Marko Jukić rođen je u Sinju 1950. godine. Živi i radi u Splitu,
 specijalista anesteziologije i intenzivne medicine.
  
 

Osnivač i voditelj Ambulante za liječenje boli.

  
 Domoljub. Nije nikada bio član nijedne političke stranke.
  
 

Dragovoljac Domovinskog rata, član mobilnih kirurško-

  anestezioloških ekipa (1991.-1994.)
 
 Koordinator saniteta pri Ministarstvu unutarnjih poslova
 Republike Hrvatske (1994.-2000.)
  
 Osnivač i voditelj Ambulante za liječenje boli u KBC-u Split
 (od 2004.godine)
  
 
 
 
Ovo je priča o incidentu u jednoj bolnici i događajima koji su uslijedili nakon toga.
Slučaj koji je ovdje prikazan, opisan, je primjer kako ne treba voditi istragu,
kako ne treba suditi bez dokaza na temelju takozvane osnovane sumnje.
Budući da se ništa nije promijenilo u pravosuđu, a postoji vremenski odmak,
treba ukazati da su promjene nužne i zato treba prikazati ovaj slučaj. Radi se
o sudsko-medicinskom slučaju koji je pokazao nedostatak pravne države,
neprofesionalno ponašanje pojedinih liječnika, neodgovorno pisanje novinara i
pasivnost odgovornih pojedinaca koji su znali o čemu se radi. Pasivnost
(nečinjenje) je također grijeh. Nije potrebno braniti pojedinca, njegov čin jer
će o tome suditi oni koji su za to zaduženi (sudovi, vještaci, etičke i stručne
komisije), treba braniti načelo, tražiti poštivanje struke i pravičnu primjenu
zakona. Čovjek, osumnjičeni, mora imati poštenu i stručnu istragu te
pravedno suđenje a ne montirani proces.
Incidenti se događaju u svim bolnicama svijeta, to je nažalost neizbježno.
Razlozi incidenata su loša organizacija rada, nemar pojedinaca, umor, nedostatak
opreme, splet nesretnih okolnosti, nedovoljna edukacija, preopterećenost poslom
i drugi. Svaki incident mora biti stručno-medicinski analiziran da bi se otkrilo kako
je incident nastao, tko je kriv i da li se mogao izbjeći.
 
Istražni organi ne mogu praviti medicinske procjene jer to ne znaju i obično
izvlače krive zaključke. Istražni organi moraju surađivati s bolničkom upravom i
stručnom komisijom ili imenovanim pojedincem od strane suda koji je pozvan da
da mišljenje o postupku.
Optužnica je napisana a nije potkrijepljena nijednim dokazom. Iz obrazloženja
optužnice je vidljivo da ne postoje dokazi i da je optužnica sama po sebi
kontradiktorna (vidi optužnicu i obrazloženje). Tužiteljstvo je amnestiralo
glavnog krivca a podmetalo optuženome koji je morao dokazivati nevinost.
Sud je sudio 13 godina temeljem apsurdne optužnice koja nije pružila niti jedan
dokaz. Optuženi je ukazivao na činjenice koje su se nalazile u spisu ali nitko
(istražni sudac, tužitelj, sudac koji je vodio raspravu) nije reagirao i nakon 16
godina sud utvrđuje ono što se znalo prvoga dana istrage. Nije jasno zašto sud
prihvaća optužnice bez dokaza. Ne može se ljude izvoditi na sud temeljem
takozvane osnovane sumnje.
Tužitelj nekoga oslobađa krivnje a drugoga okrivljuje (u istom postupku),
zanemaruju očitu krivnju jedne osobe a pretpostavlja krivnju druge osobe.
Stručno-medicinska mišljenja ne može davati tužitelj, tužitelj ne može negirati
mišljenja vještaka, kao što se ovdje dogodilo. Ako vještak ne može kazati koji je
uzrok smrti tko tužitelju daje pravo da tvrdi što je uzrok smrti. Zašto je pravljeno
vještačenja, nadopuna vještačenja i drugo vještačenje kada tužilac ignorira
mišljenje komisije koja je vještačila. Zašto gubiti vrijeme na vještačenje i trošiti
sredstva poreznik obveznika?
Nakon 16 godina tužilaštvo odustaje od daljnjeg progona! Sud donosi rješenje o
obustavi postupka. Troškovi sudskog postupka će biti namireni iz proračunskih
sredstava ali krivo optuženi, sada oslobođen sumnje, nema pravo na naknadu
troškova postupka (odvjetnički i drugi troškovi), narušavanje zdravlja i ugleda,
ugrožavanje egzistencije, materijalnu štetu zbog nemogućnosti natjecanja i
izbora. Jadan je pravosudni sustav, jadna je pravna teorija i praksa u
Hrvatskoj kada provodi ovakva suđenja.
 
 Doc. dr. sc. Marko Jukić
 
 
 
 
 
Autor je knjige Anesteziologija u Hrvatskoj, urednik je i autor više poglavlja u
sveučilišnom udžbeniku iz anesteziologije (Klinička anesteziologija), prvo i drugo
izdanje. Urednik je i autor više poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Intenzivna medicina.
Također je urednik i autor sveučilišnog udžbenika Bol – uzroci i liječenje. Izdavač je
Medicinska naklada – Zagreb.
 
