Ante Brčić, sin Jure, rođen je 9. kolovoza 1968. u Sinju.
Završio je osnovno obrazovanje u Gali i Hanu, a srednju
školu u Sinju.
Visoku stručnu spremu i stručno zvanje diplomiranoga
kriminalista stekao je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.
 
 
 
 
Pisac Ante Brčić nas svojim opisom doživljenog na svom putovanju u
Svetu zemlju ponovno podsjeća, i na ljepotu Izraela, i na našu
zajedničku kršćansku povijest te nam time ponovno otkiva sve čari
danas nažalost pomalo zaboravljene književne forme - putopisa.
Jednostavno napisana i bogato ilustrirana, ta knjiga bi trebala
biti zanimljiva, ne samo onim koji su već posjetili ili tek namjeravaju
posjetiti Svetu zemlju, nego i svima nama koji ne želimo tek tako
odbaciti sjećanje na jedan dio prošlosti koji je u velikoj mjeri
odredio i budućnost ljudskog roda.
 
 Nenad Grbac
 
 
 
Devedeset dana do Bleibuga (www.digitalne-knjige.com, 2008.);
 
 
 
  
 Email: ante.brcic4@st.t-com.hr
 
 
 
 
 
Prvi dan…………..............……………………….…....................…5
 
Brdo Tabor…………..............……………………….....................…9
Nazaret…………..............……………………..........................…17
Drugi dan…………...........……………………….….......................27
 
Kafarnaum, Tabgha, Brdo Blaženstava,
Genezaretsko jezero.........………………….….…......................27
Treći dan........………………….......................….…...............51
Posjet Betlehemu……………........................….…................51
Četvrti i peti dan.………………….......................................65
 
Bazilika Svetog groba…………..............…...................…...…67
Brdo Uznesenja…………..............……….......................….....81
Kapela Isusova plača…………...........................…...........…87
Crkva Očenaša…………..............……....………....................…98
Gospin grob…………..............………….............…...........…..…93
Getsemanski vrt…………..............………..……....................…96
Područje hrama/Zid plača…………........................…..…...…103
Ovčji ribnjak/Crkva sv.Ane…………...............…...............…107
Kapela osude i kapela bičevanja…………........…...............…111
Dvorana posljednje večere…………...........………..............…119
Crkva Gospina usnuća…………........……………...................…123
Šesti dan………....................................…………….........…125
 
(Pustinja, Mrtvo more, odlazak…)………….....................……125
 
Kazalo…………........………….........................................…139

 

 
  
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present