Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine, rođenjem
 Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je u Dubrovniku 25
 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a kasnije školu

 

nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu u Splitu 1977

 

godine. Studij filozofije i sociologije otpočinje u Zadru 1978

 

godine a iste godine nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je na ovim

 

odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83, časopisa
 za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se nakon 6 mjeseci
 boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske bolnice Vrapče u
 Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi" pod imenom
 "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom Vesovićem, časopis Pitanja
 sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri zemlje.
 Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja književnosti i
 politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
RIJEČ AUTORA
 
Pred hrvatsko čitateljstvo postavlja se drugi dio knjige “Suvremeni hrvatski realizam” koji
je nastao u posljednjim godinama, a većinom je već objavljen na portalima:
www.digitalne-knjige.com iz Zagreba, na portalu https://blog.dnevnik.hr/ i na portalu
www.magicus.info.
 
Ovo je, kao i Prva knjiga, zbirka od nekih dvadesetak eseja, recenzija i osvrta na djela
mladih pjesnika i pisaca iz Hrvatske za koje smo već ranije rekli, da pripadaju pravcu
suvremenog hrvatskog realizma i kao što je uglavnom poznato, tu je literaturu pratila i
jedna teorijska Kritika koja je inzistirala na principu životne istine, odnosno na zahtjevu da
literaturu, po svom osnovnom određenju, karakterizira zahtev za životnom istinom.
 
Ovaj se zahtjev za životnom istinom razlikuje od klasične teorije odražavajućeg realizma
koji je suvereno vladao u doba socijalizma gdje se smatralo, da su zadaci umjetnosti vjerno
odražavanje objektivnih socijalnih i političkih kretanja pa se onda govorilo kako treba
zadovoljiti princip subjektivnog odražavanja objektivne stvarnosti.
 
Postojale su jako sofisticirane filozofije i estetike koje su radile na ovom programu i jedna
je svakako velikog Georgiya Lukacsa koji je u tom pogledu dao značajne doprinose
marksističkoj estetici i uopće čitavoj filozofiji. Jugoslavenska se literarna Kritika koja je
nastajala nakon sukoba sa Informbiroom 1948. godine uglavnom s užasavanjem odnosila
prema ovoj teoriji odraza pa je blatila i svaku najmanju pomisao na onu teoriju koja je
govorila o literarnom odražavanju socijalne i političke zbilje i ja općenito mislim, da je to bila
jedna velika greška jugoslavenske literarne i umjetničke stvarnosti, da je svaki oblik
realizma bio proglašavan teorijom odraza i dogmatskim vulgarnim poimanjem literature koja
je svojstvena isto tako dogmatskom i vulgarnome dijalektičkom materijalizmu.
Da čovjek pukne od smijeha!
 
Međutim, ovoj kardinalnoj filozofskoj tendenciji kod nas nije bila suprotstavljena nikakva
bolja solucija tako, da nije čudno kako smo u umjetnosti u Jugoslaviji bili svjedoci
svojevrsnog kulturnog barbarizma koji je postupno prevladao i oformio ono što je Vidmar
nazvao “kulturnim banditizmom”, jedno krajnje primitivno stanje duhovnog vakuuma u kojem
su postojali kaubojski filmovi na podlozi tobožnje socijalističke revolucije u kojima je
slavljen i hvaljen titoistički poredak i primitivni patrijalhalni mentalitet autoriteta vođe.
 
Sa druge pak strane svaka religijska umjetnička tvorevina ili one koje su imale religijske
motive i teme bile su sankcionirane kao neprijateljske novom režimu i poretku pa onda nije
čudno, da je svako religijsko uvjerenje bilo proganjano kao antidržavno i u toj jednoj
nemogućoj situaciji nedostatka osjećaja za socijalni realizam kao i za religiozna uvjerenja
ljudi nastala je brojna fikcionalistička literatura koja je čitavu stvarnost Hrvatske
predstavljala uglavnom na jedan nakaradan način, s to radi i dan danas.
I ova dominantna tendencija nije svojstvena samo našem prostoru, nego je svojstvena
čitavom prostoru Balkana koji živi u jednoj diktaturi novog primitivizma i nadrealizma bez
obzira radilo se o Abdulahu Sidranu, Mirku Kovaču ili Emiru Kusturici ili Lordanu Zafranoviću,
a ima toga šljama na svim stranama i nitko danas nije pošteđen ove naše stvarnosti koja
već decenijama uveseljava kulturni svijet Europe i Amerike.
 