Autor je knjiga Dokazivanje nevinosti, digitalna knjiga 2013. digitalne-knjige.com
i Liječničke pogreške – osnovana sumnja (Medicinska naklada) te knjige Doktor
Trpimir (Medicinska naklada). Osim toga, autor je više poglavlja u knjigama drugih
autora.
Napisao je i knjige "Medicinska etika III. - Klinička etika", "Domovinski rat - da se ne
zaboravi", "Prirodna baština Lijepe Naše (crtice)","Znamenite Hrvatice i Hrvati
(crtice)"; i "Katoličko-kulturna baština u lijepoj Našoj". Sve te knjige mogu se
preuzeti na portalu www.digitalne-knjige.com.
 
Urednik je i autor poglavlja u udžbeniku za studente Sveučilišta u Splitu:
Anesteziologija i intenzivna medicina za studente medicine, dentalne medicine i
zdravstvene studije
 
Druge aktivnosti:
 
Bio je dugogodišnji dragovoljni darivatelj krvi, nekoliko godina i predsjednik Kluba
dragovoljnih darivatelja krvi pri KBC-u Split. Bio je atletski sudac, član domaćih i
stranih stručnih društava. Hobiji: planinarstvo i fotografija.
 
Odlikovanja i priznanja: Spomenica Domovinskog rata, Spomenica domovinske
zahvalnosti, Red hrvatskog trolista, Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora,
Nagrada Ladislav Rakovac, Povelja Hrvatske liječničke komore.
 
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili devet knjiga gospodina Maka Jukića. Te knjige
možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
Dokazivanje nevinosti; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic.php
 
Medicinska etika III. - Klinička etika; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic2.php
 
Domovinski rat - da se ne zaboravi; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic3.php
 
Prirodna baština Lijepe Naše (crtice); digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic4.php
 
Znamenite Hrvatice i Hrvati (crtice); digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic5.php
 
Katoličko-kulturna baština u lijepoj Našoj; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic6.php
 
Hrvatska kulturna baština (crtice); digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic7.php
 
Hrvatska povijesna baština (crtice); digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic8.php
 
Zločini Armije Bosne i Hercegovine nad Hrvatima; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jukic9.php
 
 
 
 
 
1. Uvod
2. Incident u KBC-u
2. 1. Krivična prijava
2.2. Zahtjev za provođenje istrage
2.3. Pritvor
3. Istraga
3.1. Obrana doktora
3.2. Obrana doktorice
3.3. Obrana tehničara
3.4. Svjedokinja dežurna doktorica CIT-a
3.5. Drugo saslušanje doktora, u Okružnom zatvoru
3.6. Saslušanje doktora na njegov zahtjev
3.7. Zapisnik o suočenju doktora i dežurne doktorice CIT-a
3.8. Iskaz tehničar (na njegov zahtjev)
3.9. Saslušanje doktora
3.10. Svjedokinja šef bolničke ljekarne
3.11. Svjedokinja glavna instrumentarka kirurškog odjela
3.12. Svjedok pomoćni radnik
3.13. Svjedokinja kirurška instrumentarka
3.14. Hitan prijedlog, doktora po braniteljima, sudu
3.15. Vještačenje
3.16. Dopis Okružnog javnog tužilaštva Istražnom centru
3.17. Naredba Okružnog suda
3.18. Odustajanje od daljnjeg gonjenja doktorice i tehničara
3. 19. Rješenje o proširenju istrage protiv doktora
3.20. Žalba doktora na rješenje istražnog suca
3.21. Zapisnik o dodatnom saslušanju vještaka
4. Optužnica
4.1. Komentar optužnice
5. Dokazni postupak
5.1. Pisana obrana
5.2. Svjedok doktorica (ranije osumnjičena)
5.3. Svjedok operater Bolesnice
5.4. Svjedok operater Bolesnika
5.5. Svjedok glavni dežurni anesteziološke ekipe
5.6. Svjedok dežurni anesteziološki tehničar
5.7. Svjedok vršilac dužnosti voditelja anesteziološkog odjela
5.8. Svjedok internista na odjelu za hemodijalizu
5.9. Svjedokinja dežurna anesteziologinja za ginekologiju
5.10. Svjedok anesteziologinja na odjelu za anesteziju
5.11. Svjedokinja medicinska sestra iz CIT-a
5.12. Zapisnik o glavnoj raspravi kod Općinskog suda
5.13. Svjedok ortoped
5.14. Svjedokinja sestra
5.15. Novo vještačenje, Nalaz i mišljenje
5.16. Podnesak okrivljenog
5.17. Drugi podnesak okrivljenog
6. Zapisnik glavne rasprave, završne
6.1. Primjedbe optuženog doktora na vještvo i završnu raspravu
7. Osuđen prije presude, prije završetka postupka
8. Odustajanje od progona
8.1. Rješenje
9. Igra je završena
 
Slikovni materijal
Izvod iz životopisa
Sadržaj
 
 
9
13
19
27
31
35
35
47
59
77
97
111
115
119
125
133
137
138
139
141
145
153
155
161
171
175
187
189
209
213
223
243
247
251
253
263
267
271
277
279
283
289
297
301
309
317
323
327
349
359
365
369
373
 
377
392
395
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present