Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
 nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan9@spin.net.au
 
 
 
 
  
 KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA
  
 Predgovor:
  
 Knjiga koju čitatelj ima pred sobom rezultat je dvadesetogodišnjih nastojanja
 autora da na jednom mjestu sažme najinteresantnije teme vlastite
 kozmološke teorije.
  
 Ova teorija se još naziva Rex-Kovač teorija s obzirom da je moj sin aktivno
 tijekom duga vremena svoje rane mladosti sudjelovao u njenom kreiranju i
 nastajanju. U tom smislu autor može biti sretan da se i u ovome slučaju ponovio
 primjer toliko karakterističan za naše hrvatske znanstvenike iz iseljeništva gdje
 djeca aktivno sudjeluju u radu i stvaranju svojih roditelja.
  
 Sama knjiga je nastala kao višetomni zapis o najznačajnijim problemima
 suvremene kozmologije kojega je ovom prilikom trebalo reducirati na razumnu
 mjeru kako bi bilo omogućeno njeno štampanje u obliku prezentiranoga djela. Pri
 tome se autor trudio da najznačajniji dijelovi budu sačuvani u svome izvornome
 obliku i da dadne jednu opću sliku stanja suvremene kozmološke problematike.
 
 U tom pravcu djelujući i razmišljajući Kozmologija zlatnoga prstena predstavlja
 pet međusobno zavisnih dijelova gdje se na deduktivan način izlaže centralna
 kozmološka problematika. U usporedbi sa kozmologijama kakve su one date kod
 Hawkinga ili Paula Davisa ili Gribbina ona je specifična po tome što također pored
 naznačene znanstvene tematike ima i mnoštvo autobiografskih slika i doživljaja
 jer je autor bio mišljenja da strogo znanstvena tematika mora ići sukladno sa
 autorovim životnim i praktičkim opredjeljenjima i stajalištima. Odatle pomalo
 literaran pristup kozmološkoj problematici što je svakako jedna novina u našem
 znanstvenom podneblju.
  
 Prvi dio ove knjige donosi opća pitanja i opće odgovore na kardinalna kozmološka
 pitanja postavljajući centralnu tezu o biološkom vlasništvu Teslinih struja. Autor
 smatra da slučaj Dolly the sheep ne zadovoljava teoriju te da prema tome ne
 može biti novom o kojem se toliko danas govori. Sasvim suprotno očekivanjima
 autor smatra da su osnovne teze bile postavljene daleko ranije u slučaju Nikole
 Tesle i da samu planetu Zemlju s obzirom na kozmologiju o kojoj je riječ treba baš
 vidjeti kao to rodno mjesto života i životnih svrha potaknutih Teslinim elektrikama.
  
 Drugi dio donosi pregled najinteresantnijih stajališta arapske znanosti koja se
 najviše odnosi na rani srednji vijek. Bez poznavanje ove znanosti nije također niti
 moguće razumjeti renesansna nastojanja hrvatskih znanstvenika koji su
 predstavljali kamene međaše europske znanosti i kulture. U odnosu na Hawkingovu
 kozmologiju na primjer važan je upravo taj otklon od europocentrizma znanosti
 prema realnim i zbiljskim znanstvenim tokovima koji su tako karakteristični za rani
 srednji vijek a koji su direktno odgovorni za razvoj i nastanak Europske znanosti.
  
 Treći dio donosi neka originalna domišljanja iz područja bioloških znanosti koja bi
 trebala biti ilustrirana ali zbog skromnosti osnovnih intencija ove knjige to nije
 bilo moguće.
  
 Četvrti dio ove knjige odnosi se na teoriju ''kozmički nesvjesnog'' iz koje proističe
 da na temelju istraživanja ponašanja insekta i njihovih instinkta možemo
 pretpostavljati da je današnje stanje našega kozmosa i dalje u fazi širenja do
 stanja ekvilibrijuma što je kod zajednice insekta u zavisnosti od prirodnih resursa.
  
 Ukoliko je riječ o modelu stacionarnoga kozmosa onda ne može biti govora o
 ''inflatornom širenju kozmosa'' kao što to navodi Hawking a odatle niti ekonomski
 podsustav ne može biti inflatoran nego može biti dat jedino u smislu realnoga
 monetarnoga sustava gdje je novac shvaćen kao mjera vrijednosti u socijalnom
 podsistemu izražen u realnoj vrijednosti plemenite kovine. Ovaj peti i završni dio
 teorije o kojoj je riječ donosi prikaz monetarnoga stanja u Australiji za vrijeme
 kurentne monetarne krize iz 2008 godine.
  
 I konačno, ja bih se htio zahvaliti autorima i uredništvu hrvatskoga informativnoga
 portala magicus info koji su u znatnoj mjeri omogućili pojavljivanje ove knjige.
 Isto tako ja bih se ovom prilikom htio zahvaliti i mome sinu Vlahu Ezri Rex koji
 je cijelo vrijeme bio uz oca kao vrijedna i nenadomjestiva podrška. Hvala .
  
 
 Autor, U Adelaideu 21.12.2011.
  
