Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
 nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
 
RIJEČ AUTORA
 
Knjiga ''Povijesna lutanja'', koja se predstavlja hrvatskom čitateljstvu, zbirka
je manjih eseja iz naše političke povijesti.
U tom smislu ona predstavlja jedan element u ukupnom ciklusu radova, koji su se
odnosili na spomenutu tematiku, a koji su objavljeni na portalu www.digitalne-
knjige.com u Zagrebu, prije svega usrdnošću i razumijevanjem glavnoga
urednika i izdavača gospodina Grbac Nenada.
 
Znači, ova knjiga promatra događaje, koji su imali manje ili više izravnih dodira
sa ratnim stradanjima u vremenu Domovinskoga rata sa referencijama na
aktualna zbivanja.
 
Također se jedan dio ovih predstavljenih eseja odnosi na političke događaje
vezane za takozvanu hrvatsku frakciju iz vremena neposredno pred rat i za
vrijeme priprema za njega u doba, koje je poznato kod nas kao ''hrvatska šutnja'
', iako je istina da smo prilično lamatali tih godina pa ova sintagma jednim dijelom
ne odgovara punoj istini.
 
Ali je istina i da smo lutali u našim potragama za najboljim političkim solucijama
kako bi se izbjegao bratoubilači rat i stradanja nevinih ljudi diljem čitave Hrvatske
pa sam naslov sugerira o kakvom je političkom profilu riječ, kada se pitamo o
djelovanju frakcije o kojoj je riječ.
 
I to je lutanje bilo svakodnevno, to je bila naša manira, da su naša praktično-
politička stajališta zavisila u najvećoj mjeri od kurentnih globalnih političkih
konstelacija kao i od njihove refleksije na domaćim pitanjima.
 
Prema tome, mi nismo rigidno pristajali na već unaprijed definirane okvire
političkog i partijskog poduzimanja.
 
Odatle naša lutanja hrvatskom političkom scenom, ali svagda sa velikim
osjećajem odgovornosti za buduća vremena i vremena, koja neposredno
nadolaze poput velike vode što preko noći raste i koja može za sobom odnijeti
čitave narode.
 
Ali lutanja su bila i teoretske prirode u našim nastojanjima, da dadnemo jednu
konzistentnu i zadovoljavajuću socijalnu i političku teoriju, koja bi odgovarala
potrebama povijesnog trenutka i koja bi predstavljala novum u odnosu na stara
stajališta i poglede.
 
Nema nikakve sumnje, da su se naša teoretska nastojanja razlikovala od
stajališta, koja su bila dominantna i općeprihvaćena od strane Partije, jer nisu
više odgovarala zadacima vremena, koje je stajalo pred sasvim drugačijim
i novim izazovima.
 
Na žalost, mi smo napustili političku scenu, ali sa imenom i dubokim uvjerenjem,
da kurentne političke snage u nas ne zadovoljavaju potrebe novog vremena,
koje je nosilo sasvim drugačije stvaralačke inicijative naspram barbarizma
nacionalnih kultura, koje su jedino još u ratu vidjele rješenje velikih nacionalnih
pitanja.
 
Vrijeme je, međutim pokazalo, da danas imamo samo satisfakcije i ništa više, ali
i to da imamo čist obraz pred ljudima, kojima smo godinama polagali račune.
 
 Autor, Adelaide 19.2.2015.
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
  
 
 
O AUTORU
RIJEČ AUTORA
STO GODINA RUSKE REVOLUCIJE
TREBA LI AUSTRALIJA RECESIJU?
TITOVA LEGACY
FRAKCIJSKA BORBA I NJENE KONZEKVENCIJE
KAKO SU PJESNICI TALENTIRANI
SLUČAJ MARIJANA MATKOVIĆA
SLUČAJ RIMSKIH SPORAZUMA
HRVATSKA JOJ JE MAJKA!
PITANJA U SKLOPU PREDIZBORNE KAMPANJE
KAKO SE MOJ OTAC TOPIO ZA MENE
POSLJEDNJE ''ZBOGOM'' ĆIRI BLAŽEVIĆU
SVAGDA ĆE POSTOJATI SAMO JEDNA HERCEGOVINA
SVI MOJI ZATVORI
GULJENJE KRUMPIRA
RECENZIJA KNJIGE "PUTNIK" EMILIJE DEVIĆ
RECENZIJA KNJIGE ''IZBRISANO LICE'' JADRANKE VARGA
MUDRE IZREKE
OSAM MALIH PRIČICA O ZET-u
KOJI SU LJUDI OPASNI, A PLEMENITI?
KRITIKA GOTSKOG PROGRAMA IZ 1875. PROMATRANO IZ PERSPEKTIVE SVETOG PISMA
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE "SJENA DUŠE"
NEKE NAPOMENE OKO MARULIĆEVE
MOLITVE SUPROTIVE TURKOM
 
SADRŽAJ
 
7
11
15
21
27
33
39
43
53
59
65
69
73
77
81
85
89
95
101
113
123
127
131
137
 
 
147
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present