Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
 nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
PREDGOVOR
 
Ova knjiga se bavi odnosom graničnih pitanja znanosti i filozofije, ukoliko je
shvatimo u smislu jedne opće metafizike.
Odatle i naslov knjige ""Kozmologija i filozofija"" čime se htjelo ukazati na one velike
problemske teme koje sadrži ""Kozmologija zlatnog prstena"" koji idu kroz stoljeća, a
da se bitno ne mijenjaju. To su oni metafizički problemi za koje je Kant u svojoj
""Kritici čistog uma"" rekao, da su sudbina uma, jer ih ovaj ne može otkloniti niti
riješiti.
Granična pitanja svih znanosti u tom su smislu metafizička odnosno obilježena kako
bi Hartmann rekao, jednim neriješenim ostatkom koji upravo zato i doživljava
pokušaje rješenja, a u fundamentu on svagda ostaje neriješen. S ovom metafizikom
problema ima posla filozofija i u tom smislu metafizika se ponovo vraća filozofiji.
U ""Kozmologiji zlatnog prstena"" koja je eksplicirana u 6 volumena i koja je dostupna
čitateljstvu na portalu www.digitalne-knjige.com/naslovna.php iz Zagreba
postavljeni su mnogi problemi upravo kao pitanja metafizike, a manje kao pitanja
astronomije ili neke druge prirodne znanosti i to iz tog razloga, jer je riječ bilo o
problematskom mišljenju koje se razvija nasuprot apsolutnosti fizikalnoga zahtjeva,
da se izgradi jedan općevažeći i trajni znanstveni i filozofski sustav u okviru
sistemskog mišljenja.
 
Nasuprot tome, upravo su metafizički problemi ono trajno u filozofiji. Pri tome nije
riječ bilo o problemima tradicionalne metafizike te se u našoj ""Kozmologiji"" nije
pitalo kako tu stoji sa Bogom, Svijetom, Dušom, već je mišljenje ovdje otpočelo
onim što je njemu najbliže, a to su fenomeni kojima je čovjek svakodnevno okružen.
Ovi fenomeni daju dovoljno povoda mišljenju i oni su već sami po sebi dovoljno
zagonetni te je stoga iluzorno konstruirati nekakve samovoljne sustave. Dakle, nije
potrebito konstruirati sustave niti obrazlagati i objašnjavati fenomene kao što to
radi cjelokupna današnja prirodna filozofija, nego temeljeći se na njima filozofija
mora biti zrenje same stvari tako reći jedan uvid višeg reda.
 
Odatle ""Kozmologija zlatnog prstena"" postavlja metafizička pitanja, sasvim
suprotno od mišljenja da je tu riječ o eksplikaciji prirodne zagonetke svijeta, jer je
ovdje riječ o prisutnosti velikog broja metafizičkih pitanja kojih se svagda nanovo
poduhvaća i na kojima naposljetku svaga nanovo sustaje filozofsko mišljenje i ova se
problematika pojavljuje na podrucjima znanstvenog istraživanja kao i na područjima
etičkog i estetičkog. Svuda ova problematika leži raštrkana po svim sektorima i
svugdje su oni u pozadini onog spoznatljivog, ali njihov sadržaj svagda ostaje isti.
 
Razlog ovoj upornosti leži u onom metafizičkom u njima, u nerješivom ostatku koji
se naravno ne da ukloniti. Odatle je pogrešno samo rješive probleme smatrati
znanstvenim, što više svaki korak u obradi problema već je pozitivni uvid i samo
strpljivo istraživanje može postupno razlučiti ono spoznatljivo od onog
nespoznatljivog i transinteligibilnog.
 
Kozmologija zlatnog prstena nije ova filozofska pitanja postavila strogo. Ona se više
bavila slikom kozmičkih procesa uzimajući u obzir današnje stanje naših znanstvenih
spoznaja obradujući ih u svezi sa naporima Nikole Tesle. U ovoj pak knjizi mi
pokušavamo dati jednu metafiziku problema koja stoji u uskoj vezi sa našom
"Kozmologijom", a koliko smo pak u tome uspjeli imajući na umu cjelinu filozofskog
pokušaja, neka prosudi samo cijenjeno čitateljstvo
 Dr Zlatan Gavrilović Kovač, U Adelaideu, 09.04.2018.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
 
 
O AUTORU
 
PREDGOVOR
PROSLOV
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36
 
BILJEŠKA O PISCU
 
OBJAVLJENA DJELA
 
SADRŽAJ
 
 
7
 
9
 
15
 
17
19
21
23
25
26
28
32
36
39
41
42
45
46
48
52
56
58
59
61
62
65
66
68
70
71
73
76
78
82
84
87
90
92
94
95
98
100
 
104
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present