Rođen 22. Travnja 1946. u Zadru. Diplomirao filozofiju i
 francuski jezik u Zagrebu.
  
  Doktorirao filozofiju na temu „Filozofija i paideia u Hegelovu
 djelu". Radio kao profesor na katedri za filozofiju odgoja na
 Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Objavljivao znanstvene i
 stručne članke; objavio knjigu „Filozofija koja odgaja" (2006).
  
 

Živi u Karlovcu i intenzivno se bavi Kabalom (objavljuje članke o

 

Kabali u Wikipediji, video priloge na Youtube-u i na web

 

stranici www.academia.edu).


 Objavio je knjigu „Praksa Kabale: put uma, srca i čina" u izdanju www.digitalne-knjige.com.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: miljenb@gmail.com
 
 
 
 
 
UVOD U KABALU
 
Svaki čovjek traži u svijetu smisao pojava, događaja, stvari. Nalaženje tog smisla ovisi
o samom čovjeku i o načinu na koji traži taj smisao. Kabala je samo jedan od načina
pronalaženja smisla. Koji i kakav način?
 
Put Kabale sastoji se u traženju smisla neke pojave, ali da se pritom ne zastane na razini
pojave, nego da se tražitelj uzdigne iznad pojave te da na višim razinama postojanja (u
Kabali se govori o četiri svijeta) pronađe bit pojave, kako je ona proizvedena od Boga,
te da se ta ista bit razumije kao ono do čega nam je u pojavi najviše stalo. Postupak, ili
metoda, Kabale nije pak stvar slučajnog nadahnuća jedne individue, nego je rezultat
dugog razvoja u radu mnogih tražitelja koji su svoja razmišljanja predavali svojim
sljedbenicima; otuda i ime Kabala: predaja i primanje te predaje, od hebrejske riječi
kabbal = primati[1]. Kabala nije nikakvo tajno učenje, ali je učenje o tajni i to najvećoj,
niti je zatvoreno u elitni krug samo nekih ljudi; ono nije niti nekakvo maglovito učenje;
ono je uistinu mističko učenje što znači takvo koje je na putu dostizanja iskustvenog
susreta s Bogom. To da je nešto mističko znači da nije lako izrecivo (u racionalnom
diskursu), ali ono što bi trebalo iskazati, dakle iskustvo koje je zadobio neki kabalist, nije
puki besmisao (bez smisla) nego je naprotiv najviši smisao što ga čovjek u životu traži.
Još jedno: u traženju tog (najvišeg) smisla kabalist ne bježi od života, nego naprotiv još
snažnije prianja uza nj, još više se angažira u njemu, i to mu omogućuje pronalazak smisla
pojava i događaja vezanih uz ovozemaljski život. Napominjem da je općenito bit židovstva
u tome da čovjek prianja uz Boga – transcendenciju, tako i ovozemaljski život –
imanenciju.
 
Ako se stalno zadržavamo i upiljimo pogled samo na fizičku razinu postojanja (Asija svijet),
tada suviše lako – zbog nezadovoljenja našeg cjelovitog bića – zadovoljavamo surogatima
(nadomjescima) za tu razinu postojanja te u slučaju očajavanja bježimo u: narkomaniju,
alkoholizam, a u moderno doba – u virtualni svijet.
U stvari, mi ne mudro bježimo iz ovog svijeta, jer ga olako reduciramo na vidljivu, pojavnu
razinu, na to kako stvari izgledaju na površini. Ovaj se svijet ne smije svoditi na fizičku
razinu – Asija svijet, i o tome nam govori Kabala. Ona proširuje naš pogled na sve razine
postojanja od ovog fizičkog svijeta do najvišeg svijeta Boga: u Kabali govorimo o
svjetovima Asija, Jecira, Beria, Acilut i En Sof.
 
