Anđa Jotanović, rođena je u Tesliću, 15.04.1957., a živi u
 Rijeci od svoje osamnaeste godine.
  
 Već '90.-tih godina Anđa kroz osobni samorazvoj započinje
  sustavne promjene u smislu pozitivnog razvoja svijesti kroz
 najidealnije karakterne vrline, čiji rezultati postaju pravim
 nadahnućem. Svoje osobne spoznaje dijeli kroz pisana djela, koja
 postaju prepoznata i u široj društvenoj zajednici.
  
 Pjesme objavljuje na portalu www.magicus.info pod imenom Angelija te na portalu Avlija,
 kao i na svom osobnom blogu: http://blog.dnevnik.hr/angelija/
 
 
 
 
E-mail adresa: anda.jotanovic@gmail.com
 
Tel: +00385 91 521 22 55
 
 
 
 
 
OSVRT NA KNJIGU “PODSVIJEST, PANDORINA KUTIJA” ANĐE JOTANOVIĆ
 
Poštovana gospođo Jotanović,
pročitao sam Vašu knjigu „Podsvijest, Pandorina kutija“ koja se temelji na Vašem osobnom
iskustvu preobrazbe – stvaranja osobne pozitivne svijesti kao preduvjeta stvaranju
kolektivne pozitivne svijesti i time bitne kvalitativne promjene životnih uvjeta na Zemlji.
Činjenica je da u današnjem svijetu jagme za materijalnim dobrima i sveopće pohlepe te
načina na koji se dolazi do ostvarenja materijalnih ciljeva izgleda kao da su u potpunosti
zaboravljena moralna načela koja su zapisana u religijskim ili zakonodavnim spisima. Izgleda
da je čovjek „zaboravio“ biti humano biće pa svijetom prevladavaju loša (zla) djelovanja.
Izgleda da dobro nikako ne može pobijediti zlo.
Ipak, u dubini svoje duše, čovjek osjeća da to nije pravo stanje u kojem bi se on u
potpunosti osjećao ispunjen. Čovjek osjeća da prava sreća, prava radost ne leži u ovako
uređenom svijetu, ali ne nalazi pravi put koji bi ga „izvukao“ iz tog stanja. Razlog tome je
način na koji se ljudi „uče živjeti“ od rođenja u obitelji, potom u školi i kroz ustrojeni sustav
života u zajednici u kojoj žive. Prije ili poslije pojedinci shvate „tu tragediju života“,
međutim, kako u društvu još uvijek nema organizirane skupine koja bi to mogla promijeniti,
pojedincu se čini da je nemoćan i prepusti se struji koja ga nosi. Poseban je problem u
tome što se sustav učenja kroz život (ne misli se na školski sustav) još uvijek temelji na
zastrašivanju i kazni, a ne na isticanju dobrobiti i nagradi. Kako kažete:
 
“Tako je u dječju podsvijest ugrađen strah - umjesto hrabrost, neznanje - umjesto znanja,
ovisnost o roditeljima i njihovoj zaštiti - umjesto slobode i samostalne zaštite izražavanja i
istraživanja.”
Ovdje treba reći, da je čovječanstvo ipak napredovalo u tom smjeru i napreduje, samo se
pojedincu zbog kratkoće njegovog života čini da se ništa bitno ne mijenja. Jedan od lako
uočljivih primjera spoznaje da se batinom ne postižu pravi rezultati je obuka za pse. Tijekom
obuke se ne primjenjuje kazna za neposlušnost ili pogrešno odrađeno, već nagrada za
poslušnost i dobro odrađeno, jer se na taj način dobiju daleko bolji rezultati.
 
Vi u knjizi konstatirate:
“Čovječanstvo je postiglo razinu svijesti, da se uzdigne iznad najvećeg zla, raznih vrsta
ratovanja koje je tisućljećima haralo planetom Zemljom, ali ga nema tko usmjeriti.”
Da bi se iznjedrile vođe koje će biti na visokoj razini pozitivne svijesti, potrebna je tzv.
„kritična masa“ pojedinaca koja će kako kažete:
„…ugoditi svoju svijest na pozitivnost“.
 
“Svoju svijest treba znati svjesno i smisleno samostalno svakodnevno usmjeravati. Kad se
svoja svijest ugodi na pozitivnost, tada se negativnosti ne daje nikakva pažnja. Sva djela,
riječi i misli tada su u službi sveopćeg dobra, a emocije postaju skladne i harmonične
stvarajući u ljudskim tijelima nirvanu. Duh tada usmjerava svako djelo ispravno, duša je
sretna, a tijelo zdravo i to svaki čovjek može napraviti sam za sebe bez obzira na religiozno
opredjeljenje, društvo u kojem živi ili obiteljsko naslijeđe.”
Tek kada će na Zemlji biti prevladavajući broj pojedinaca koji će imati visok nivo pozitivnog
razmišljanja, doći će do bitne promjene, jer djela ovise o mislima – pozitivna misao rađa
pozitivnu djelatnost.
 
