Delorko, Olinko, hrvatski književnik, prevoditelj i folklorist
 (Split, 30. I. 1910 – Zagreb, 18. II. 2000).
  
 Kao pjesnik objavio desetak zbirki s intimističkim temama te
  odjecima suvremenoga talijanskog pjesništva. Isticao se
 kao prevoditelj klasičnih (Petrarca, Dante, Ariosto, Tasso)

 i novijih (D'Annunzio, Quasimodo, Ungaretti) tekstova iz
 talijanske književnosti. Sastavio nekoliko antologija (s
 Dragutinom Tadijanovićem Hrvatska moderna lirika,
  
 

1933; s Antunom Nizeteom Talijanska lirika, 1939) te


  objavio više zbirki narodnih pjesama (Hrvatske narodne balade i romance; Narodne
 epske pjesme). Pisao i novele, crtice te esejističke tekstove. Važnija djela: Pjesme;
 Rastužena Euterpa; tamni sati.
  
 
 
 
 
PREDGOVOR
 
Olinko Delorko je hrvatski književnik, proučavatelj usmene književnosti i prevoditelj
(Split, 30. I. 1910 - Zagreb, 18. II. 2000). Diplomirao slavistiku i filozofiju na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1935. Kao srednjoškolski profesor službovao u
Zagrebu 1937-50., a 1950-75. radio u Institutu za narodnu umjetnost. S B.
Livadićem uređivao Hrvatsku reviju (1943-45).
Kao proučavatelj usmenoga stvaralaštva, stručnim i znanstvenim radovima
surađivao je u mnogim znanstvenim izdanjima, a priredio je i nekoliko zbirki usmenih
pučkih pjesama. Studije i članke o hrvatskom usmenom pjesništvu skupio je u
knjizi Zanemareno blago (1979). Autor je i antologija Hrvatska moderna lirika (s D.
Tadijanovićem, 1933.) Talijanska lirika (s A. Nizeteom, 1939.).
 
Delorkovo pjesništvo temelji se na hrvatskoj impresionističkoj tradiciji uz specifičan
izraz u duhu romanskoga, u prvom redu talijanskog pjesništva. Izvornost izraza
očituje mu se u zvučnosti stiha, nijansiranju boja te muzikalnim i ritmičkim
vibracijama versa. Kratka proza sabrana mu je u knjigama Zgode poremećene
sreće (1942.), Otimanja zaboravu (1988.) i Dnevnik bez nadnevaka (1996.). Kao
prevoditelj istaknuo se prijevodima djela Michelangela, F. Petrarce, Dantea i A.
Panzinija.
Dobitnik je Nagrade "Vladimir Nazor" za životno djelo 1999.
 
 U Zagrebu 14. 08. 2017. Nenad Grbac
 
  
  
 
 
PREDGOVOR
 
MORE
 
DIM
 
KIŠA
 
ZABORAVLJENO SVJETLO
 
ZVUK
 
RAZIGRANI VODOSKOCI
 
NJOJ
 
SEPTEMBAR
 
NARCIS
 
PLANINE
 
BILJEŠKA O PISCU
 
SADRŽAJ
 
 
7
 
9
 
11
 
13
 
14
 
15
 
17
 
18
 
19
 
20
 
23
 
24
 
26
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present