Marko Jukić rođen je u Sinju 1950. godine. Završio je Klasičnu
 

gimnaziju „Natko Nodilo“ u Splitu, potom Medicinski fakultet u

 

Zagrebu, specijalizaciju, poslijediplomski studij i doktorski studij

 

također u Zagrebu.

  
 Specijalist je anesteziologije i intenzivne medicine, supspecijalist
  intenzivne medicine, u mirovini. Sudski je vještak na području
 

anesteziologije i intenzivne medicine. Bio je osnivač i voditelj

 Ambulante za liječenje boli u KBC-u Split.
  
  Docent je na Medicinskom fakultetu u Splitu.
  
Oženjen je, a članovi su njegovi obitelji supruga Milka, magistra farmacije i specijalistica
farmakoinformatike te kćeri Ane (dipl. ing. farmacije) i Paole (dipl. ing. grafike).
 
Dragovoljac je Domovinskoga rata iz 1991. godine. Član mobilnih kirurško-anestezioloških ekipa,

koordinator saniteta pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Domoljub i branitelj, .

nestranačka osoba. Aktivni je član Hrvatske udruge Benedikt

Autor je knjige Anesteziologija u Hrvatskoj, urednik je i autor više poglavlja u sveučilišnom

udžbeniku iz anesteziologije (Klinička anesteziologija), prvo i drugo izdanje. Urednik je i autor više

poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Intenzivna medicina. Također je urednik i autor sveučilišnog
udžbenika Bol – uzroci i liječenje. Izdavač je Medicinska naklada – Zagreb.
 
Autor je knjiga Dokazivanje nevinosti, digitalna knjiga 2013. www.digitalne-knjige.com i Liječničke

pogreške – osnovana sumnja (Medicinska naklada) te knjige Doktor Trpimir (Medicinska naklada).

Osim toga, autor je više poglavlja u knjigama drugih autora.
 
 
 
 
 
Proslov
 
Hrvatska kulturna baštini svjedoči o hrvatskom identitetu i kontinuitetu. Tri pisma: latinica,
hrvatska glagoljica i hrvatska ćirilica (bosančica) te starohrvatski jezici: latinski,
staroslavenski i starohrvatski sastavni su dio hrvatske pismenosti i identiteta. Hrvatski jezik
sastoji se od tri narječja: čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga (zlatna formula hrvatskoga
jezika ča-kaj-što) koja čine jednu cjelinu. Borba za očuvanje pisma i jezika bila je stoljetna, a
traje i danas. Kameni spomenici i pisani dokumenti svjedoče o razvoju pisma i jezika u Hrvata.
Dokumenti i stare knjige pokazuju europsku razinu pismenosti i kulture kod Hrvata. Hrvatska
kulturna baština nalazi se, osim u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini, još u više europskih
zemalja.
 
UNESCO je prepoznao specifičnosti hrvatske kulturne baštine (nematerijalne i materijalne) pa
je na svoju listu europske i svjetske baštine uvrstio niz manifestacija: Sinjsku alku, klapsko
pjevanje, bećarac, hrvatsko čipkarstvo, drvene igračke Hrvatskoga zagorja, hrvatsku drvenu
brodogradnju, proljetnu procesiju Ljelja iz Gorjana, zvončare Kastavštine, Nijemo kolo iz
Zagore i druge.
Europskoj i svjetskoj kulturnoj baštini pripadaju zidine i utvrde grada Dubrovnika, stari grad
Trogir, Dioklecijanova palača, mletačke utvrde u Hrvatskoj, šibenske utvrde, Starogradsko
polje, suhozidi i drugo.
Bogatsvo hrvatskoga folklora (nošnje, plesovi, napjevi) i naivna umjetnost Hrvatske također
predstavljaju baštinu našega naroda.
 
Nažalost, u hrvatskim školama se nedovoljno uči o povjesti i kulturi hrvatskoga naroda.
Crticama se želi podsjetiti znalce i potaknuti one koji ne znaju da se upoznaju s kulturnom
baštinom hrvatskoga naroda i onim po čemu smo jedinstveni i prepoznatljivi u Europi i svijetu.
Na kraju crtica nalaze se i izvori temeljem kojih su crtice napisane. Literature ima dosta, ali
postoje poteškoće pri izboru jer je veliki broj prikaza napravljen na ideološkoj osnovi pa je loš.
 
Kada se pogledaju stare jugoslavenske enciklopedije, može se vidjeti ideološki pristup i
velikosrpska ideologija koja svojata hrvatske pisce, hrvatske gradove i hrvatsko more. U
muzejima, arhivima i literaturi nalaze se mnogobrojni dokumenti koji svjedoče o našem narodu,
njegovoj kulturi, vjeri i razvoju koji nisu dovoljno poznati široj javnosti jer su osvajači nametali
svoju intepretaciju povijesti.
 
Napomena: Objavljene crtice podijeljene su u pet cjelina: Hrvatska povijesna baština,
Hrvatska kulturna baština, Hrvatska katoličko-kulturna baština, Prirodna baština Lijepe Naše
i Znamenite Hrvatice i Hrvati.
 
