Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
 nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
ZAHTJEV ZA ŽIVOTNOM ISTINOM
 
Hrvatskom čitateljstvu se predstavlja jedno 20-tak literarnih eseja ili literarnih
osvrta na književne radove koji su u proteklim godina objavljeni na portalu
http://www.digitalne-knjige.com/ iz Zagreba. Svi ovi radovi pripadaju uglavnom
suvremenom hrvatskom realizmu koji se znatno razlikuje od klasičnog naravno i
zato, jer je hrvatska zbilja puno drugačija od one od prije 120 godina, ali postoje
neke poveznice koje su im zajedničke, a to je prije svega zahtjev da literatura
izražava realne životne tendencije kao i zahtjev za životnom istinom.
Pjesništvo realizma ne poučava drugačije, nego što to čini sam život putem samih
životnih zbivanja. Pri tome nema nikakve razlike između realnog zbivanja i onog
koje to nije, ali se u načinu pjesničkog formiranja materijala očituje razlika između
realnosti i fikcije. Zato što stvari tako stoje, možamo govoriti da postoji tako
nešto kao što je suvremeni hrvatski realizam. Ovaj pravac ne znači ništa drugo,
nego zahtjev za životnom istinom koja se izražava kroz mnoge pojedinačne
događaje kao što su konkretna životna zbivanja, konkretni likovi koji trebaju po
mogućnosti djelovati isto tako stvarno kao i stvarni likovi.
 
Sa tim zahtjevom realizam u hrvatskoj literaturi predstavlja jednu zdravu tendenciju
nakon decenija srozavanja uslijed nametnutog fikcionalizma koji je hrvatsku zbilju
uglavnom predstavljao u jednom nakaradnom izdanju.
Tako se hrvatska literatura koja je opisivala ljudsko zadržavanje u našim jazbinama,
u našim krčmama, usred pijanstva, osjećala kao suviše opterećena našom
stvarnošću, točnije kao suviše istinitom literaturom.
Tako se smatralo, da je zahtijev za ljepotom onaj koji se suprotstvalja tendenciji
ka životnoj istini, međutim smisao umjetnosti nije samo u tome da razveseljava
zbog čega se onda govori o dopadanju umjetničkog djela, o prijatnosti i o uživanju.
Smisao se umjetnosti iscrpljuje u tome da poučava, da otkriva i da nas čini
mudrijima, jer istina u ljudskim okolnostima može biti i neprijatna. Ona nas čak može
tištiti i mučiti, nekome može poremetiti životnu radost, a da i ne govorimo o onom
pjesništvu koje pristaje na to da nas vodi po onome što je neprijatno i što je
sramotno. Tako ono lijepo, do kojega nam je također stalo, leži u materijalu, ali i u
pjesničkom formiranju i pjesničkom prikazivanju materijala tako da literatura može
ostati u granicama umjetnički podnošljivog.
 
Tako dolazimo do one točke, da izgleda kako su istina i ljepota kontrarno
uspostavljeni vrijednosni zahtjevi na jednom istom objektu tako da se umjetnik
mora odlučiti za jednu ili za drugu. Zato nam se čini da je potrebito naći neki pravi
srednji put koji ostaje zadatak za samog pjesnika čim bude imao posla sa
materijalom koji je uzet iz središta sfere sitnoljudskih stvari i slabosti. Pri tome
treba imati na umu, da se u pjesništvu često miješaju praktički interesi, socijalni
odnosi, političke tendencije koje imaju snažan efekt u etičkim vrijednostima pa
onda literatura postaje oruđe kroz kojega djeluju različiti ljudski faktori. Isto tako
različita vremena osjećaju se vrlo različito.
 