Vi ste odlično uočili da se ta promjena može dogoditi upravo na način, da svatko ponaosob
izgradi sebe u pozitivnu osobu, da dođe do samospoznaje.
“Kad čovjek predviđa buduće događaje (mašta) nikad ne smije predviđati negativno. U
svakom zlu treba tražiti onu trunčicu dobra koja ipak postoji i lako ju je vidjeti, ako čovjek
ima pozitivnu svijest.”
Dakle, temelj svega je pozitivno razmišljanje (pozitivna svijest), ali kako doći do razvoja u
tom smjeru kada je sadašnji sustav edukacije i posebno vrednovanja u životnoj okolini
zatrovan negativnim djelovanjima i temelji se na strahu i prisili? Jasno je da je odgovor:
promijeniti sustav. Ipak, sustav se neće promijeniti sam od sebe, ako ga definiraju i
održavaju osobe koje nisu doživjele samospoznaju i nisu razvile dovoljnu razinu pozitivne
svijesti. Stoga je od izuzetne važnosti pronaći puteve i metode koje će pojedinci moći
koristiti sa ciljem dostizanja pozitivne svijesti – generiranja pozitivnih misli i djelovanja
sukladno tome.
Vi u svojoj knjizi nudite meditaciju kao jedan od puteva u tom smjeru. Metodu koju
opisujete osobno ste iskusili na sebi i utvrdili njenu efikasnost. Njena vrijednost je upravo u
tome, da je svaki pojedinac može samostalno primijeniti bez straha od negativnih posljedica
ili potrebe za dodatnim materijalnim izdacima. Na prvi pogled, promatraču koji o meditaciji
ne zna ništa, metoda izgleda jednostavna i lako primjenjiva. Važno je jedino da on,
pojedinac, nađe dovoljno motivacije kako bi sam iskušao i probao proživjeti iskustvo koje
opisujete i došao do samospoznaje i time bitno promijenio svoj pogled na svoj život i živote
drugih u cjelokupnoj zajednici.
 
Važno je shvatiti, da pojedinac može i mora sam napraviti taj korak jer kako kažete:
 
“Vi sami stvarate svoju i univerzalnu pozitivnu svijest koja će biti samo vaše znanje za
ispravan opstanak. Ono što je važno je da konačno stvorite svoju pozitivnu svijest. Kad to
postignete, prema sebi ćete osjetiti samopoštovanje na svim nivoima svog bića, duhovnom,
mentalnom, emotivnom i fizičkom. Vaš život će postati zadovoljstvo u punom smislu riječi,
raj na zemlji.”
Bez obzira što je metoda detaljno opisana, bilo bi dobro da se „iskuša“ kroz veći broj ljudi
koji uspješno primjenjuju meditaciju i da oni daju svoje mišljenje o njenoj djelotvornosti.
Takvo mišljenje zasigurno bi potaklo veći broj čitatelja, da krenu putem samospoznaje
primjenom ove metode što bi još više doprinijelo širenju pozitivne svijesti – pozitivnih misli i
pozitivnih djela i napravilo daljnji korak ka stvaranju kritične mase ljudi koja će onda
promijeniti sadašnji model života na Zemlji.
Na kraju valja reći, da je velika hrabrost i hvale vrijedno podijeliti svoje iskustvo dostizanja
samosvijesti sa drugima i potaknuti ih da i oni krenu tim putem.
Želim Vam puno uspjeha sa knjigom i u životu uopće.
 

Stjepan Crnić, književnik, 21.11.2021

 
 
 
 
 
"PODSVIJEST, PANDORINA KUTIJA”, ANĐE JOTANOVIĆ
Evo, nalazimo se pred novim djelom hrvatske spisateljice Anđe Jotanović koje nosi
naslov ”Podsvijest, Pandorina kutija”. Dakle, već je od samog imena ove knjige vidljiva i
njena tematika koja je filozofska, gdje ima meditacija pa onda propitivanja života i smisla
postojanja.
 
