatske domoljube ili ih prikazivali u negativnom kontekstu. Nažalost, o nekim Hrvatima se
više zna izvan Hrvatske, neki imaju spomenike, ulice i trgovi nose njihova imena, a u Hrvatskoj
nemaju ni ulicu, ni trg, niti spomenik. Danas imamo svoju državu i nužno je ispraviti krive
navode, spomenuti prešućene i dokumentirano pokazati hrvatsku povijest u pravom svjetlu.
 
Arhološki lokaliteti: Nin, Biskupija, Knin, Solin, Bribirska glavica i drugi svjedoče o nastanku i
razvoju hrvatske države, svjedoče o hrvatskim vladarima i plemićima. Starohrvatske crkvice
svjedoče o kršćanskoj tradiciji hrvatskoga naroda. Crtice o starim cestama, željezničkim
prugama, prvim tramvajima, poštanskim uredima, meteorološkim mjerenjima, elektrifikaciji,
prvim bolnicama, sveučilištima, športskim aktivnostima, radio postaji Zagreb i drugome
pokazuju razvojni put na području Hrvatske koji je išao paralelno s europskim putom.
 
Ove crtice su poticaj za upoznavanje s nacionalnom poviješću i kulturom, doprinosom Hrvata
svjetskoj znanosti i kulturi. One su poticaj izučavanju, barem i površnom, nacionalne povijesti
i kulture. Pri izboru literature treba biti pažljiv jer mnogo toga napisano je s ideoloških i
imperijalističkih pozicija. Zatiranjem hrvatskoga imena, pisma i kulture tijekom stoljeća
osvajači su nastojali izbrisati hrvatsku povijest i hrvatski kulturni identitet, ali to nisu uspjeli.
 
Napomena: Objavljene crtice podijeljene su u pet cjelina: Hrvatska povijesna baština, Hrvatska
kulturna baština, Hrvatska katoličko-kulturna baština, Prirodna baština Lijepe Naše i Znamenite
Hrvatice i Hrvati.
 
  Autor
 
 
 
 
Autor je knjige Anesteziologija u Hrvatskoj, urednik je i autor više poglavlja u
sveučilišnom udžbeniku iz anesteziologije (Klinička anesteziologija), prvo i drugo
izdanje. Urednik je i autor više poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Intenzivna medicina.
Također je urednik i autor sveučilišnog udžbenika Bol – uzroci i liječenje. Izdavač je
Medicinska naklada – Zagreb.
 
Autor je knjiga Dokazivanje nevinosti, digitalna knjiga 2013. digitalne-knjige.com
i Liječničke pogreške – osnovana sumnja (Medicinska naklada) te knjige Doktor
Trpimir (Medicinska naklada). Osim toga, autor je više poglavlja u knjigama drugih
autora.
Napisao je i knjige "Medicinska etika III. - Klinička etika", "Domovinski rat - da se ne
zaboravi", "Prirodna baština Lijepe Naše (crtice)","Znamenite Hrvatice i Hrvati
(crtice)"; "Katoličko-kulturna baština u lijepoj Našoj", "Hrvatska kulturna baština"
(crtice) i "Hrvatska povijesna baština" (crtice). Sve te knjige mogu se
preuzeti na portalu www.digitalne-knjige.com.
 
Urednik je i autor poglavlja u udžbeniku za studente Sveučilišta u Splitu:
Anesteziologija i intenzivna medicina za studente medicine, dentalne medicine i
zdravstvene studije
 
Druge aktivnosti:
 
Bio je dugogodišnji dragovoljni darivatelj krvi, nekoliko godina i predsjednik Kluba
dragovoljnih darivatelja krvi pri KBC-u Split. Bio je atletski sudac, član domaćih i
stranih stručnih društava. Hobiji: planinarstvo i fotografija.
 
Odlikovanja i priznanja: Spomenica Domovinskog rata, Spomenica domovinske
zahvalnosti, Red hrvatskog trolista, Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora,
Nagrada Ladislav Rakovac, Povelja Hrvatske liječničke komore.
 
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili osam knjiga gospodina Maka Jukića. Te knjige
možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
Dokazivanje nevinosti; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic.php
 
Medicinska etika III. - Klinička etika; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic2.php
 
Domovinski rat - da se ne zaboravi; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic3.php
 
Prirodna baština Lijepe Naše (crtice); digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic4.php
 
Znamenite Hrvatice i Hrvati (crtice); digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic5.php
 
Katoličko-kulturna baština u lijepoj Našoj; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic6.php
 
Hrvatska kulturna baština (crtice); digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic7.php
 
Hrvatska povijesna baština (crtice); digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic8.php
 
 
 
 
 
Proslov
 
Sadržaj
 
1. Branimir
2. Starohrvatske crkve u Kaštelima
3. Hrvatski kraljevi
4. Krunidbena crkva sv. Petra i Mojsija
5. Kraljica Jelena Slavna
6. Starohrvatski Solin
7. Starohrvatske crkve i crkvice
8. Baščanska ploča
9. Višeslavova krstionica
10. Kninska tvrđava
11. Bribirska glavica
12. Crkva Sv. Marije na Crkvini
13. Biskupija – 5 starohrvatskih crkava
14. Poljička republika
15. Hrvatsko plemstvo
16. Hrvatske povijesne postrojbe
17. Hrvatski državni arhiv
18. Hrvatski sabor
19. Obrana Sigeta
20. Hrvatsko domobranstvo
21. Hrvatski povijesni grb i zastava
22. Hrvatska himna
23. Hrvatski sokol
24. Počasno-zaštitna bojna
25. Stari hrvatski grad Senj
26. Kliška tvrđava
27. Stari grad Varaždin
28. Stari grad Sisak
29. Stari grad Osijek
30. Ilok
31. Stari grad Karlovac
32. Hrvatski narodni preporod
33. Gospodarski list
34. Tradicija obrtništva u Hrvatskoj
35. Prve narkoze u našim krajevima
36. Nogomet u Hrvatskoj
37. Hrvatske povijesne ceste
38. Željeznička pruga Zidani Most - Zagreb - Sisak
39. Javna rasvjeta u Hrvatskoj
40. Meteorološka mjerenja u Hrvatskoj
41. Hrvatska pošta
42. Hrvatsko javno bilježništvo
43. Prva hrvatska štedionica
44. Zvjezdarnice u Hrvatskoj
45. Zagrebačke crtice
46. Povaljska listina
47. Nacionalna i sveučilišna knjižnica
48. Nastanak sveučilišta u Hrvatskoj
49. Od Isusovačke akademije do modernog
Sveučilišta u Zagrebu
50. HAZU
51. Hrvatski športski savezi
52. Ljekarništvo na tlu Hrvatske
53. Hrvatski ljekopis
54. Prve hrvatske bolnice
55. Javno zdravstvo u Hrvatskoj
56. Osnivanje Medicinskog fakulteta u Zagrebu
57. Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja"
58. Mađaroni
59. Hrvatska narodna stranka
60. Starčevićeva stranka prava
61. Hrvatska seljačka stranka
62. Mogila (Zagreb, park Maksimir)
63. Radio Zagreb
 
Izvod iz životopisa
 
7
 
9
 
13
17
25
33
36
41
52
64
68
72
84
91
101
108
113
121
134
140
148
153
165
181
189
194
200
211
216
226
229
235
239
245
258
263
270
274
282
290
294
297
301
309
313
317
322
327
330
336
340
345
357
366
376
382
386
394
401
408
411
430
435
443
439
 
446
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present