Tako na primjer generacije koje su nam prethodile slabo su podnosile životnu istinu
u pjesničkom djelu, one su odbacivale materijal koji je odstupao od pravila javnog
morala i pristojnosti u kojima su i sami živjeli. Naša generacija je u tom pogledu
mnogo drugačija. Mi smo mnogo više realisti koji se probijaju kroz teme siromaštva
i bijede tako da stalno raste naša sposobnost da se podnese ono što je realistično,
a samim tim se povećala sposobnost pjesničkih djela da podnesu životnu istinu.
Prema tome, pjesnik ne može govoriti o ljepoti, veličini, moralnoj visini i nježnosti,
a da ne pusti da se pojavi i kaljuža života. Stoga je Hartmann u pravu kada kaže:
„Pjesništvo se nalazi pred zadatkom sinteze da primi u svoje forme relativni
maksimum životne istine koji mu je potreban za njegov materijal, da bi mogao
pustiti da se pojave dublji smisaoni odnosi (vrijednosti itd) ne remeteći
umjetničku formu."
 
Koliko je to riješiv zadatak, to je zadatak samog umjetnika i ono se ne može
podražavati. Teoretski - to pitanje nikada neće biti riješeno.
 
Ove činjenice bacaju posebnu svjetlost na pravo odbojnog i ružnog u pjesništvu.
Tako je očigledno da je sjaj ljudski lijepoga, velikoga i značajnoga veći ukoliko su
tamnije dubine života. Moramo dakle znati predstaviti svu ponornost ljudske bijede
da bismo u onome što je svakodnevno u ljudskom djelovanju, patnji i borbi mogli
sagledati kao veliko i idealno. Zato se slobodno može reći, da je ljepota u
umjetničkom djelu uvjetovana prikazivanjem ružnoga i odbojnoga, ali pjesništvo
nas može obuzeti i nečim što nije istinito.
 
Tako je i u životu, ja mogu vidjeti da je neki životni događaj neopravdan, ali da
ga ipak vidim u najvećoj životnoj punoći koja nas nekada može sasvim zbuniti, to
je naš usud. Dakle, životna istina ima jedan pol svoga bića u realnom svijetu i ako
ne totalno u njegovim pojedinstima i činjenicama, onda svakako u njegovim bitnim
crtama. Zato nas životno neistinito pjesništvo ne može uvjeriti, jer ono uopće nije
pjesništvo, a kako doći do uvjerljivosti - to je zadatak svakoga od nas.
 
 Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 28.6.2017
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
 
 
O AUTORU
Z A H V A L A
ZAHTJEV ZA ŽIVOTNOM ISTINOM
HRVATSKI REALIZAM – GJALSKI
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE PJESNIKINJE ANĐE
JOTANOVIĆ "BISERI DUŠE"
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE "UNIVERZALNA LJUBAV"
PJESNIKINJE ANĐE JOTANOVIĆ
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE PJESNIKINJE ANĐE
JOTANOVIĆ "SVJETLOST DUHA"
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE "OČI PUNE ZVIJEZDA"
HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGA
OSVRT NA ZBIRKU DUHOVNE POEZIJE ''TAJNA
BIJELIH SNOVA'' HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGA
PJESNIŠTVO EMILIJE DEVIĆ
PREDGOVOR PISANJU DIJANE JELČIĆ
 
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE "GOLA ŽENA''
GOSPOĐE JADRANKE VARGA
BAJKA O DJEČAKU KOJI JE UGASIO MRAK NA
ZEMLJI SANDRE VULIN PETKOVIĆ
POEZIJA KRISTINE KOREN ILI O LJUPKOSTI
„U SJENI IZGUBLJENOG VREMENA"
UZ ZBIRKU POEZIJE KRISTINE KOREN
''KADA TUGA ZAVLADA TIŠINOM''
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE "MOJ TAJNI SVIJET"
HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGE
MALA RAZMIŠLJNJA O POEZIJI GOSPOĐE VARGE
 
O STILU HRATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGE
INOSLAV BEŠKER O NAZORU
TEZE O GENOCIDNOSTI
SLUČAJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ
KRLEŽA I NAŠ NARODNI DUH
 
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE "GALEBOVA ŽELJA",
FRANKE DEDOVIĆ
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE "PUTNIK" EMILIJE DEVIĆ
 
BILJEŠKA O PISCU
 
OBJAVLJENA DJELA
 
SADRŽAJ
 
 
7
 
9
 
11
 
17
 
27
 
 
31
 
 
35
 
 
39
 
 
42
 
 
47
 
50
 
57
 
63
 
 
67
 
 
71
 
 
75
 
 
81
 
85
89
95
99
107
113
119
122
124
128
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present