Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, klinički je sociolog psihijatrijske bolnice
 Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan9@spin.net.au
 
 
 
 
Knjiga koju čitatelj ima pred sobom rezultat je dvadesetogodišnjih nastojanja
autora da na jednom mjestu sažme najinteresantnije teme vlastite kozmološke
teorije.
 
Ova teorija se još naziva Rex-Kovač teorija s obzirom da je moj sin aktivno
tijekom duga vremena svoje rane mladosti sudjelovao u njenom kreiranju i
nastajanju. U tom smislu autor može biti sretan da se i u ovome slučaju ponovio
primjer toliko karakterističan za naše hrvatske znanstvenike iz iseljeništva gdje
djeca aktivno sudjeluju u radu i stvaranju svojih roditelja.
 
Sama knjiga je nastala kao višetomni zapis o najznačajnijim problemima suvremene
kozmologije kojega je ovom prilikom trebalo reducirati na razumnu mjeru kako bi
bilo omogućeno njeno štampanje u obliku prezentiranoga djela. Pri tome se autor
trudio da najznačajniji dijelovi budu sačuvani u svome izvornome obliku i da dadne
jednu opću sliku stanja suvremene kozmološke problematike.
U tom pravcu djelujući i razmišljajući Kozmologija zlatnoga prstena predstavlja
pet međusobno zavisnih dijelova gdje se na deduktivan način izlaže centralna
kozmološka problematika.
 
U usporedbi sa kozmologijama kakve su one date kod Hawkinga ili Paula Davisa
ili Gribbina ona je specifična po tome što također pored naznačene znanstvene
tematike ima i mnoštvo autobiografskih slika i doživljaja jer je autor bio mišljenja
da strogo znanstvena tematika mora ići sukladno sa autorovim životnim i
praktičkim opredjeljenjima i stajalištima. Odatle pomalo literaran pristup
kozmološkoj problematici što je svakako jedna novina u našem znanstvenom
podneblju.
 
U odnosu na Hawkingovu kozmologiju na primjer važan je upravo taj otklon od
europocentrizma znanosti prema realnim i zbiljskim znanstvenim tokovima koji su
tako karakteristični za rani srednji vijek a koji su direktno odgovorni za razvoj i
nastanak Europske znanosti.
 
Treći dio donosi neka originalna domišljanja iz područja bioloških znanosti koja bi
trebala biti ilustrirana ali zbog skromnosti osnovnih intencija ove knjige
to nije bilo moguće.
Četvrti dio ove knjige odnosi se na teoriju ''kozmički nesvjesnog'' iz koje proističe
da na temelju istraživanja ponašanja insekta i njihovih instinkta možemo
pretpostavljati da je današnje stanje našega kozmosa i dalje u fazi širenja do
stanja ekvilibrijuma što je kod zajednice insekta u zavisnosti od prirodnih resursa.
 
Ukoliko je riječ o modelu stacionarnoga kozmosa onda ne može biti govora o
''inflatornom širenju kozmosa'' kao što to navodi Hawking a odatle niti ekonomski
podsustav ne može biti inflatoran nego može biti dat jedino u smislu realnoga
podsustav ne može biti inflatoran nego može biti dat jedino u smislu realnoga
x podsistemu izražen u realnoj vrijednosti plemenite kovine. Ovaj peti i završni dio
teorije o kojoj je riječ donosi prikaz monetarnoga stanja u Australiji za vrijeme
kurentne monetarne krize iz 2008 godine.
 
I konačno, ja bih se htio zahvaliti autorima i uredništvu hrvatskoga informativnoga
portala magicus info koji su u znatnoj mjeri omogućili pojavljivanje ove knjige.
Isto tako ja bih se ovom prilikom htio zahvaliti i mome sinu Vlahu Ezri Rex koji
je cijelo vrijeme bio uz oca kao vrijedna i nenadomjestiva podrška. Hvala .
 
