Poduzeće Delmat Galiot d.o.o. registrirano je za poslove arheoloških istraživanja, u koja
  spadaju: rekognosciranje i izrada arheološkog elaborata, sondažna probna arheološka
  istraživanja, arheološki nadzor, zaštitna arheološka istraživanja, sustavna arheološka
  istraživanja te izradu nacrtne dokumentacije u svezi postupka arheoloških istraživanja.
   
  Registrirana je pri trgovačkom sudu u Splitu u listopadu 2007. godine, najprije smo se bavili
  kamenoklesarskim poslovima, a od 2009. vršimo poslove arheološkog istraživanja. Tvrtka
  zapošljava četiri arheologa, jednog restauratora, i dva kamenoklesarska tehničara te jednog
  pravnika. Ovisno o ugovorenim poslovima, radni timovi nekad broje i do dvadesetak osoba.
 

  Direktor tvrtke je profesor povijesti i doktorand arheoloških znanosti Slavko Galiot. Djelatnici
  tvrtke su tijekom i nakon studiranja sudjelovali u mnogobrojnim zaštitnim i sustavnim
  arheološkim istraživanjima, rekognosciranjima i nadzorima, a metodološko-dokumentacijska
  iskustva sticali su i pri arheološkim istraživanjima na pojedinim dionicama slavonskih
  auto-cesta te na brojnim arheološkim nalazištima na jugu Hrvatske.
   
 
 
 
 
Adresa: Delmat Galiot d.o.o., Terzićeva 9, 21000 Split-HR
e-mail adresa: delmat@delmat-galiot.hr
Telefoni: 098 448 755, 098 690 056, 091 1383 114
 
 
 
 
Šuplja crkva nalazi se sjeveroistočno od Gospina otoka, izvan zidina Salone, na
desnoj strani današnjeg toka Jadra (antički Salon), a katastarski pripada općini
Klis.
 
Ovim imenom narod je nazivao obično ona mjesta na kojima su stršali ostatci
zidina, zvonika, lukova i svodova. Takvo ime nose ostatci lukova legijskog logora
Burnum kod Ivoševaca, a po sličnim ostatcima, koji se vide na Cammucijevu
zemljovidu splitske okolice iz 1571., novodoseljeni stanovnici u 17. stoljeću ovim
slikovitim imenom nazvali su i ove ruševine u gornjem toku Jadra.
 
Znanstvenici su vodili duge rasprave o položaju solinskih crkava koje se navode u
diplomatskim ispravama, a posebno zanimanje iskazano je za crkvu sv. Stjepana, u
kojoj su pokapani hrvatski kraljevi, te za crkvu (samostan) sv. Mojsija, odnosno za
krunidbenu crkvu sv. Petra gdje je krunjen hrvatski kralj Dmitar Zvonimir...
 
 
 
 
 
Uvod .............................................................................05
Metodologija...................................................................16
Tijek arheološkog nadzora .................................................17
Arheološki nadzor ............................................................19
Zaštitno arheološko istraživanje..........................................28
Sustavno arheološko istraživanje .......................................38
Zidane strukture .............................................................46
Pokretni nalazi ................................................................52
Keramika .......................................................................52
Kameni nalazi .................................................................57
Metalni nalazi ................................................................64
Staklo ..........................................................................66
Zaključak ......................................................................67
Kazalo ..........................................................................74
Kratice i manje poznate riječi ............................................75

 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present