Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, klinički je sociolog psihijatrijske bolnice
 Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan9@spin.net.au
 
 
 
 
 
Knjiga koju čitaoc ima pred sobom obranjena je disertacija na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1989 godine a ima naslov Filozofske
pretpostavke suvremene znanosti. Skraćeni naslov ove knjige je Filozofija .
i znanost i u takvom obliku se i prilaže hrvatskom čitateljstvu
 
Prvobitno ona je bila zamišljena kao opsežna filozofska rasprava od preko 450
stranica koja izlaže problematiku odnosa suvremene filozofije i prirodne znanosti
kroz granična pitanja filozofije odnosno metafizike. Zato je jedan dio ove knjige
toliko proširen pitanjima koja se odnose na analitičku filozofiju od Carnapa do
Kuhna, a koja je u ovom izdanju izostavljena jer se radi o manje više poznatoj
problematici. I uopće u ovom su izdanju izostavljeni takovi dijelovi koji su
predstavljali didaktičke cjeline a koji se u ovom izdanju javljaju kao nepotrebni
dodaci.
 
Tako je čitav ovaj rad usredotočen na pitanja novovjekovne filozofije i znanosti i
konzekvencija koje one imaju u suvremenim znanstvenim teorijama i tu se
pažnja prije svega najviše poklonila suvremenoj fizici i suvremenoj biološkoj
znanosti. Međutim valjalo je posebno istaknuti osnovnu ideju od koje smo i počeli
naše istraživanje a to je problematika prirode spoznaje koja se sa pravom danas
povezuje sa imenom velikoga Nikole Kuzanskog i što je to centralno što i danas
baštinimo od njega u gotovo svim područjima metafizike i prirodne znanosti.
 
I konačno postoje li neke snažne reperkusije mišljenja i stajališta Kuzanskoga
koje su ugrađene u suvremenu zgradu prirodne znanosti. Želimo li jasno vidjeti
da se ovdje ne radi o kakvoj misaonoj igri moramo podsjetiti da Kuzanski modificira
usporedbu srednjovjekovne mistike. Prema toj usporedbi, koju primjenjuje i Meister
Echart Bog je beskonačna kugla kojoj je središte svugdje a opseg nigdje. Boga
ne ograničava ništa, nego on sve obuhvaća i ništa nije udaljeno od njega
nego sve leži u njegovom središtu.
 
To vrijedi posebno za svaku ljudsku dušu. Prije spasenja možemo Bogu pobjeći
ne znajući da to ne možemo. Spasenje se sastoji samo u tome da postanemo
svjesni prebivanja u Bogu. Bog je zatim prema Kužanskovom učenju svijetu dao
onoliko svoje savršenosti koliko je to uopće bilo moguće ne toliko da bi se svijet
ipak od Boga razlikovao. Zbog toga svijet i ima udjela u Božjoj beskonačnosti. On
doduše nije poput Boga ''apsolutno'' beskonačan ali je ''konkretno'' beskonačan,
odnosno on je prostorno neograničena raznolikost konkretnih konačnih stvari.
Božja beskonačnost nadilazi svaki pojam tako da je i beskonačna kugla samo
usporedba sa Bogom. Svijet je naprotiv u strogo geometrijskom smislu
''beskonačna kugla''.
 
Počevši od ovih pitanja nastala je ova knjiga koja se u značajnom mjeri također
može povezati sa ostalim mojim radovima i to prije svega Kozmologijom zlatnog
prstena koja se u prvom svom dijelu bavi poviješću spomenute problematike.
Tako se kompletira jedna cjelina koja se prilaže hrvatskom čitateljstvu sa
nadom da će mlađe hrvatske naraštaje potaknuti na ispitivanje dosega i granica
prirodoznanstvenih spoznaja.
 
 autor, u Adelaideu 28.7.2012.
 
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
 
 
 

 

Predgovor:...........................................................................07
 
DOKAZI BOŽJE OPSTOJNOSTI
 
Dokazi Božje egzistencije .......................................................11
Dokazi Biblije .......................................................................18
Dva fundamentalna stava ......................................................22
Htijenja Božjeg postojanja......................................................23
Kako bi ga Bog zaštitio i držao u sigurnosti................................25
Mogućnosti Božje opstojnosti sa stajališta noetike......................30
Opće napomene o dokazima i neki problemi................................34
Dokazi su psihološki neuvjerljivi................................................37
Dokazi su logički nevažeći ......................................................39
Ontološki dokaz....................................................................44
Dokazi opstojnosti Božje.........................................................46
Anselmova rasprava sa Gaunilom..............................................49
Tomina primjedba na ontološki dokaz.........................................52
Toma Akvinski daje primjedbe na ontološki dokaz.........................53
Descartesova formulacija ontološkog dokaza...............................53
Rasprava između Caterusa i Descartesa.....................................55
Rasprava između Gassendija i Descartesa...................................58
Leibnizovo izvođenje ontološkog dokaza.....................................60
Spinozin ontološki dokaz.........................................................62
Humeove i Kantove primjedbe..................................................64
Kantova kritika ontološkog dokaza............................................65
Pretpostavljeni uzroci ontološke ""greške"".................................67
Findlayevo ontološko poricanje Boga.........................................69
Hartshornova preinaka ontološkog dokaza..................................72
Malcolmova preinaka ontološkog dokaza....................................79
Plantingina kritika ontološkog dokaza.........................................83
Teleološki dokaz....................................................................86
Teleološki i moralni dokazi.......................................................91
Paleyev urar........................................................................91
Cleanthesov veliki tvorac stroja...............................................92
Millova primjedba na dokaz sa urarom........................................93
Russellovo evoluciono opovrgavanje..........................................94
Humeove skeptičke alternative teleologije..................................95
Moralni dokaz.......................................................................97
Biblijski oblik moralnog zakona..................................................97
Kantov oblik moralnog dokaza..................................................99
O modernom stavu prema dokazima.........................................102
Dokaz ili uvjerenje................................................................102
Dokazi i logička valjanost.......................................................105
Da li su svi dokazi epistemološki manjkavi..................................106
Dvije hipoteze.....................................................................106
Htijenja Božjeg postojanja.....................................................108
Zaključak...........................................................................112
 
DESCARTESOVA REDUKCIJA
 
Descartesova redukcija.........................................................117
Beskonačni svebitak i racionalna znanost..................................119
Nikola Kužanski....................................................................122
Johannes Kepler...................................................................126
Nova znanost......................................................................130
Put metodičke skepse i opstojnost Boga...................................132
Filozofija kao studium sapientiae.............................................136
Načelo da se ""duhu ne propisuju granice""................................145
Tradicionalno i novo poimanje znanosti.....................................148
Ego mathesis universalis........................................................163
 
JEDAN UVOD U KRIPTOFILOZOFIJSKO
MIŠLJENJE - BRANISLAV PETRONIJEVIĆ
 
O njegovu životu.................................................................181
 
OSVRT NA SLUČAJ ROSENBERG
 
Osvrt na slučaj Rosenberg.....................................................199
Volkogonov!........................................................................201
Volkogonov o Sibiru!.............................................................204
 
Izbor korištene literature:......................................................206
Bilješka o piscu ...................................................................208
Kazalo ...............................................................................210
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present