Nikola Nikša Eterović rođen je 2. listopada 1955. godine u Splitu,
 u Dalmaciji. Vrisnuo je u svijet iz rodilišta s pogledom na Stari
 plac, nogometni klub ponosnog slogana: Hajduk živi vječno. U
 mijeni i prolaznosti, Eterović djeluje interkulturalno i
 interdisciplinarno. Oslanjajući se na svoju intuiciju i instinkt,
 

nastoji svijet (svjetove) koji mu je stran svojim kreirati. Režira,

 

piše, predaje, izlaže, inicira, ljuti se, pokreće, istražuje… bježi

 rutini i ponavljanjima…
  
 Živi i radi za SADA, u Berlinu i Zadru, i drugdje, krećući se
 prostorima nekakvih državnih granica i izvan njih. Ostvario je
 134 kazališna projekta. Od 1995. do 2014. godine bio je umjetnički voditelj, direktor i profesor The
 akademie u Berlinu, internacionalne institucije za scenska zvanja (gluma, režija, kazališna
 pedagogija); autor je novih načina rada za poticanje i njegovanje znatiželje i kreativnosti
 objedinjenih pod zajedničkim nazivom YF: YellowFish. AP: Apoteka poezija, o kojoj je riječ u ovoj
 knjizi, jedan je od tih njegovih YF poticaja - projekata.
  
 Djeluje i kao umjetnički terapeut. Sudjeluje na kongresima i simpozijima. Objavljuje knjige i članke
 na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku.
  
 Na Odjelu za filozofiju i Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru u Hrvatskoj predaje interdisciplinarno
 sljedeće kolegije: AP: Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije, PiT: Poezija i trauma, FP:
 Filozofija poezije, TTT : Kazalište i terapija, HT: Ekspresivne scenske metode, PuS: Performans u
 svakodnevici i IF: Uvod u indijsku filozofiju. Svoju predavačku djelatnost realizira nadnaslovom:
 Spoznaja vlastitosti kreacijom.
  
 Nakon Wind Spiel Theatra (1989.) i teNTheatra (1995.) u Berlinu, pokrenuo je u Zadru, na Odjelu za
 filozofiju, FIKK: Filozofsko internacionalno golo kazalište i KRIK: komunikacija-režija-ideja-kreacija,
 usmjerenje (2018.).
  
 
 
 
 
e-mail adresa: niksaeterovic@web.de
 
  
 
 
 
 
The end of the beginning!
 
29. 05. 2022., XXI. st., 09:21
Nikola Nikša Eterović
Berlin-Zadar-Split-Berlin, 2020.-2022.
 
Najtoplije se zahvaljujem mojim prvim čitaocima , koji su čitajući i komentirajući pratili nastajanje
ove knjige. Neka njihova razmišljanja unio sam u tekst , obogativši ga na taj način.
 
Zahvaljujem se na inspirativnoj suradnji Valentini Dominiković, studentici talijanistike i pedagogije,
Tomislavu Petar Dužević, studentu filozofije i filologije i Marku Vučetić, filozofu.
Nikša Eterović u knjizi Osjećaj goluba ne piše kao autor djela koji se nalazi na distanci u odnosu na
temu, aktere i čitatelje, nego piše kao prijatelj, prvenstveno Skyea i Floriana. On s vlastitom
samoćom i sjećanjem na vlastitu društvenu narav njihovu samoću ne promatra kao ontološku
samoću, nego kao drugačije omeđeni prostor egzistencije koja s drugima komunicira na njima još
uvijek neprepoznat način. Kako Nikša kaže „jezik autizma razotkriva autizam jezika” ili, kako bi to
Heidegger rekao, naš jezik je jezik bića, a ne bitka. Osobe s autizmom komuniciraju jezikom bitka,
a mi jezikom bića. Mi smo stoga u jeziku izgubljeni i zarobljeni, baš kao što je kip zarobljen u kamenu
do trenutka kada Michelangelo uočava tu zarobljenost i stvarnosti kipa daje put kojim će uči u
svijet ljudi koji u kamenu ne vide kip.
 
Čovjek je politička i društvena životinja, on ne može opstati sam, potrebni su mu drugi. Država je
prostor na kojem se formiraju i prakticiraju mreže našeg oslobađanja, odnosno mreže naše
društvenosti koje tom istom društvu razotkrivaju naš ljudski lik. Disfunkcionalne države su one koje
nemaju političare Michelangelovog dara, dara da u materiji javnog života stvore platformu na kojoj
će se ukazati slobodan pojedinac. Osobama s autizmom potrebne su osobe koje će u susretu s njima
pokazati brigu i podršku, a ne oni koji će ih ostaviti u samoći. Čovjek nije i ne može biti sam,
neprestano se nalazi pred pogledom drugih i neprestano gleda druge. Skye i Florian su gledali
Nikšu i oslobodili su ga od neznanja o autizmu.
 
