Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine, rođenjem
 Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je u Dubrovniku 25
 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a kasnije školu

 

nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu u Splitu 1977

 

godine. Studij filozofije i sociologije otpočinje u Zadru 1978

 

godine a iste godine nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je na ovim

 

odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83, časopisa
 za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se nakon 6 mjeseci
 boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske bolnice Vrapče u
 Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi" pod imenom
 "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom Vesovićem, časopis Pitanja
 sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri zemlje.
 Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja književnosti i
 politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
PREDGOVOR KNJIGE NEKI POJMOVI KOZMOLOGIJE ZLATNOG PRSTENA
Ova knjiga ima naslov “Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena” i kao što se iz samog
naslova vidi, riječ je o pojmovima koji su uvedeni u tu kozmologiju, a koji nisu bili dovoljno
objašnjeni ili su pak nedostajali navodi drugih mislilaca.
Razlog tome ležao je u činjenici, da sam raspravljao probleme prema svom vastitom
sjećanju, dok na koncu nisam došao do izvora koji su bili neophodni kako bi se navedene
teze potkrijepile. Sada je to u najvećem i najbitnijem smislu napravljeno. Veliki broj ovih
pojmova odnosi se na filozofiju Kanta i Tesle pa iako je naizgled riječ o stvarateljima koji se
umnogome razlikuju, moja intencija je bila da pokažem dodirne točke kod oba autora i da
predstavim neke svoje projekcije i solucije problema koji su tu postavljeni.
Tako je uostalom i nastala “Kozmologija zlatnoga prstena” kao rezultat višedecenijskih
napora oko Kanta i Tesle pa onda nije čudno, da se u ovoj knjizi često referira tematika
koja se odnosi na njihovo djelo. To je bilo nužno, jer se meni čini kako nije moguće shvatiti
ovu kozmologiju, a da se prethodno nema uvid u najvažnje stavove njihove filozofije. Možda
je malo čudno, da se ovdje i o Tesli govori kao filozofu, jer se on uglavnom bavio tehničkim
problemima, ali je kod njega moguće pronaći tekstova ili pak dijelova njegovih dnevnika i
bilješki koje imaju duboko filozofsko značenje. Pored činjenice, da neki njegovi patenti imaju
dublje značenje i predstavljaju simbolička riješenja fundamentalnih kozmoloških pitanja kao
što je to na primjer Kolumbovo jaje koje se odnosi na obrtno magnetsko polje. Također je
činjenica, da je cijelom Teslinom djelu ipak nedostajao jedan važan dio koji se odnosi na
kozmološka pitanja s obzirom kako su njegova tehnička rješenja implicirala filozofske
odgovore ili su pak kozmološka pitanja poticala na tehničku izvedbu i riješenje
fundamentalnih metafizičkih pitanja kao bazičnih.
 
Ova osnovna metafizička pitanja proizilazila su iz samoga života ovoga velikoga našega
čovjeka i njegove velike bliskosti sa prirodnim fenomenima sa kojima se od malih nogu
susretao u svojoj rodnoj Lici. Mnogo decenija kasnije on je tu snagu i ljepotu prirode otkrio
u Coloradu pa stoga ne začuđuju njegove nadahnute riječi o toj ljepoti u njegovim
dnevnicima iz Colorado Springsa.
Postoji također i kod Kanta i kod Tesle jedan imanentan razvoj ideja koje se razvijaju u
milenijskim rasponima od prvim predsokratičkih filozofa i Aristotela do njihova vremena i ja
općenito mislim, da nije moguće sasvim dobro razumjeti intencije obojice ovih velikih ljudi,
a da se ne uzmu prethodnici koji su stvarali u osvitu zapadne kulture i civilizacije To vrijedi
i za Kanta koji se u pitanjima teleologije pozivao na primjer na Aristotela ili pak u slučaju
Tesle koji se u pitanjima elektriciteta pozivao na Talesa i na Heraklita. Oboje su sljedbenici
stare grčke filozofske škole dokazujući, da ona unekoliko predstavlja fundament cjelokupne
europske civilizacije. Tu su također važna za kasniji razvoj i arapska nastojanja na kojima
mi gradimo ovu kozmologiju, a koja su prenesena obrazovanoj Europi preko Sicilije i
Španjolske od 10. stoljeća nadalje.
Tako je sumirajući na neki način sve ove tendencije nastala “Kozmologija zlatnoga prstena”
kao jedan naš pokušaj, da iznađemo neka rješenja na pitanja koja postavljamo sebi već
decenijama imajući u vidu suvremeni razvoj astronomije i metafizike, ali svagda u svezi s
osobnim životom autora i njegovoga sina Ezre.
 
