Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, klinički je sociolog psihijatrijske bolnice
 Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan9@spin.net.au
 
 
 
 
Moja zbirka poezije pod naslovom Suze od kamena pripada hrvatskoj ratnoj lirici s
obzirom da je nastala najvećim dijelom za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj a i
s obzirom na tematiku jer je ona pretežito ljubavna i ratna. Isto tako ona je jednim
dijelom nastajala i u Australiji pa je prema tome po svome sadržajnom karakteru
također vezana i za australijsko podneblje točnije južnoaustralijsko. Utoliko je ova
zbirka poezije i mirnodopska odnosno odnosi se na stanje mira koje sam zatekao na
ovome velikome kontinentu nakon migracije iz porušene domovine u kojoj je rat
netom bio zgotovljen krajem 1994 godine. Ali su ostali duboki i svježi biljezi koji će
me pratiti cijelo vrijeme moga života u iseljeništvu.
 

Jedan pokušaj da zabilježim te biljege stradalništva i životne drame koja je mene i

moju porodicu pratila svo vrijeme rata u Hrvatskoj svakako predstavlja i ova knjiga

poezije pored višestrukih povijesnih studija koje sam poduzimao tijekom vremena a

koje su se odnosile na ukupne prilike na jugoistoku Europe tijekom gotovo četri

decenije bavljenja njima.

Ova knjiga poezije nastala je kao jedan unutrašnji monolog ili kao razgovor sa
samim sobom o teškim bremenima ratnoga vremena u trenucima duboke i teške
usamljenosti na koju sam bio prisiljen a koja je u značajnoj i najznačajnijoj mjeri
odredila moj individualni duhovni život u iseljeništvu u Australiji. Medutim ona
predstavlja također i krajnju točku naravne razvojne linije koja se proteže još od
dječačkih dana kada nastaju moji prvi lirski zapisi i literarni pokušaji.
 
Utoliko je poezija zapravo moj usud iako je prvotno bila samo čudenje nad istinama
svijeta i života, usud kojeg sam ja vukao za sobom a ne obrnuto da je on mene
vukao i to tako da je vremenom postao sav moj smisao oko kojeg se trga moja
egzistencija i moj svakodnevni život.
 
Koliko je taj usud vjerodostojno predočen u poeziji koju čitaoc ima prilike osjetiti to
najbolje neka sam prosudi ali da u svojim ocjenama i svojim sudovima ne bude
previše strog imajući na umu da pred sobom ima svjedočanstvo najskrivenijih tajni
moje duše.
 
 Adelaide, 19.11.2011. Zlatan Gavrilović Kovač
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
 
 
 

 

Predgovor..............................................................................05
 