On je u susretu s njima počeo usvajati znanje o autizmu bez da napušta prijateljstvo sa Skyeom i
Florianom. Da ih je napustio, bio bi običan kamen. Usvajanje znanja ga je pretvorilo u kip, a
prijateljstvo u zainteresiranog prijatelja koji želi sudjelovati u praksi oslobađanja u jeziku zarobljene
ljudskosti. Razumljivo je da se ova igra ne igra po poznatim pravilima, nego se igra bez uputa onih
koji su izvan igre. Životni impuls nikada nije i nikada ne smije biti zauzdan pravilima koja se nalaze
izvan života. Igra života i život igre povezuju se kao prostor i vrijeme u prostorno-vremenskom
kontinuumu. Igara života ima točno onoliko koliko ima i ljudi, dok je život igre zapravo identificiran s
egzistencijalnim vremenom u kojem se odigrava i razotkriva neponovljivi ljudski život. Ova igra se
odigrava upravo sada, ona je lišena prošlosti i neće dobiti smisao u nekoj budućnosti jer bi tada
to ljudsko sada bilo besmisleno.
Kada se ljudski život promatra kao sada, jasno je da nije uvjetovan ničim što se prije dogodilo, to
sada je u odnosu na sve prije skok. Osobe s autizmom imaju svoju igru i svoje sada, a znanje o
autizmu disperzirano je u mnogim prošlim trenutcima. Sami stručnjaci su stoga disperzirani u vremenu
i ako žele razumjeti osobe s autizmom trebaju se upustiti u igru koja se igra po pravilima koja nastaju
unutar te igre. Ovu igru je igrao i Nikša Eterović, zato je shvatio da nitko od nas ne zaboravlja
nemoć. Osobe s autizmom ne zaboravljaju nemoć. Zrelo i zdravo društvo ne ostavlja pojedinca da
implodira u nemoći, nego ima različite modele preuzimanja te nemoći. Tako se osnažuje pojedinac,
ali i samo društvo. Osobe koje žive brigu, skrb i prijateljstvo, nikada neće ostaviti osobu s autizmom
da implodira u nemoći nego će pronaći načine da se ta nemoć preuzme i preradi. Institucije nemaju
tu snagu, sve se one, ma koliko jake bile, ipak nalaze izvan igre života i života igre, one djeluju
temeljem sjećanja na nešto prošlo – zakon, znanje, propis, praksu, slučaj, tumačenje ili odluku.
 
Osjećaj goluba nije poziv institucijama da se mijenjaju, nego je zapis čovjeka koji shvaća vrijednost
ljudskog života koji se odigrava u interakciji s drugima. Ideja života ne smije biti izvan života, ona je
istovremena sa životom, zato intencija Nikše Eterovića nije da objasni autizam, tada bi on sam bio
otuđen i nekreativan, bio bi nešto poput puke ideje nesposobne da oblikuje neku materiju. Osjećaj
goluba je zapis Nikšinog osjećaja za život s osobama s autizmom koje ne smiju patiti pod teretom
vlastite nemoć i nemoći društva. Nikša Eterović je, dakle, napisao knjigu koja potiče na život, život
koji preuzima i prerađuje nemoć, te tako oslobađa od nemoći.
 
 Marko Vučetić, filozof
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pet knjiga gospodina Nikole Nikše Eterovića
te dvije knjige koje je napisao zajedno s Karlom Schühler Njegrić. Te knjige
možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
 
Oštrica dijagonale; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic.php
 
Kako je pitanje postalo odgovor; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic2.php
 
Filozofija stiha Apoteke poezije; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic3.php
 
Koje je boje zrak; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic4.php
 
Koje je boje zrak; (2.dio); digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic5.php
 
Osjećaj goluba; digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic6.php
 
Apoteka poezije - 21 misao; digitalne knjige, 2024.
 
http://www.digitalne-knjige.com/eterovic7.php
 
 
  
  
 
 
1. POGLAVLJE: Put što pred sobom sebe vodi
2. POGLAVLJE: Dvorac kralja Vandalina
3. POGLAVLJE: U mnogoličju sebe samog
4. POGLAVLJE: Od pijeska sagraditi spilju
5. POGLAVLJE: Čovjek je cjelina raspuklina
6. POGLAVLJE: Učiti nepoznatom
7. POGLAVLJE: Nerazumljivo nesumnjivo opstoji
8. POGLAVLJE: Govor unutarnjih slika
9. POGLAVLJE: čovjek Živi vlastito Prevariti
10. POGLAVLJE: Živjeti radnju Raditi
11. POGLAVLJE: Ograničeni smo istostima
12. POGLAVLJE: Krijesnice krvavog mraka
13. POGLAVLJE: Bijeg od završetka
14. POGLAVLJE: „Odgovaraj samo kada ti se obratim”
15. POGLAVLJE: U trijalogu dijaloga plus I: James Joyce – Skye
Winkelmann – Ludwig Wittgenstein
16. POGLAVLJE: U trijalogu dijaloga plus II: Greta Thunberg – Florian
Lipphardt – Satoshi Tajiri
17. POGLAVLJE: U trijalogu dijaloga plus III: Skye W. – Bill Gates –
Satoshi Tajiri
18. POGLAVLJE: U trijalogu dijaloga plus IV: Temple Grandin – Florian
Lipphardt – Greta Thunberg
 
19. DEVETNAESTO 19 DEVETNAEST XIX: O osjetilima i
preradi stvarnosti
20. POGLAVLJE: MeNi Land prostor uređen prema idejama
i potrebama autista
21. POGLAVLJE: „Gdje prestaje autizam i počinje teror
The end of the beginning!
 
 
5
14
17
28
36
42
53
63
72
83
96
106
115
123
133
144
153
162
168
174
202
213
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present