Mi smo možda imali veliku sreću, da smo za vrijeme Domovinskoga rata u Hrvatskoj i
cjelokupnog balkanskog krvoprolića početkom i sredinom ’90.-tih godina prošlog stoljeća
živjeli u Kraljevom vrhu, malenom zaseoku Kuleži na sjeverozapadnim obroncima Medvednice
u Hrvatskoj, gdje smo stjecali naše prve i najdublje spoznaje o karakteru prirodnih fenomena
kojima smo bili okruženi u našoj svakodnevnoj borbi za opstanak. Dakle, iz svih tih poticaja
nastala je ova kozmologija koju predstavljamo poštovanom čitateljstvu na uvid i ocjenu.
 
I na kraju bi trebalo reći kako u svim ovim pitanjima kozmologije mi nismo vidjeli samo
probleme prirodne matematičke znanosti ili astronomije koliko smo u tome vidjeli estetsku
problematiku pa smo naša rapravljanja zaključili pitanjima teleologije ili pak pitanjima postoji li
neka slijepa materija koja ne poznaje fizičku teleologiju i konačno obratili se teološkoj
znanosti koja također nudi izvjesne pojmove o najdubljim tajnama prirode.
 
Zato ljepota prirode i ono što je prirodno lijepo tako visoko kotira u našoj slici temeljne
kozmološke problematike, a koliko je to opravdan put, o tome neka sude mjerodavni suci.
 Autor, Adelaide 17.11.2019.
 
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
 
 
Na portalu digitalne knjige objavili smo i intervju s književnikom Zlatanom, Gavrilovićem
Kovačem. Taj intervju možete pročitati tako da svojim mišem kliknete na
slijedeći link: https://digitalne-knjige.com/?p=2015
 
 
  
 
O AUTORU
ZAHVALA
RIJEČ AUTORA
ŠTO JE TO KOZMIČKI NESVJESNO?
PRSTEN OKO ZEMLJE
NA KOJIM MJESTIMA JE OSPOREN KANT?
ILUZIJE S OČNIM JABUČICAMA
NEBO KAO SISTEM SVRHA
TELEOLOGIJA I BOG
NEKE DILEME
VJEČNI MIR
MOLITVA
ORGANSKO I ANORGANSKO
ŽIVO I ORGANIZACIJA
 
BOŠKOVIĆ O STRUKTURI ZEMLJE
 
ODSTOJANJE OD MJESECA U ZAVISNOSTI OD ELEKTRIČNOG NABOJA
PLATONOV "FEDON"
 
VILIN KONJIC
EZRINA BAR MICVA
ZLATO NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE
OSVRT SANDRE VULIN NA KNJIGU „KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA"
OSVRT DIJANE JELČIĆ NA KNJIGU "KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA"
NOĆ I NIŠTA U KANTOVOJ TEORIJI NEBA
MRAVI
KOZMIČKO JAJE
JEDNO NEGATIVNO MIŠLJENJE
LASTIN REPAK
STARI I NOVI MEHANICIZAM
MODELI KOZMOSA
PROBLEM ČOVJEKA I POVIJESTI
KANTOV PROBLEM PROSTORA I VREMENA
BOŠKOVIĆ O PROSTORU I VREMENU
DODATAK O PETRIĆEVOM RAZUMIJEVANJU PROSTORA
BIOLOŠKI I MATEMATIČKI MODELI
STARI NARODI I POGLEDI NA SVIJET
KRISTALI I GEOMETRIJA
BILJEŠKA O PISCU
 
OBJAVLJENA DJELA
SADRŽAJ
 
7
 
9
 
11
 
15
 
21
 
25
 
31
 
33
 
39
 
45
 
49
 
53
 
57
 
63
 
71
 
75
 
78
 
81
 
82
 
85
 
89
 
93
 
96
 
101
 
103
 
107
 
111
 
113
 
117
 
123
 
127
 
131
 
133
 
135
 
137
 
143
 
148
 
150
 
154
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present