Nebo makovima obasuto ..........................................................09
Božićno drvce .......................................................................11
Daljine .................................................................................13
Vrijeme ...............................................................................14
Moje greške ..........................................................................16
Magicus................ ...............................................................18
Sjena.................. ................................................................20
Tamo gdje mi je srce...............................................................22
Čovjek .................................................................................23
Kako si smetena.....................................................................25
Što se mene tiče....................................................................28
Filozof .................................................................................29
Tajna...................................................................................30
Skriveno ..............................................................................31
Tuga ...................................................................................32
Tko te budi ranim jutrom .........................................................34
Veli Jože...............................................................................35
Nepravda .............................................................................37
O vječnosti i konačnosti...........................................................39
Okovano vrijeme.....................................................................41
Vrijeme ................................................................................42
Duhovni pogled .............................................................,........43
Pijanstvo riječi .......................................................................46
Trpljenje ..............................................................................47
Sonja ..................................................................................48
Što te nema .........................................................................50
21.5.09................................................................................51
23.5.09. ..............................................................................54
Tko je čestit?! ......................................................................56
Tko je moćan?! .....................................................................57
Tko je vječan?! ....................................................................60
Tko je pravičan?!...................................................................61
Tko je dobar?! ......................................................................63
Tko je poročan?!.. .................................................................66
Tko je u zabludi?! ..................................................................69
Tko je surov.........................................................................71
Kristofor Kolumbo ..................................................................72
Čuvam te ............................................................................74
Prijatelju moj.........................................................................75
Noć ....................................................................................77
Sramota...............................................................................79
Nevini..................................................................................81
Značenje ljudsko ...................................................................82
Proroštvo ............................................................................83
Maleni čovjek .......................................................................84
Bijeda ljudska .......................................................................86
Mokro nebo .........................................................................88
Tugo, tugo ..........................................................................90
Sablasti ..............................................................................92
Kruh ...................................................................................93
Uboga lica ...........................................................................94
Tijelo na izmaku.....................................................................95
Trajanje...............................................................................96
Prolaznost ...........................................................................97
Čist.....................................................................................98
Ponekad..............................................................................100
Ti čista si kao suza ..............................................................103
Mati ..................................................................................104
Crni stihovi .........................................................................105
Moja jedina ljubavi ...............................................................106
Čekao sam te ......................................................................108
Kesten ...............................................................................110
Odsjaj ................................................................................111
Albatros .............................................................................112
Brod u boci .........................................................................113
Duga .................................................................................114
Raguza ..............................................................................115
Brod od palme .....................................................................116
Posada................. .............................................................117
Što je život ........................................................................118
U tvom dardinu....................................................................120
O gospodine........................................................................122
Sveprisutnost .....................................................................123
On ....................................................................................125
Filozofska pjesma ................................................................126
Tatari................................................................................128
Ljubavna čežnja...................................................................130
Kamen ...............................................................................131
Svi sveti ............................................................................133
Bogatstvo ..........................................................................134
Nostalgija ...........................................................................135
Savršeno!...........................................................................136
Dedal i Ikar ........................................................................138
Kako je to teško!.................................................................139
Noć sa tobom .....................................................................140
Tri gentlemana....................................................................122
Kim ...................................................................................142
Ne valja da ljudi budu sami ....................................................144
Samoća .............................................................................145
Kajros ...............................................................................146
Prijatelj..............................................................................148
Kup meda! .........................................................................149
Neke mudre izreke................................................................150
Da mi je mrijeti....................................................................152
Luće moje, gorki!.................................................................153
Rusija ...............................................................................154
Hrvatska u slobodi................................................................156
Zima..................................................................................158
Sljepci ..............................................................................160
Pitanja o čovjeku.................................................................162
Mila moja! ..........................................................................164
Humana sapientia ................................................................165
Duga priča o subjektu...........................................................167
Kuležev brijeg .....................................................................169
Nježna ja............................................................................170
Zatočenik ..........................................................................171
Fukušima............................................................................172
Računi moga grijeha.............................................................176
Molitva .............................................................................178
Jelenak.............. ...............................................................180
Dražesni jež .......................................................................181
Autobus ............................................................................182
Milion riječi.........................................................................183
Čežnja ..............................................................................184
Bosna prkosna ....................................................................185
Labud bijeli na ulici velegrada.................................................187
Val ...................................................................................188
Agate ...............................................................................189
All colours of the rainbow......................................................191
Tihi don.............................................................................192
Guarda mama......................................................................194
Bosno moja poharana...........................................................196
Mana od kamena.................................................................199
Mama staruska....................................................................201
Laknusov papir ...................................................................203
Pronašao sam malo srce........................................................204
Moj sin Vlaho!.....................................................................205
Tko nad nebom tvojim sada stoji.............................................206
Helen.................................................................................207
Nadežda.............................................................................210
Moje čelo malo ...................................................................213
Da li sam te zaboravio?!........................................................213
Lutalice..............................................................................214
Naši socijalistički kaputi.........................................................216
Oprosti...............................................................................217
Ljudi i duša.........................................................................218
Životni dah.........................................................................219
Usamljenost........................................................................221
Sloboda .............................................................................222
Privid.................................................................................224
Angele moj..........................................................................227
Povedi me!..........................................................................229
Briga..................................................................................231
Kraj!...................................................................................231
 
Bilješka o pjesniku.................................................................232
Kazalo ...............................................................................234
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present