GLIBO, Rajko, redoviti sveučilišni profesor i pripovjedač,
 pjesnik, dramski pisac, pisac udžbenika i esejist (Donja
  Vast kraj Prozora, 24. listopada 1940). Osnovnu školu
  gimnaziju pohađao je u Zadru (1956-1959), Višu
 pedagošku školu završio je u Mostaru (1968),diplomirao na
 Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1972), magistrirao iz
 povijesti i teorije književnosti na Filozofskom fakultetu u
 Zagrebu (1986), gdje je doktorirao temom Strukturne
 osobitosti narodne književnosti i književno stvaralaštvo Ive
 Andrića (1990).

 Kao znanstvenik objavio je knjigu "Lutkarstvo i scenska kultura" i to je prvi udžbenik za taj
 kolegij na fakultetima u BiH i Republici Hrvatskoj, zatim knjigu "Medijska kultura" ( priručnik) i
 studiju "Domoljublje i otpadništvo Ive Andrića".
  
  Bavi se i književnim radom. Objavio je pet knjiga pripovijetki, šest knjiga poezije i pet drama.
 Član je Hrvatskoga filozofskog društva, Društva hrvatskih književnika, HKD «Napredak» i
 matičar je Matice hrvatske u Zagrebu. Pjesme, pripovijetke, monodrame i radio-drame
 objavljuje u periodici i časopisima širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dobitnik je deset
 književnih nagrada za priču, tri za poeziju i jedne za monodramu.

  
 
 
 
 
e-mail adresa: rajko.glibo@zd.t-com.hr
 
 
 
 
 
Svojim znanstvenim i književnim opusom hrvatski književnik iz Rame Dr. sc.Rajko
Glibo potvrđuje da je izrastao i razvijao se na zasadama usmenonarodne
književnosti svoga zavičaja, koji je stoljećima slovio kao Eldorado kratkih
usmenoknjiževnih oblika, ali i svih drugih oblika te književnosti…
 
Od mladosti do kraja života dosljedno je ispoštovao zavjet hrvatskog književnog
nobelovca Ive Andrića: « Urami se u Rami, i Bog, i Bosna, bit će na tvojoj
strani.»
 
 iz recenzije: Nikola Šimić-Tonin
 
 
 
 
 
Ramkinje, Sarajevo 1988;
Promicanje (pjesme), Sarajevo 1989;
Biogradski lirskokazi (pjesame), Zagreb 1995;
Suputnice i supatnice, (pjesame), Zagreb 1995;
Ramske legende, Zagreb 1997;
Učiteljsko iverje (novele), Zagreb 1997;
Slutnje s Rakitja, (pjesme), Zagreb 1997;
Dozivke (pjesme), Vinkovci 2000;
Sneni proplamsaji (pjesme), Zagreb 2003;
Moj Megido, (pripovjetke), Zagreb, 2003;
Prozorke,(pripovijetke), Prozor - Rama 2004;
Zrnca ramskog Sunca, (duhovna monografija), Prozor - Rama 2004;
Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u XX.stoljeću, urednik - autor uvoda,
napomena, predgovora, pogovora, Sarajevo 2006;
Očitovanja (pjesme), Zagreb Mostar 2007;
Zastajkuše (pripovijetke), Zadar-Mostar 2008,
Moje ode (pjesme), Zadar 2009;
Slučajke (pjesme), Zadar 2010.
Uzdol zove (mozaik knjiga) uz 150.obljetnicu Župe Uzudol.
 
 
 
 
I Gnijezda jeke
 
Domaća zadaća..............................................................06
Promašaj ......................................................................08
Usjev ..........................................................................10
Samoćin ushit................................................................11
Samica ........................................................................13
Uzoriti znak...................................................................15
Zadaća.........................................................................16
Ulica nemira...................................................................18
Zakon šutnje ................................................................19
Šutnja je tuga................................................................20
Finiranje .......................................................................21
Krila riječi......................................................................22
Jaka riječ .....................................................................23
Skriveni otoci ................................................................24
Druga stvar...................................................................26
Kreativna muka...............................................................28
Bršljan mašte.................................................................30
Kaos ............................................................................32
Radost malih stvari..........................................................33
Stisak tjeskobe...............................................................34
Rubničenje.....................................................................35
Propuh..........................................................................37
Anonimnost....................................................................38
 
II Dvostruke molitve
 
Ples molitve...................................................................40
Majčin vapaj..................................................................42
Prevrtljivac....................................................................44
Mračne duše..................................................................46
Put laži i obmana............................................................48
Kumstvo.......................................................................50
Četke paradoksalnosti.....................................................52
Moja eureka .................................................................54
Blistavi biseri ................................................................57
Sječa poštenja...............................................................58
Moj očenaš ...................................................................60
Sotonaši ......................................................................61
Ponuda.........................................................................62
 
III Kraj je čim pomisliš da je za ljubav kasno
 
Jednoj..........................................................................66
Proljeće .......................................................................67
Kušnja .........................................................................68
Ti ...............................................................................69
Ružičnjak......................................................................70
Slatka tugovanka...........................................................72
Tref ............................................................................74
Odmetnik .....................................................................76
U znaku vjetra...............................................................78
Ponosnica ....................................................................80
Unukovi crteži................................................................82
Jaka riječ .....................................................................83
Opcija .........................................................................84
Zov igre .......................................................................86
Uskomešanost ...............................................................88
Bilo kako bilo..................................................................90
Moja jadikovka...............................................................91
Autokratsko bunjište.......................................................93
Žudnja .........................................................................94
Krila riječi......................................................................95
Slatkasti ugrizi................................................................96
Oikotipov visak...............................................................97
Sijedi panj ....................................................................98
Nova kajda....................................................................99
Pražnjenje ...................................................................100
Pjevopis ......................................................................102
Polustoljetna hajka........................................................104
Vesni .........................................................................106
IV Zrnca sunca s okusom zavičaja
Moćna zaštita ..............................................................108
Grudobran ...................................................................110
Dah Donje vasti ............................................................112
Rezerva.......................................................................113
Potomci.......................................................................114
Krađa .........................................................................116
Bljeskovitost ................................................................117
Iseljenom rodu Kranjčić...................................................118
Stigma .......................................................................119
Mrva za mozaik ............................................................121
Šampinjoni ..................................................................123
Skromnost ..................................................................124
Posrtanje ....................................................................126
Opasna jesen ...............................................................128
Gorski pročistač ...........................................................129
 
IV Haiku iskre
Vrzino kolo ..................................................................132
Zrnca sa obala duše ......................................................137
 
Pogovor
 
Rama u književnom djelu Rajka Glibe .................................141
Biografija autora............................................................155
Djela...........................................................................157
Kazalo.........................................................................158

 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present