Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine, rođenjem
 Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je u Dubrovniku 25
 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a kasnije školu

 

nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu u Splitu 1977

 

godine. Studij filozofije i sociologije otpočinje u Zadru 1978

 

godine a iste godine nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je na ovim

 

odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83, časopisa
 za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se nakon 6 mjeseci
 boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske bolnice Vrapče u
 Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi" pod imenom
 "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom Vesovićem, časopis Pitanja
 sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri zemlje.
 Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja književnosti i
 politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
Predgovor knjige 5EBI-FM Adelaide
 
Predavanja koja čitalac ima pred sobom objavljena su na državnoj radio stanici 5 EBI- FM
103.1 Mz, a samo manji dio njih objavljen je na radio stanici PBI-FM 89.7 Mz i to na
bosanskom jeziku, i u jednom prilično velikom radijusu od vise od 100 milja koji je pokrivao
najveći dio naselja Južne Australije. Ova izlaganja nekih problema islamske znanosti i
filozofije na državnim radio stanicama bila su omogućena unutar cjelokupne australske
politike multikulturalizma koja u Australiji otpočinje sredinom 70-tih godina prošlog stoljeća
iz potrebe da različite etničke i jezičke grupe, a njih je u Australiji vise od 40 takvih,
nastave djelovati unutar vlastite kulturne i filozofske tradicije, iz tradicije zemalja matica
iz kojih ljudi potječu prožimajući se, naravno, sa specifičnim momentima australskog društva
koje i samo na sebi nosi još uvijek tragove britanskog kolonijalizma i u novije vrijeme,
američkog univerzalizma i, konačno, bogatog migrantskog šarenila koje je unijelo značajne .
promjene u Australsko društvo od kraja Drugog svjetskog rata posebno
 
Ova predavanja nastala su uglavnom za potrebe bošnjačke etničke skupine zahvaljujući
činjenici da bošnjačka dijaspora samo u Južnoj Australiji, u Adelaideu uglavnom, broji gotovo
4000 duša. Ova dijaspora naglo je narasla zahvaljujući ratnim zbivanjima u Bosni i
Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji sredinom 90-tih godina, a porazno stanje fakata u
suvremenom Bosanskom društvu čini da ova dijaspora sve vise i vise narasta takom godina.
I s obzirom na ove fakte pojavila se potreba da se iznesu neka bitna pitanja islamske
filozofije koja ni samim Bošnjacima nisu toliko poznata, a kako bi ih se još vise uvjerilo da je
njihova pravedna borba za opstanak na Balkanu zapravo samo dio opće kozmičke drame
i u krajnjoj konzekvenci, vječne borbe Svjetlosti i tame. I ta se borba ne vodi samo u
Kozmosu ili Društvu nego i u nama samima i to Sufijsko uvjerenje o iskorjenjivanju osobnog
zla u nama samima i jedna ispovijest u tom pravcu i doživljaj te borbe bilo je ono do čega
je meni bilo stalo u radijskim prezentacijama koja su trajala gotovo pune tri godine.
 
Zato vrijednost ovih radio prezentacija nije bila samo u isticanju bitnih momenata razvoja
islamske filozofije i znanosti nego i praćenje, analiziranje i kritičko sagledavanje događaja u
Bosni koje je pokrivalo vrijeme od Juna 1999 do Juna 2002, dakle, vrijeme dramatičnih
raspleta i punih Istina koje su bile bitne u sagledavanju sudbine bošnjačkog naroda u Bosni
u jednom zapravo prilično negativnom i predrasuda punom okruženju. U pripremanju ove
knjige ja sam se , naravno, zadržao samo na teoretsko filozofskim prilozima jer bi puni
štampani prilozi objavljeni na ovim radio stanicama bili previše obimni.
 