 U Adelaideu 21.12.2011. Zlatan Gavrilović Kovač
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
 
 
 

 

Predgovor:.........................................................................07
 
III. DIO
 
Moja razmišljanja o manje važnim stvarima!..............................11
Mrav ................................................................................11
Dinamičko pismo..................................................................13
Iluzije sa očnim jabučicama...................................................14
Fobija pauka i njeno liječenje ................................................15
Stupovi civilizacije...............................................................17
Simetrije ...........................................................................17
Struktura materije na primjeru mojih fraktala.............................18
Zvijezda i arhetipovi............................................................18
Matematika organičke potencije.............................................19
Fedonova potencija.............................................................20
Russellov skup svih skupova .................................................20
Zakon Univerzuma ili slučaj famozne šoljice..............................21
Moj princip sile ..................................................................22
Lingua Univerzalis................................................................23
Svjetska formula.................................................................24
Autora borealis...................................................................25
Bidekadni Sistem.................................................................26
Lira i školjka.......................................................................27
Geometrijska tijela i kristali....................................................27
Vuna kao novi materijal........................................................27
Plastična potkova...............................................................28
Trodimenzionalna pomorska karta...........................................28
Tesline struje u izricanju smrtne kazne....................................30
Pauk................................................................................31
Radio-terapija....................................................................32
Implant na kostima noge i njegova primjena.............................32
Žirokompas koji uzima u obzir pozicije planeta ..........................33
Na kojim mjestima je osporen Kant ........................................33
Kosmičko jaje i moji modeli Univerzuma...................................35
Kormoranova krila ..............................................................36
 
 
IV. DIO
 
PROCES i DARWINOVA TEORIJA
Minta moje babe Luigie Casagrande.......................................39
Jevreji u Dalmaciji! ............................................................40
Splitski akvarel (pour Blanka) ..............................................45
Kako mi je Anđelka u Kleku ukrala sir!.....................................49
Još jednom o Krleži i narodnom duhu......................................53
Krleža i naš narodni duh!.....................................................55
Kako su stvari svugdje iste!.................................................59
Marija Brida!.....................................................................63
Meštrović! .......................................................................65
Nacionalno pitanje!............................................................69
Demokracija i nacionalno pitanje!..........................................69
Nada Klaić!.......................................................................69
Narod i mišljenje na narod! ..................................................71
Naša politika i palanački duh!................................................75
Nekoliko nevažnih riječi o ljubavi i sexu!..................................75
Dostojevski na temu sexa!...................................................77
Nekoliko riječi o Tinu Ujeviću!...............................................78
O gospodi Jovanović i njenih 200 dolara!.................................80
Orsagova pumpa!...............................................................83
Pečeni volovi! ...................................................................87
Slučaj Ivane Brlić Mažuranić!................................................90
Ezra i mogući problemi sa Hamasom!.......................................97
Australijska duhovna situacija!.............................................101
Bijeli svijet ili kako Cigani doživljavaju nebo!............................103
Zapisi iz brodskog Dnevnika!................................................105
Jezik u Bosni! ...................................................................113
Kakav je dakle Fjodor u Dostojevskog?..................................117
Krst je Krst!.....................................................................118
Meša Selimović sa veliko M !................................................119
Mešin brat!.......................................................................124
Mutne vode!.....................................................................124
Neke nedoumice oko Tesle..................................................125
Neke nedoumice oko junačke poezije! ...................................127
Neki važni momenti o nacionalnom pitanju..............................129
Selimovići........................................................................129
O Izetovom prijatelju.........................................................132
Orhanove hlaće! ..............................................................134
Rijeka Drina! ....................................................................136
U čemu se sastoji izuzetnost Milankovića!..............................137
Slučaj Milene Marić! ..........................................................140
Salinitet mora!..................................................................142
Neka pitanja života vezana za meteorite!...............................144
Razlike u šumama!.............................................................147
Stršljenova kuća! .............................................................150
Tesline munje!..................................................................151
Orion!.............................................................................154
Tri kralja!........................................................................144
Neki primjerci riba u australijskim vodama..............................157
Luk i strijela Aboriđana......................................................159
Kongruentnost Oriona! .....................................................160
Komparativno upoređivanje paprati!.....................................161
Komparativno uspoređivanje mora! .....................................163
North Haven!...................................................................164
Kako je Ezra doživio North Haven! .......................................166
Darwin s obzirom na jednog crva .........................................167
Brim ili ukljata!..................................................................169
Da li ribe čuju?.................................................................169
Crkve u Australiji!.............................................................170
Bolesti!..........................................................................174
Jedan biotop u Adelaideu!..................................................175
Igre sa Ezrom..................................................................176
Organizacija mravinjaka.....................................................178
Kuran u odnosu na mrave!..................................................182
Wienerova ideja! ..............................................................182
Razlika između instrumenta i oruđa........................................184
Prirodna selekcija instinktima...............................................185
Marxovi pauci i Marxove pčele! ...........................................186
Kosmičko nesvjesno ili kosmičke simetrije!..............................188
Darwin s obzirom na kosmičke simetrije! ...............................190
Da li trut može ubosti?.......................................................191
Darwin o pčelama i mravima................................................193
Zašto inflacija uvećava socijalnu entropiju?............................196
Inflatorna kretanja i pčelinja organizacija!..............................196
Darwinov problem solidarnosti .............................................197
David s obzirom na vojnu organizaciju!..................................199
Zadnjih tridesetak godina!..................................................200
Demokracija i nacionalno pitanje!.........................................201
 
