Nikola Nikša Eterović je znatiŽeljan rođen u Splitu - gradu u ,
 Damaciji u državi SFRJ u trenutku Nikšinog rođenja, u RH) ,
 godine 1955. u nedjelju,02.listopada, u 9:20 sati.
  
 Rodni mu grad Split je utemeljen kao grčka kolonija imena
 

Aspálathos u 3. ili 2. stoljeću pr. kr. na obalama tadašnje ilirske

 

Dalmacije . Split kasnije postaje rezidencija rimskog cara

 Dioklecijana nakon što je po njegovu nalogu podno poluotoka
 Marjana izgrađena Dioklecijanova palača 305. godine. U tom
 gradu je 1911. godine osnovan je nogometni klub Hajduk, a
  
 od tada HŽV - Hajduk Živi Vječno
  
 Iz Splita se Nikša otisnuo u svijet djelujući kao kazališni redatelj i pedagog, profesor, mentor, autor…
 Na svojim putešestvijama kojekuda je realizirao svoje korake koristeći kazališnu scenu (134 režije u
 pet država), zapise u člancima i knjigama, predavanja, razgovore … kontakt www. methods-
 eterovic.com, niksaeterovic@web.de ili na adresi u Berlinu.
  
 Eterović Nikša istražuje izvore i mogućnosti kreativnosti. Autor je više kreativnih metoda koje
 potiču samokraciju , spoznaju i cjeloviti razvoj ličnosti.
 
 Jedna od njih je i Apoteka poezije.
 
 Stih ujedinjuje doživljaje svih osjetila i sobom ih imenuje.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: niksaeterovic@web.de
 
  
 
 
 
Knjiga Apoteka poezije: Svijet je stih-stih kojeg živim 21 misao autora Nikole Nikše
Eterovića
 
Knjiga Apoteka poezije: Svijet je stih – stih kojeg živim 21 misao nastavak je rada njenog autora
Nikole Nikše Eterovića na popularizaciji i primjeni Apoteke poezije čiji je orginalni inicijator i kreator.
Ovaj interdisciplinarni i interaktivni Projekt pod orginalnim nazivom Apoteka poezije Nikša je kreirao
2013. godine u Berlinu i od tada nesebično živi s njim i u kontinuitetu ga popularizira i primjenjuje u
radu s kronično bolesnima, traumatiziranima, psihijatrijskim bolesnicima s pokušajnima suicida,
depresivnima, kao i u radu sa studentima i učenicima te dodatnom usavršavanju zaposlenika u
obrazovnom sustavu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.
 
Knjigu čini 21 misao posvećena Apoteci poezije, tj. njenoj ljekovitoj moći i snazi. Sigurna sam da će
ova knjiga zainteresirati svakog čitatelja za širenje misli o ljekovitosti poezije i/ili prakticiranje
Apoteke poezije. Autorova namjera u kojoj je zasigurno uspio je bila osvijestiti stih kao lijek i to
posebno kod onih potencijalnih čitatelja kojima poezija, kao i njeni ljekoviti učinci, nisu bliski i
poznati. Kroz 21 misao ova knjiga budi interes i znatiželju te eksplicitno ili implicitno poziva na
primjenu Apoteke poezije. U njenom fokusu je čovjek, pojedinac, kreator vlastitih misli, emocija,
ponašanja i akcija, koji stvara vlastitu poeziju koja djeluje kao samorefleksija, otvarajući putove u
bitno, nesvjesno, skriveno i prikriveno što u konačnici budi, krijepi, oporavlja i liječi, poput prirodne
medicine. Nikšinim riječnikom kazano: „Apoteka poezije je hitna pomoć. Stih je kutija za prvu pomoć.
Otvaramo kutiju, uzimamo ono što nam treba, primijenimo to na sebi i gledamo kako se rane polako
iscjeljuju. ....Shvatimo neke nove stvari, utvrdimo već poznate .....”. Apoteka poezije aktivno vodi
pojedinca na njegovom putu od tihog do glasnog, od nejasnog prema jasnom, od nesvjesnog prema
svjesnom, od spoznaje do odluke, i u konačnici od odluke do djelovanja i završne akcije. Ukratko,
to je najčešće put od boli, patnje i/ili traume do konačnog iscjeljenja, prožet različitim mislima i
emocijama poput tuge, izgubljenosti, ljutnje i bijesa.
 
Pomoćni alati koji se koriste u Apoteci poezije su stihovi i proza pjesnika čija poezija je neka vrsta
autobiografije (Augustin Tin Ujević, Vesna Krmpotić, Mehmedalija Mak Dizdar, Antun Gustav Matoš i
Antun Branko Šimić i dr.). U svojoj Apoteci poezije Nikša koristi i poeziju njegovih studentica i
studenata koje je poučavao i kojima je predavao. Kroz misli koje iznosi u ovoj knjizi autor nas
poučava o vrlo važnim segmentima Apoteke poezije koji se odnose na ostvarenje odnosa sa drugima
i komunikaciju s drugima uz poruku da svi možemo uspjeti zalječiti ili izlječiti se. Autor upoznaje
čitatelja i o još nekim važnim dijelovima primjene Apoteke poezije koji se povezuju s našim glasom i
glasnošću te rezonancijom, čitanjem i pisanjem. Apoteka poezije nudi lijek stihom, ali potiče i
kreaciju života.
 
U retcima ove knjige i 21 misli koju iznosi, Nikša dodiruje i duboka pitanja poput pitanja vrijednosti
i/ili važnosti, sebičnosti, granica sreće i nesreće, razumijevanja i nerazumjevanja, koristi i dobiti,
čovjeka u trenutku i trenutka u čovjeku, života na vremenskoj dimenziji prošlosti, sadašnjosti i
budućnosti. Dotiče se Nikša i pojma smrti i glagola koji ga određuju, koncepta Samoće straha i
njegove verbalizacije, pitanja urođenosti poezije ljudskim bićima i njene ljepote u spoznaji samog
sebe. S lakoćom Nikša niže misli, slaže ih u redove, rečenice i pitanja, kreirajući tako dinamiku
života s jasnom porukom o Apoteci poezije koja liječi, potiče kreativnost, jača samopouzdanje te u
konačnici doprinosi osobnom rastu i razvoju pojedinca.
 
Čestitke Autoru na još jednoj vrlo vrijednoj knjizi !
 
 Prof.dr.sc. Nataša Šimić
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pet knjiga gospodina Nikole Nikše Eterovića
te dvije knjige koje je napisao zajedno s Karlom Schühler Njegrić. Te knjige
možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
 
Oštrica dijagonale; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic.php
 
Kako je pitanje postalo odgovor; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic2.php
 
Filozofija stiha Apoteke poezije; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic3.php
 
Koje je boje zrak; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic4.php
 
Koje je boje zrak; (2.dio); digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic5.php
 
Osjećaj goluba; digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic6.php
 
Apoteka poezije - 21 misao; digitalne knjige, 2024.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic7.php
 
 
  
  
 
 
Apoteka poezije 21 - misao
Su- kreatori rukopisa, na hrvatskom jeziku su:
Svijet je stih-stih kojeg živim 21 misao autora Nikole Nikše Eterovića
O autoru Apoteke poezije
Sadržaj
 
 
05
205
212
214
215
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present