Drugi vrlo važan moment koji se odnosi na ova predavanja jest taj da je to bilo zapravo
izlaganje kritike stavova Bertranda Russella iz njegove POVIJESTI ZAPADNE FILOZOFIJE i
ta se kritika odnosila na ona njen dio koji posebno tretira Muhamedansku kulturu i filozofiju.
Ova kritika Bertranda Russella nije pratila sve aspekte arapske znanosti i filozofije, jer je to
naprosto nemoguće, nego se zadržala na nekim aspektima islamske matematičke znanosti i
astronomije sto je bilo i posve dovoljno. Drugim riječima rečeno, ova predavanja bila su
zapravo izlaganje jedne teze ali pred jednim vrlo autoritativnim mentorima i zahtjevnim
auditorijem. S obzirom na ove namjere ja sam bio upućen na prilično skromne izvore
Državne Biblioteke u Adelaideu i Biblioteke Bar Smith Adelaidskog Sveučilišta. Konačan
ishod ove kritike može biti sagledan samo od dobronamjernog čitaoca.
 
 Dr Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 25.06.2002.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
 
 
Predgovor
O prevodima
O skulpturama
Razgovor sa Abdul Selamom
Kuran i politika mira
Jedna kritika Russelove Povijesti zapadne filozofije
O Omeru Hajamu iz izvora Nizamija Prosodiste i Ali Ibn Zaida
Iz povijesti Bosne i Hercegovine
Arapi i pitagorejska filozofija
Arapska predaja i zapadna filozofija
Cisti politicar kao karikatura umnog drzavnika
Misticizam Ibn Arabija
«Lenjin» Vladimira Volkogonova
Rabija al Adavija od Basre
Opce napomene o arapskoj astronomiji
O odnosu Alaha i svijeta u filozofiji Ibn Sine ili Avicene
Put ranog sufizma
Izgon Jevreja iz Spanije i njihov dolazak u Bosnu
Put ranog sufizma II
Put ranog sufizma III
O utjecaju arapske astronomije na srednjovjekovnu latinsku Europu
Eticka ucenja Kurana
Eticka ucenja Kurana: Moc Mudrost, Pravicnost, Dobrota i Ljepota
Kosmologija i metafizika Brethrena Cistoce- arapske pitagorejske filozofije
Arapski doprinos aritmetici
Pocetak i razvoj algebre u muslimanskom svijetu
Poimanje odnosa naroda i vlasti u djelu Nizamija al-Mulka
Od Carla Schmitta do Franje Tudmana
Fasizam i istrebljenje Jevreja-pozadina jedne ideoloske prakse
Bog, ljudi i rat
Kombinatorna analiza i arapski svijet
Nasir al-Din Tusi i njegova politicka filozofija
Indijski i grcki izvori arapske astronomije
Poceci Diofantine analize u muslimanskom svijetu
Poceci geometrije u muslimanskom svijetu
Istocna arapska astronomija u stoljecu
«VOZD» Nizamija Mulka
Prvi prijevodi muslimanske matematike na srednjovjekovnom Zapadu
Ostavstina muslimanskih autora srednjovjekovnoj geometriji
Algebra i ostavstina muslimanskih autora srednjovjekovnoj matematici
Spor religije i filozofije eksponiran na primjeru Al-Gazalija i Ibn Ruzda Averroesa
Spor religije i filozofije eksponiran na primjeru Al Gazalija i Ibn Ruzda AverroesaII
Muslimani i trigonometrija
Newton, Leibniz i Muslimani i spor oko infinitezimalnog racuna
Povijest teorije paralelnih pravaca sa posebnim obzirom na arapski doprinos
i uz filozofsku diskusiju o pluralitetu geometrija
Arapske planetarne teorije
Arapska matematicka geografija i arapske geografske mape
Kakvu ideju imamo o Alahu citajuci Kuran
Suvremene kosmoloske teorije i Kuranski tekst
Dusa i spoznaja u Kuranskom zapisu
Geometrijska optika medu Arapima
Recepcija arapske optike na latinskom Zapadu
Utjecaj islamske filozofije i znanosti na Zapad
Zavrsno predavanje o islamskoj filozofiji i znanosti
Ruđer Bošković
O Hermanu Sclavusu ili Hermanu Dalmati i njegovom prevodilaštvu
Hrvatska istra
Kraj
Ezra slike
 
Bilješka o piscu
Objavljena djela
Sadržaj
 
7
15
15
17
25
33
43
53
59
67
75
83
91
99
103
111
119
125
135
143
151
163
173
191
189
195
203
209
219
225
235
241
249
255
261
269
277
285
291
299
305
317
325
333
343
 
355
363
371
379
391
399
407
417
425
431
449
455
465
466
 
478
480
484
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present