Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, klinički je sociolog psihijatrijske bolnice
 Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan9@spin.net.au
 
 
 
 
Knjiga koju čitatelj ima pred sobom rezultat je dvadesetogodišnjih nastojanja
autora da na jednom mjestu sažme najinteresantnije teme vlastite kozmološke
teorije.
 
Ova teorija se još naziva Rex-Kovač teorija s obzirom da je moj sin aktivno
tijekom duga vremena svoje rane mladosti sudjelovao u njenom kreiranju i
nastajanju. U tom smislu autor može biti sretan da se i u ovome slučaju ponovio
primjer toliko karakterističan za naše hrvatske znanstvenike iz iseljeništva gdje
djeca aktivno sudjeluju u radu i stvaranju svojih roditelja.
 
Sama knjiga je nastala kao višetomni zapis o najznačajnijim problemima suvremene
kozmologije kojega je ovom prilikom trebalo reducirati na razumnu mjeru kako bi
bilo omogućeno njeno štampanje u obliku prezentiranoga djela. Pri tome se autor
trudio da najznačajniji dijelovi budu sačuvani u svome izvornome obliku i da dadne
jednu opću sliku stanja suvremene kozmološke problematike.
U tom pravcu djelujući i razmišljajući Kozmologija zlatnoga prstena predstavlja
pet međusobno zavisnih dijelova gdje se na deduktivan način izlaže centralna
kozmološka problematika.
 
U usporedbi sa kozmologijama kakve su one date kod Hawkinga ili Paula Davisa
ili Gribbina ona je specifična po tome što također pored naznačene znanstvene
tematike ima i mnoštvo autobiografskih slika i doživljaja jer je autor bio mišljenja
da strogo znanstvena tematika mora ići sukladno sa autorovim životnim i
praktičkim opredjeljenjima i stajalištima. Odatle pomalo literaran pristup
kozmološkoj problematici što je svakako jedna novina u našem znanstvenom
podneblju.
 
Prvi dio ove knjige donosi opća pitanja i opće odgovore na kardinalna kozmološka
pitanja postavljajući centralnu tezu o biološkom vlasništvu Teslinih struja. Autor
smatra da slučaj Dolly the sheep ne zadovoljava teoriju te da prema tome ne
može biti novom o kojem se toliko danas govori. Sasvim suprotno očekivanjima
autor smatra da su osnovne teze bile postavljene daleko ranije u slučaju
Nikole Tesle i da samu planetu Zemlju s obzirom na kozmologiju o kojoj je riječ
treba baš vidjeti kao to rodno mjesto života i životnih svrha potaknutih
Teslinim elektrikama.
 
Drugi dio donosi pregled najinteresantnijih stajališta arapske znanosti koja se
najviše odnosi na rani srednji vijek. Bez poznavanje ove znanosti nije također
niti moguće razumjeti renesansna nastojanja hrvatskih znanstvenika koji su
predstavljali kamene međaše europske znanosti i kulture.
 
U odnosu na Hawkingovu kozmologiju na primjer važan je upravo taj otklon od
europocentrizma znanosti prema realnim i zbiljskim znanstvenim tokovima koji su
tako karakteristični za rani srednji vijek a koji su direktno odgovorni za razvoj i
nastanak Europske znanosti. Treći dio donosi neka originalna domišljanja iz
područja bioloških znanosti koja bi trebala biti ilustrirana ali zbog skromnosti
osnovnih intencija ove knjige to nije bilo moguće.
 
I konačno, ja bih se htio zahvaliti autorima i uredništvu hrvatskoga informativnoga
portala magicus info koji su u znatnoj mjeri omogućili pojavljivanje ove knjige.
Isto tako ja bih se ovom prilikom htio zahvaliti i mome sinu Vlahu Ezri Rex koji
je cijelo vrijeme bio uz oca kao vrijedna i nenadomjestiva podrška. Hvala .
 