Autorica je, dakle, krenula od starogrčke mitologije, jer je Pandora bila mitska žena Titana
Epimeteja koja je na svijet donijela zlo i patnju.Kako bi kaznio ljude Zeus je naredio
bogovima da kao dar ljudima načine ženu i da joj svatko od bogova podari neki dar.
Pandorino ime u prijevodu znači “svime obdarena”, jer njeno ime potječe od riječi “pan”što
znači “sve” i riječi “doron” što znači “dar”. Tako je Hefest načinio ženu od gline i dao joj
oblik, Atena je obukla, a Afrodita joj podarila ljepotu. Apolon joj je dao glazbeni talent i
iscjeliteljske moći.
Demetra ju je naučila obrađivati povrće, Posejdon joj je dao bisernu ogrlicu i mogućnost da
se nikada ne udavi. Hermes joj je podario lukavost, hrabrost i šarm. Zeus je učinio lijenom i
nemirnom, a Hera je učinila znatiželjnom. Hermes joj je, međutim, podario najvažniji od svih
darova, a to je bila kutija ili ćup.
 
Titan Epimetej se zaljubio u Pandoru kad su je bogovi poslali na zemlju. Hermes ga je
upozorio da je ona dar od boga Zeusa i da ne dira Pandorinu kutiju koja je bila njen miraz.
Epimetej je to rekao i Pandori čija je znatiželja bila prevelika i ona nije mogla odoljeti pa je
otvorila kutiju. U tom trenutku svo je zlo izašlo iz kutije i na bezbrižno čovječanstvo sručila
se kuga, tuga, siromaštvo, glad, očaj, prevara, zločin, starost, bolest, pohlepa, strah.
Pandora je brzo zatvorila kutiju u kojoj je bila preostala još samo nada. Ona je tada vidjela,
da je svijet bez nade vrlo hladan pa je opet otvorila kutiju i iz nje je izašla u svijet i nada.
Tako je čovječanstvo sa svim zlom dobilo i nadu.
Tako nekako i počinje autorica ovu knjigu riječima:
 
“Da Bog je izumio uređaj, ženu, koja se ne da isključiti iz života, a da ne kaže poneku riječ
o tome kako je život utjecao na njeno biće. Nije ovo moja zadnja riječ kad je u pitanju
kreiranje svjesnijeg, savjesnijeg, istinitijeg, pravednijeg i kreativnijeg načina života. Ja
nisam nekakva školovana svjetska znanstvenica već sam obična nedovoljno školovana
žena koja radoznalo istražuje svoj način življenja nastojeći ga poboljšati u svakom
mogućem smislu riječi.”
 
(Riječ autorice)
 
Pa nije ni Pandora bila svjetska znanstvenica, nego je “radoznalo istraživala” svijet i život u
njemu. Znači, svijet je jedno beskrajno cvjetno polje straha, ali je ostala nada. Ta se nada
pojavljuje također kao motiv u Novom zavjetu u “Hvalospjevu ljubavi” Prve poslanice
Korinćanima apostola Pavla i ta pjesma završava stihovima:
“Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav, to troje, ali je najveća među njima ljubav.”
(13,13)
 
…sa tim da se ova riječ “ufanje” prevodi i kao nada u postizanje spasenja i blaženstva
uz vjeru i ljubav koje su bogoslovne kreposti.
Znači, ostala je nada. U svijetu tjeskobe i straha:
“Odlučujući se naučiti nadanju. Njegov se rad ne odriče, zbunjen je u uspijevanju umjesto
u jalovosti. Nadanje stavljeno iznad strahovanja niti je pasivno poput njega niti pogotovo
zatvoreno u neko ništa. Afekt nadanja izlazi iz sebe, proširuje ljude umjesto da ih sužava,
nikada mu dovoljno znanja o onome što ih iznutra usmjeruje cilju, što li izvanjsko može biti
njihovim saveznikom.”
 
(Ernst Bloch)
Primarno svaki čovjek ima nadu, on uvijek nečemu teži, on živi ubuduće i za buduće, prošlo
tek dolazi kasnije, a prave sadašnjosti gotovo uopće još nema. Buduće sadržava ono čega
se bojimo ili ono čemu se nadamo. Dok god čovjek boravi u zlu i teškoćama, do tada se u
privatnim i javnim opstojanjem i njegovom egzistencijom provlače dnevni snovi i dnevna
nadanja, snovi i nadanja o boljem životu, boljem, nego onom koji je čovjeku nastao do sada.
Zato autorica govori o konkretnoj pravoj nadi koja se pokazuje kao najozbiljniji dobrotvor u
životu čovjeka ili žene.
Ova konkretna nada subjektivno najjače prodire u strah, objektivno najumješnije privodi
tome, da se sadržaji straha svedu na svoj uzrok. U tom nastojanju čovjeka ili žene
pojavljuje se filozofija kao istraživanje istine i sadržaja objektivno i subjektivno sazdane
nade:
 
“Filozofija će steći svijest sutrašnjice, pristranost za budućnost, znanje nade ili će ostati
bez ikakva znanja.”
(Ibid.6)
… ali je to i za Blocha bitak koji se prima samo iz onog i u onome odakle i prema čemu
tendira i on kaže:
 
“Bit nije bitost, naprotiv, sama bit svijeta počiva na frontu.”
 