Jedan pokušaj, da se izađe iz ovih dilema svakako su i ove dvije zbirke kratkih eseja i
literarnih Kritika koje se odnose na mlade hrvatske pjesnikinje i pisce koji uglavnom tvore
jezgro novog literarnog realizma kod nas, pored još nekih eseja koji se odnose na likovno
stvaralaštvo kao i na ono dramsko, ali koje kao poveznicu imaju upravo ono što smo mi
nazvali zahtjevom za životnom istinom, dakle, jedan novi realizam koji je primjeren novim
socijalnim i političkim prilikama kapitalističke zbilje u nas.
Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide 29.12.2019.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
 
 
Na portalu digitalne knjige objavili smo i intervju s književnikom Zlatanom, Gavrilovićem
Kovačem. Taj intervju možete pročitati tako da svojim mišem kliknete na
slijedeći link: https://digitalne-knjige.com/?p=2015
 
 
  
 
 
O AUTORU
ZAHVALA
RIJEČ AUTORA
JEDNO RAZMIŠLJANJE O POEZIJI NEVENKE PUPEK
''IZBRISANO LICE'' JADRANKE VARGA
''SJENA DUŠE'' JADRANKE VARGA
KAMEN NIJE SAM JADRANKE VARGA
„POEZIJA SVEMIRA"" AUTORI: ŽELJKA KOŠARIĆ – SAFIRIS, JADRANKA
VARGA, DR. ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ
„KAPI ROSE"" AUTORI: ANĐA JOTANOVIĆ, ŽELJKA KOŠARIĆ – SAFIRIS,
TANJA REPINAC, JADRANKA VARGA I DR. ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ
GLASNICI JADRANKE VARGA
RUŽA MOG SRCA JADRANKE VARGA
ISUS, TA VJEČJNA ZVIJEZDA SJAJNA JADRANKE VARGA
„BOJE MOGA NEBA" ANĐE JOTANOVIĆ
„SAMORAZVOJ I VIZIJE" ANĐE JOTANOVIĆ
EHO POEZIJE JADRANKE VARGA I IVANA DRAGIČEVIĆA
SKRIVENO U MOMENTU SMIRAJA JADRANKE VARGA
4 MAŠTOVITE DUŠE AUTORICE: ALEMKA BRAZZODURO, ANĐA
JOTANOVIĆ, BISERKA pl. VUKOVIĆ i JADRANKA VARGA
SRCA PUNA LJUBAVI GRUPA AUTORICA
RIJEČ O UMJETNOSTI KRISTINE ČAVAR
TRENUTAK HRVATSKOGA GLUMIŠTA
 
MOJE SLIKE: MRTVA PRIRODA
 
LUKACSEVA ESTETIKA
 
MOJE SLIKE: MRTVA PRIRODA
J. J. KRASZEWSKI „HEROJSKA ŽENA"
 
LUKACS O HEIDEGGERU
 
MOJE SLIKE: MYCOPLASMA
NOVI REALIZAM SUVREMENE KNJIŽEVNOSTI
RIJEČ DVIJE O ROGERU SCRUTONU
UNIVERZUM ILJAZA BAJRAMA
BILJEŠKA O PISCU
 
OBJAVLJENA DJELA
 
SADRŽAJ
 
 
7
 
9
 
11
 
15
 
19
 
25
 
29
 
33
 
 
37
 
 
41
 
45
 
51
 
55
 
59
 
63
 
67
 
71
 
 
75
 
79
 
83
 
89
 
91
 
97
 
99
 
105
 
111
 
113
 
121
 
127
 
130
 
132
 
136
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present