Ivan Dončević (Velika Trnava, 8. studenog 1909. - Zagreb,
 14. ožujka 1982.) bio je hrvatski pjesnik, prozaik, dramski
 pisac, novinar, urednik i nakladnik.
 
  Školovao u Velikim Zdencima, Dragancu kraj Čazme,
 Bjelovaru, Požegi i Zagrebu. Upisao je i studijagronomije,
 ali ga nikada nije završio.

  
 Istodobno sa upisom na fakultet počeo je pisati i pjesme.
  
 Pjesma Himna prvi je Dončevićev objavljeni rad.

  Pažnju kritike pobudio je i pisanjem romana. Njegovo najznačajnije djelo je roman Mirotvorci
 u kojem realistično prikazuju provincijski život uoči Drugoga svjetskog rata.
  
  
 
 
 
PREDGOVOR
 
Ivan Dončević danas je prvenstveno iz političkih razloga zanemaren
i zaboravljen hrvatski književnik .
 
Studirao je agronomiju na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Radio
kao novinar i urednik tjednika Nova riječ (1935-39).

God. 1942. priključio se partizanima.

Nakon rata bio je zamjenik glavnog urednika Vjesnika, glavni tajnik Matice hrvatske
(1945-46) i HNK-a (1946-47), 1949. postao načelnik Odjela za kulturu i umjetnost
Ministarstva prosvjete NR Hrvatske. Bio je i direktor izdavačkoga poduzeća Zora
(1950-73). Uređivao časopis Republika (1949-72). Pisao prozu, poeziju
("Haganjske priče", 1935) i dramu "Kazna" (izvedena u zagrebačkome HNK-u 1949).
Plijenio je pozornost kritike jer se njegova proza (pripovijest "Ljudi iz Šušnjare",
1933; roman "Horvatova kći", 1935. prerađeno izdanje pod naslovom "Životopis
bez svršetka", 1948) uklapala u matricu socijalnog realizma.
U romanu "Propast" uočena je i psihološka analiza likova. Poznati su mu romani
"Biser i svinje" (1938), "Krvoproliće kod Krapine" (1968) te zbirka pripovijesti
"Bezimeni" (1945), u kojoj realističko-naturalistički pripovijeda o ratnim događajima,
a njegov najvrjedniji roman je "Mirotvorci" (1956), realistička slika provincije uoči
početka II. svjetskog rata.
 U Zagrebu,12.06. 2018, Nenad Grbac
 
 
 
 
Lirika, zbirka pjesama
 
Huganjske priče, zbirka pjesama
 
Ljudi iz Šušnjare, zbirka novela
 
Životopis bez svršetka, roman
 
Propast, roman
 
Biseri i svinje, roman
 
Mirotvorci, roman
 
Krvoproliće kod Krapine, roman
 
Bezimeni, zbirka novela
 
Kazna, drama
 
Pismo majci u Zagorje, pripovjetke
 
 
  
  
 
 
PREDGOVOR
 
TJESKOBA
 
VINO
 
NAGOVOR
 
POD NEKIM PROZOROM
 
VRČ I RUKA
 
OUVERTURA
 
DOŽIVLJAJ SA SLIKE
 
NA GROBLJU
 
SREĆA
 
ZLA NOĆ
 
CRNA ZASTAVA
 
POZIV
 
SMRT
 
BILJEŠKA O PISCU
 
SADRŽAJ
 
7
 
9
 
10
 
11
 
13
 
14
 
15
 
17
 
18
 
19
 
21
 
22
 
23
 
25
 
26
 
28
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present