 Autor
 
 
 
 
 
Autor je knjige Anesteziologija u Hrvatskoj, urednik je i autor više poglavlja u
sveučilišnom udžbeniku iz anesteziologije (Klinička anesteziologija), prvo i drugo
izdanje. Urednik je i autor više poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Intenzivna medicina.
Također je urednik i autor sveučilišnog udžbenika Bol – uzroci i liječenje. Izdavač je
Medicinska naklada – Zagreb.
 
Autor je knjiga Dokazivanje nevinosti, digitalna knjiga 2013. digitalne-knjige.com
i Liječničke pogreške – osnovana sumnja (Medicinska naklada) te knjige Doktor
Trpimir (Medicinska naklada). Osim toga, autor je više poglavlja u knjigama drugih
autora.
Napisao je i knjige "Medicinska etika III. - Klinička etika", "Domovinski rat - da se ne
zaboravi", "Prirodna baština Lijepe Naše (crtice)","Znamenite Hrvatice i Hrvati
(crtice)"; i "Katoličko-kulturna baština u lijepoj Našoj". Sve te knjige mogu se
preuzeti na portalu www.digitalne-knjige.com.
 
Urednik je i autor poglavlja u udžbeniku za studente Sveučilišta u Splitu:
Anesteziologija i intenzivna medicina za studente medicine, dentalne medicine i
zdravstvene studije
 
Druge aktivnosti:
 
Bio je dugogodišnji dragovoljni darivatelj krvi, nekoliko godina i predsjednik Kluba
dragovoljnih darivatelja krvi pri KBC-u Split. Bio je atletski sudac, član domaćih i
stranih stručnih društava. Hobiji: planinarstvo i fotografija.
 
Odlikovanja i priznanja: Spomenica Domovinskog rata, Spomenica domovinske
zahvalnosti, Red hrvatskog trolista, Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora,
Nagrada Ladislav Rakovac, Povelja Hrvatske liječničke komore.
 
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili osam knjiga gospodina Maka Jukića. Te knjige
možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
Dokazivanje nevinosti; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic.php
 
Medicinska etika III. - Klinička etika; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic2.php
 
Domovinski rat - da se ne zaboravi; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic3.php
 
Prirodna baština Lijepe Naše (crtice); digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic4.php
 
Znamenite Hrvatice i Hrvati (crtice); digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic5.php
 
Katoličko-kulturna baština u lijepoj Našoj; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic6.php
 
Hrvatska kulturna baština (crtice); digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic7.php
 
Hrvatska povijesna baština (crtice); digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic8.php
 
 
 
 
 
Predgovor
Sadržaj
 
1. Latinično pismo kod Hrvata
2. Hrvatska glagoljica
3. Hrvatska ćirilica
4. Hrvatski standardni jezik
5. Hrvatski jezik i borba za opstojnost hrvatskoga jezika
6. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
7. Zlatna formula hrvatskog jezika
8. Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj
9. Najpoznatiji arheološki lokaliteti u Hrvatskoj
10. Samostan benediktinki u Zadru
11. Stonske zidine
12. Hrvatski pleter
13. Zelena potkova
14. Park Maksimir
15. Mirogoj
16. Sinjska alka
17. Klapsko pjevanje
18. "Anima Dalmatica"
19. Bećarac
20. Hrvatsko čipkarstvo
21. Drvene igračke Hrvatskoga zagorja
22. Proljetna procesija Ljelja iz Gorjana
23. Zvončari Kastavštine
24. Istarsko dvoglasno pjevanje
25. Medičarski obrt na području sjeverne Hrvatske
26. Nijemo kolo
27. Ojkanje
28. Suhozid
29. Mediteranska prehrana
30. Šibenske tvrđave i utvrda sv. Nikola
31. Dioklecijanova palača i katedrala
32. Starogradsko polje na Hvaru
33. Stećci
34. Eufrazijeva bazilika
35. Stari grad Dubrovnik
36. Stari dio grada Trogira
37. Gliptoteka HAZU
38. Hrvatska tradicijska drvena brodogradnja
39. Hrvatski Božićni običaji
40. Evanđelistari
41. Hrvojev misal
42. Hrvatska enciklopedistika
43. Prvi hrvatski igrani film
44. Prvi hrvatski roman
45. Prve hrvatske opere
46. Zagrebačka filharmonija
47. Strossmayerova galerija starih majstora
48. Umjetnički paviljon u Zagrebu
49. Moderna galerija u Zagrebu
50. Muzej grada Zagreba
51. Matica hrvatska
52. Hvarsko kazalište
53. Kazališta u Hrvatskoj
54. Hrvatski glazbeni zavod
55. Zora dalmatinska
56. Društvo hrvatskih književnika
57. Zlato i srebro grada Zadra
58. Hrvatsko kulturno društvo Napredak
59. Crkva sv. Blaža u Vodnjanu
60. Visovac
61. Zadarska baština
62. Muzej Krapinskog pračovjeka
63. Hrvatske narodne nošnje
64. Hrvatski folklor
65. Hrvatska naivna umjetnost
66. Državna ergela Đakovo i Lipik
 
Izvod iz životopisa
 
 
7
9
 
13
20
31
41
54
77
87
95
101
109
117
122
127
136
144
151
160
164
171
176
183
186
189
196
199
202
205
209
214
222
234
247
254
259
267
277
286
292
302
312
321
326
335
337
342
349
352
356
361
364
367
375
379
391
395
399
407
412
417
422
428
440
447
443
470
475
 
480
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present