Kabala nas uči da pažljivo zastanemo pri fenomenima ovog svijeta pa da razmatramo one
više i suptilnije razine postojanja; da od fizičkih bića u svijetu Asija prelazimo na čiste
likove u svijetu Jecira, pa na energijski vid bića u svijetu Beria, dalje na to kako Bog
izgovara biće u svijetu Acilut, do svjetlosnog bića Adam Kadmon.
Te više razine bića, u finijim i bogatijim slojevima, u njihovoj blizini Bogu, ne možemo naći
pri površnom gledanju u ovom svijetu; isto tako ni u surogatu za ovaj svijet kao što je
virtualni svijet; iza slika na Internetu ne stoji ništa više od te slike, ne stoji ideja (čisti lik)
bića, ni njegova snaga (snagotnina), ni njegova izgovorenost u Bogu, ni njegovo čisto
svjetlosno biće u En Sofu. Za to je potrebna Kabala i njena praksa u realnom svijetu.
 
[1] Ime Kabale dolazi od Kabala: primitak, dobitak; prihvat, prihvaćanje, prijem; usmena
tradicija, kabala. Prema Amerl (1997), str. 245
 Miljenko Brkić
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili četiri knjige gospodina Miljenka Brkića. Te knjige možete
preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
 
Praksa Kabale - Put uma, srca i čina; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic.php
 
Adam Kadmon u praksi kabale; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic2.php
Eros i Kabala; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic3.php
Teosomatska kabala; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic4.php
 
 
  
  
 
 
I. UVOD u Kabalu
1. Što je Kabala?
2. Kabala i teorija emanacije
3. Četiri svijeta (arba olamot): Bitak i spoznaja
II. Dio: Čovjek
4. Stablo života i ljudsko tijelo
5. Razine duše u Kabali
6. Razine tijela u Kabali
6.1 Uvodno o razinama tijela
III. Dio: Adam Kadmon
7. Tko je Adam Kadmon?
8. Bog stvara čovjeka
8.1 Božje stvaranje čovjeka
8.2 Dva izvješća: Elohističko i jahvističko izvješće
8.3 Bog stvara čovjeka kroz Cimcum
8.4 Od Boga do čovjeka
8.5 Od čovjeka do Adam Kadmona
8.6 Mitski prikaz Adam Kadmona
8.7 Adam Kadmon kao tijelo svjetla
8.8 Adam Kadmon i duša Jehida
8.9 Emanacija Adam Kadmon kroz svjetove
 
IV. Dio: Praksa Adam Kadmona
9. Uvod u praksu Adam Kadmona
9.1 Inicijacijska snaga AK kao arhetipskog simbola
9.2 Simbol Adam Kadmona
9.3 Pregled svih vježbi za AK
10. Praksa na razini tijela
10.1 Kabalistička metoda spoznaje tijela
10.2 Kako utjecati na tijelo Adam Kadmona
10.3 Asane u tijelu AK
10.4 Pranayama u tijelu AK
10.5 Vježba projiciranja Adam Kadmona na ljudsko tijelo
10.6 Vježba Ec Hajim
11. Ispravno življenje
11.1 Kontrola zlih poriva (jecer hara)
11.2 Život u vrlinama duše Nešama
12. Meditacije o Adam Kadmonu
12.1 Ono Jedno kao izvor svega
12.2 Zaborav naše nebeske naravi
12.3 Kontemplacija AK kroz svjetove
12.4 Simbol za AK
13. Adam Kadmon - kontemplacija, molitva, erotika
13.1 Ritual za Adam Kadmona
13.2 Svijet i duša
13.3 Praksa kontemplacije (hitbonenut) AK
13.4 Molitva (t'fila) Adam Kadmonu
13.5 Zazivanje Božjih imena (likro šemot haEl)
13.6 Adam Kadmon i erotika - praksa Jihudim
14. Adam Kadmon i iscjeljivanje
15. Adam Kadmon u umjetnosti
15.1 Somatizacija duhovnih uvida
15.2 Ples Adam Kadmona
15.3 Pjesma o Adam Kadmonu
16. Adam Kadmon i uključenost u svijet
V. Mali leksikon pojmova rabljenih u ovoj knjizi
VI. Literatura
Bilješka o piscu
 
11
 
11
14
17
 
20
 
20
24
26
26
 
29
 
29
32
32
33
34
37
39
41
43
45
47
 
49
 
49
51
53
56
57
57
60
62
63
69
70
71
71
74
76
76
78
79
81
83
83
86
88
89
92
93
96
99
99
101
104
106
 
110
120
124
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present