V. DIO
Neki problemi sa Reserve bank i depozitima ...........................203
Adelaide 9.6. ..................................................................204
Cijene zlata! ...................................................................208
Vrijednost dolara!.............................................................209
Što smo mi zapravo napravili?.............................................210
Što mi se čini da vidim na dijagramima?.................................211
Dobro je ono što je komercijalno..........................................211
Slučaj američkog dolara! ...................................................214
Stanje stvari! .................................................................215
Relacija nafte i zlata!........................................................215
Stanje stvari sa zlatom!.....................................................217
Slučaj taksa na primjeru Mažuranića!....................................217
Nešto vrlo interesantno! ...................................................218
Cijene petrola na adelaidskom tržištu! ..................................219
Politika USA prema Istoku! .................................................219
Nekoliko riječi o ""stihiji"".....................................................222
Jedan primjer vezan za bivšu Jugoslaviju!...............................223
Cijena barela nafte! ..........................................................229
Svi ste vi Jevreji! ..............................................................226
Rasno i klasno!.................................................................228
Eskaliranje nasilja i politika!.................................................230
Neki momenti vezani za jednog pilota!...................................231
Beskučnici ili o jednom susretu! ...........................................232
Neki problemi komandiranja u postrojbama UN.........................234
Neki pojmovi koji ostaju u uhu.............................................236
Koji je najvažniji problem sa radničkom klasom........................237
Nešto o NASInim projektima!...............................................238
Nešto o zatvorskom režimu! ...............................................239
Balkanizacija teorije!..........................................................240
Neke spoznaje o kratkoći!...................................................244
Slučaj jednog našeg Bošnjaka!.............................................245
O ljubavi i sexu! ...............................................................245
O slobodi ........................................................................247
Svrhe u prirodi!.................................................................249
O moći!...........................................................................249
O smrti!...........................................................................250
Dva znanstvena jezika!.......................................................251
Petar i Pavle! ...................................................................254
Slični primjeri! ..................................................................252
Hawkingove varijable!.........................................................253
 
NE ZNAM DA LI SAM ŽIV!
 
Neke sporedne istine!.........................................................254
Neke istine oko socijalne teorije ...........................................254
Papar! ............................................................................257
NATO i Balkanski slučaj! .....................................................258
Dodatna pojašnjenje kroz vlastito iskustvo ............................258
Nešto o mome ruskom porijeklu!............................................261
O psihoanalizi!...................................................................262
O razumljivosti ili mojih tekstova!..........................................263
 
Bilješka o piscu.................................................................266
Kazalo.............................................................................268
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present