 U Adelaideu 21.12.2011. Zlatan Gavrilović Kovač
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
 
 
 

 

Predgovor:.........................................................................07
 
I. DIO
 
Filozofska diskusija Newtona i Leibniza!....................................11
Prsten oko zemlje ...............................................................25
Zemlja i mjesec kao primarna i sekundarna ...............................31
Saturnovi prsteni.................................................................37
Jupiter i io .........................................................................41
Nikola Tesla .......................................................................47
Biotop ..............................................................................51
Vulkani i električna pražnjenja!...............................................53
Asteroidi i voda na zemlji! ....................................................54
Diskusija oko teorije prvih.....................................................55
Morska hipoteza i moja istraživanja.........................................59
Alge!................................................................................60
Što se misli pod ""organski svojstva"" .....................................61
Proces hlađenja planete zemlje!.............................................65
Milankovićeva hipoteza........................................................67
Munje su sa Durmitora.........................................................67
 
Autobiografske note u svezi sa kozmologijom
 
Frane Petrić ili o svjetlosti....................................................77
O svjetlosti........................................................................82
Faust Vrančić ....................................................................93
Padobranac........................................................................99
Stjepan Mohorovičić ..........................................................101
Kako izgleda moja teorija o postanku mjeseca..........................101
Andrija Mohorovičić ...........................................................105
Kennedyjeva pravilnost.......................................................108
Adelaidski zlatari i cijene zlata!.............................................109
Ivan Luppis Vukić..............................................................111
Moj torpedo.....................................................................111
Milislav Demerec...............................................................113
Neka moja razmišljanja o Klorofilu.........................................115
Pokus sa algama...............................................................117
Rat i kozmos....................................................................117
Kozle ili jare u mlijeku!........................................................121
Russell i Heraklit!...............................................................121
Džin. žena i kosmos u kuranu!..............................................123
Moja kosmologija...............................................................124
Pčele i moja kosmologija......................................................125
 
II. DIO
 
Razgovor sa Abdul Selamom................................................127
Kuran i politika mira ..........................................................135
Kritika Russelove povijesti zapadne filozofije...........................141
O Omeru Hajamu iz izvora Nizamija........................................151
Iz povijesti Bosne i Hercegovine...........................................161
Arapi i pitagorejska filozofija................................................167
Arapska predaja i zapadna filozofija......................................175
Misticizam Ibn Arabija........................................................183
Rabija al Adavija od Basre...................................................191
Opće napomene o arapskoj astronomiji..................................193
O odnosu Alaha i svijeta.....................................................201
Izgon Jevreja iz Španije i njihov dolazak................................209
O utjecaju arapske astronomije na Europu.............................218
Etička učenja Kurana ........................................................229
Etička učenja Kurana: Moć. Mudrost.....................................237
Kosmologija i metafizika Brethrena čistoće..............................245
Arapski doprinos aritmetici...................................................253
Početak i razvoj algebre u muslimana....................................259
Poimanje odnosa naroda i vlasti ..........................................265
Kombinatorna analiza i arapski svijet.....................................271
Nasir al-Din Tusi i njegova politička filozofija...........................277
Indijski i grčki izvori arapske astronomije................................283
Počeci Diofantine analize u .................................................289
Počeci geometrije u muslimanskom svijetu..............................295
Istočna arapska astronomija u 10 stoljeću..............................303
VOŽD Nizamija Mulka..........................................................311
Prvi prijevodi muslimanske matematike...................................317
Ostavština muslimanskih autora............................................323
Algebra i ostavština muslimanskih autora................................329
Spor religije i filozofije eksponiran na primjeru..........................335
Spor na primjeru Al Gazalija i Ibn Ruzda .................................345
Muslimani i trigonometrija ...................................................353
Newton. Leibniz i Muslimani i spor oko ...................................361
Povijest teorije paralelnih pravaca.........................................371
Arapske planetarne teorije...................................................381
Arapska matematička geografija ..........................................389
Kakvu ideju imamo o Alahu čitajući Kuran...............................395
Suvremene kosmološke teorije i Kuran....................................403
Duša i spoznaja u Kuranskom zapisu......................................415
Geometrijska optika medu Arapima........................................421
Recepcija arapske optike na latinskom Zapadu........................429
Utjecaj islamske filozofije i znanosti na Zapad.........................437
Završno predavanje o islamskoj filozofiji.................................445
 
Bilješka o piscu ................................................................452
Kazalo ............................................................................454

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present