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
  
 
 
Predgovor:
Predgovor drugom izdanju
Filozofska diskusija Newtona i Leibniza!
Prsten oko zemlje
Zemlja i mjesec kao primarna i
sekundarna zavojnica
Saturnovi Prsteni
Jupiter i Io
Nikola Tesla
Biotop
Vulkani i električna praznjenja!
Asteroidi i voda na zemlji!
Diskusija oko teorije prvih početaka
života na zemlji
Morska hipoteza i moja istraživanja
U tome pravcu!
Alge
Što se misli pod "Organska svojstva"
Teslinih munja?
Proces hlađenja planete zemlje!
Milankovićeva hipoteza!
Munje su sa Durmitora
Frane Petrić ili o svjetlosti
O svjetlosti
Faust Vrančić
Padobranac
Stjepan Mohorovičić
A kako izgleda moja teorija o
Postanku mjeseca???!!!
Andrija Mohorovičić
Kennedyjeva pravilnost
Milisav Demerec
Rat i kozmos
Razgovor sa Abdul Selamom
Kuran i politika mira
Jedna kritika Russelove Povijesti
zapadne filozofije
O Omeru Hajamu iz izvora Nizamija
Prosodiste i Ali Ibn Zaida
Iz povijesti Bosne i Hercegovine
Arapi i pitagorejska filozofija
Arapska predaja i zapadna filozofija
Misticizam Ibn Arabija
Rabija al Adavija od Basre
Opće napomene o arapskoj astronomiji
O odnosu Alaha i svijeta u filozofiji
Ibn Sine ili Avicene
Izgon Jevreja iz Španije i njihov
dolazak u Bosnu
O utjecaju arapske astronomije na srednjovjekovnu latinsku Europu
Etička učenja Kurana
Kosmologija i metafizika Brethrena
čistoće- arapske pitagorejske filozofije
Arapski doprinos aritmetici
Početak i razvoj algebre u
muslimanskom svijetu
Poimanje odnosa naroda i vlasti u
djelu Nizamija al-Mulka
Kombinatorna analiza i arapski svijet
Nasir al-Din Tusi i njegova
politička filozofija
Indijski i grčki izvori arapske astronomije
Počeci Diofantine analize
u muslimanskom svijetu
Počeci geometrije u muslimanskom svijetu
Istočna arapska astronomija u 10 stoljeću
VOZD Nizamija Mulka
Prvi prijevodi muslimanske matematike
na srednjovjekovnom Zapadu
Ostavština muslimanskih autora
srednjovjekovnoj geometriji
Algebra i ostavština muslimanskih
autora srednjovjekovnoj matematici
Spor religije i filozofije eksponiran na
primjeru Al-Gazalija i Ibn Ruzda Averroesa
Titus Lucretius Carus
Muslimani i trigonometrija
Newton, Leibniz i Muslimani i
spor oko infinitezimalnog računa
Povijest teorije paralelnih pravaca sa
posebnim obzirom na arapski doprinos
Arapske planetarne teorije
Arapska matematička geografija i
arapske geografske mape
Kakvu ideju imamo o Alahu čitajući Kuran
Suvremene kosmološke teorije
Duša i spoznaja u Kuranskom zapisu
Geometrijska optika medu Arapima
Recepcija arapske optike na Zapadu
Utjecaj islamske filozofije i znanosti
Završno predavanje o islamskoj
filozofiji i znanosti
Moja razmišljanja o manje važnim stvarima!
Proces i Darwinova teorija
Predgovor
Islam i matematička znanost
Kriteriji vođenja nuklearnog rata
Razgovor sa samim sobom
Tolstoj i teorije ratovanja
Predgovor
Descartesova redukcija
Beskonačni svebitak i racionalna znanost
Nikola Kužanski
Johannes Kepler
Filozofija kao studium sapientiae
Ego rnathrsis universalis
Jedan uvod u kriptofilozofijsko mišljenje
Teorija geine sintetičke sile
Teorija sinteze i Grčka mitologija
Slučaj Milankovića
Nautičke zabilješke
Nekoliko riječi o ratu u Iraku
Kritika i astronomija
Pjesništvo Emilije Dević
Jedno razmišljanje o poeziji Nerkesi
Muhammeda
Koliko je naša predstava sfere naivna
Predgovor uz manuskripte kozmologije Dijane Jelčić
Poezija Kristine Koren ili o ljupkosti
Spasioci u boju!
Nigdar nekak
Evo kajem se!
Prijateljici Vannesi!!!!
Ja nisam. . .
Marijan Cipra
Markantun de Dominis
Dubrovačka raštika i kineski kupus ili priča
o tome kako je Marko Polo Hrvat
Asteroidi i kretenoidi!
Pojam svrhe u povijesti
Pojam svrhe u Kantovoj teoriji neba
O Tinu ili o volji za život
Malthus i neki problemi prirodnog
prirasta na primjeru Australije
Pet primjera
Zapisi iz brodskog Dnevnika!
Neki problemi vezani za jedinstvenu teoriju polja!
Pojam svrhe u Boškovićevoj teoriji
prirodne filozofije
Transcedentalni jezik poezije
Modre dubine
Mijene mjeseca
Naši doprinosi svjetskoj
znanosti i tehnologiji
Priča o elektricitetu
Zašto vidimo samo jednu stranu mjeseca?
Pitanja orijentacije kod kukaca
Ticala kod kukaca
Neka pitanja bioluminiscencije
Fizika i biologija, novi problemi
Vrijeme i bog u suvremenoj biologiji
 
Bilješka o piscu
Objavljena djela
Sadržaj
 
 
7
11
13
27
 
33
39
 
45
51
59
61
63
 
65
 
71
73
 
75
79
81
83
93
99
111
 
 
117
121
123
127
131
135
141
 
149
157
 
165
175
185
 
193
201
209
217
221
 
229
237
247
259
 
269
 
277
285
291
 
299
305
311
 
317
 
323
329
 
337
345
353
359
367
373
385
 
393
 
401
411
423
 
431
439
447
459
467
475
485
493
499
 
527
599
603
631
645
661
671
 
675
679
683
689
695
721
739
757
761
765
771
777
783
785
793
795
799
805
809
811
813
815
816
819
823
829
834
837
845
 
855
865
 
871
879
887
899
 
905
911
915
919
 
925
933
937
941
945
951
973
 
980
982
984
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present