Znači, naš život je podjednako pozornica velike borbe za nama adekvatniji svijet, bez
nedostojnih boli, tjeskobe, samootuđenja ili ničega, ali to je borba za bolji i pravedniji svijet
u kojem naše nade figuriraju kao orijentiri na našem putu u budućnost.
Mislim, da je ova knjiga Anđe Jotanović prekrasan primjer jednog takvog orijentira koji
nam olakšava našu plovidbu nemirnim morima neizvjesne sadašnjosti.
 
 

Dr Zlatan Gavrilović Kovač, književnik, Adelaide, 14.11.2021.

 
 
 
 
 
"Samorazvoj i iluzija", 2009.
 
"Samorazvoj i snovi", 2012.
 
"Sam svoj kreator", 2014.
 
"Kad duša progovori",2015
 
"Mudrost i moć duše",2016
 
"Priručnik za rekonstrukciju podsvijesti", 2016.
 
"Moje vrline", 2016
 
"Biseri duše", 2017.
 
"Univerzalna ljubav", 2017.
 
"Svjetlost duha", 2017.
 
"Na braniku života", 2017.
 
"Boje moga neba", 2018.
 
"Samorazvoj i vizije", 2018
 
"Prozor u svijet", 2018.
 
"Princeza Ema", 2018
 
"U oblacima piše", 2019
 
"Iz tame u svjetlo", 2020
 
"Podsvijest, Pandorina kutija", 2021
 
 
 
 
 
Književnica Anđa Jotanović je dosad na našem portalu objavila petnaest knjiga.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
"Kad duša progovori"; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic.php
 
"Sam svoj kreator"; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic2.php
 
"Mudrost i moć duše"; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic3.php
 
"Priručnik za rekonstrukciju podsvijesti"; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic4.php
 
"Moje vrline"; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic5.php
 
"Biseri duše"; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic6.php
 
"Univerzalna ljubav"; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic7.php
 
"Svjetlost duha"; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic8.php
 
"Na braniku života"; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic9.php
 
"Boje moga neba"; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic10.php
 
"Samorazvoj i vizije"; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic11.php
 
"Prozor u svijet"; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic12.php
 
"Princeza Ema"; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic13.php
 
"Iz tame u svjetlo"; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic14.php
 
"Podsvijest, Pandorina kutija"; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic15.php
 
POSEBNA NAPOMENA
 
Na portalu Digitalne knjige objavili smo i intervju s književnicom Anđom
Jotanović. Taj intervju možete pročitati tako da svojim mišem kliknete na
slijedeći link: https://digitalne-knjige.com/?p=636
 
 
 
 
 
O AUTORICI
ZAHVALA
RIJEČ AUTORICE
PREDGOVOR … PODSVIJEST, PANDORINA KUTIJA
DOBRO JE
LAKO JE REKONSTRUIRATI PODSVIJEST
VOLJENJE SEBE - Osvještavanje podsvjesnih uvjerenja
MEDITACIJA VOLIM SEBE
MEDITACIJA… VOLIM SEBE, VOLIM SVOJU OBITELJ
NAŠA OKOLINA I DRUŠTVO
MEDITACIJA… LJUBAV PREMA OKOLINI I DRUŠTVU
LJUBAV PREMA RELIGIJI I PLANETU ZEMLJI
INTELIGENCIJA
LJUBAV PREMA SEBI
MEDITACIJA …JA VOLIM SVOJU RELIGIJU I PLANET ZEMLJU
ŽIVOTU ISPOSTAVLJAM RAČUN
Dan prvi
Dan drugi
Dan treći
Dan četvrti
Dan peti
EH, MOJ ŽIVOTE!
OBJAŠNJENJE POJMA "PANDORINA KUTIJA"
OSVRT NA KNJIGU "PANDORINA KUTIJA"
ANĐE JOTANOVIĆ napisao: Stjepan Crnić, književnik
""PANDORINA KUTIJA, VOLJETI SEBE"" ANĐE JOTANOVIĆ
napisao: dr Zlatan Gavrilović Kovač
OBJAVLJENA DJELA
SADRŽAJ
 
 
5
6
9
12
14
19
25
45
59
63
70
74
87
99
101
104
104
109
111
114
116
119
122
125
129
134
137
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present