Bonaventura, po krštenju Ivan, rodio se god. 1221. u Civili,

 

danas dio Bagnoregia. Otac mu Giovanni da Fidanza bijaše

 

po zanimanju liječnik, inače veoma imućan čovjek. Majka

 

mu se zvala Marija, rođena di Ritelo.

  
 

Sam svetac u svojim djelima spominje da je kao dječačić

 

po zagovoru sv. Franje bio čudesno ozdravljen od jedne

 

teške bolesti. Serafskome je ocu za njegovo ozdravljenje

 

učinila zavjet pobožna majka.

  
 

Veoma je vjerojatno da je mali Ivan bio odgojen i poučen u

 

franjevačkome samostanu svoga rodnoga grada.

  
 

Odatle je oko g. 1236. pošao na daljnje nauke na slavno

 

Sveučilište u Parizu. Ondje je studirao najprije filozofiju te

 

iz nje postigao doktorat.

  
 Kad mu je bilo 25 godina, nakon zrelog i ozbiljnog
 razmišljanja, stupio je u franjevački red dobivši ime
 Bonaventura, s kojim će imenom ući u povijest Crkve i
 svoga reda kao jedna velika i slavna ličnost...

 
 
 
 
Ediciju "Klasici kršćanske književnosti" odlučili smo započeti knjigom,
"Život svetoga Franje" koju je napisao Sv. Bonaventura tijekom 13
stoljeća.
 
O značenju i vrijednosti tog djela govori nam i činjenica da je Generalni
kapitul male braće godine 1263., okupivši se u Pisi, prepoznao u
životopisu sv. Bonaventure najvjerniji portret Utemeljitelja te je taj
životopis postao službenom svečevom biografijom.
 
Taj životopis Longpre naziva "književnim remek-djelom srednjovjekovne
hagiografije". Njegova je vrijednost u tome što ga je napisao čovjek koji
je isto osjećao i proživljavao što i serafski otac sv. Franjo. Bonaventurin
suvremenik, njemu posve kongenijalan, sv. Toma Akvinski, čuvši da piše
Franjin životopis, uskliknuo je: "Pustimo da jedan svetac piše o
drugome!"
 
 Nenad Grbac
 
 
 
 
 
Ovom knjigom započinjemo ediciju "Klasici Kršćanske književnosti", u kojoj ćemo
nastojati objaviti neke od najvažnijih kršćanskih knjiga. Razvoj edicije naravno ovisi
ovisi i od vaših prijedloga, primjedba ili sugestija te nam slobodno pišite na E-mail
adresu: digitalne.knjige@gmail.com
 
 
 
 
 

 

I. POGLAVLJE
Franjin život u svijetu.........................................................07
II. POGLAVLJE
Njegovo posvemašnje obraćenje Bogu....................................15
III. POGLAVLJE
Osnutak Reda i odobrenje Pravila...........................................25
IV. POGLAVLJE
Razvoj Reda pod njegovim vodstvom .....................................37
V. POGLAVLJE
Strogost njegova života .....................................................51
VI. POGLAVLJE
Franjina poniznost i poslušnost.............................................63
VII. POGLAVLJE
Ljubav prema siromaštini ....................................................77
V!II. POGLAVLJE
Franjina unutrašnja pobožnost .............................................91
IX. POGLAVLJE
Žar ljubavi i želja za mučeništvom........................................105
X. POGLAVLJE
Franjin molitveni život .......................................................117
XI. POGLAVLJE
Razumijevanje Sv. pisma i duh proricanja...............................127
XII. POGLAVLJE
Uspješnost njegova propovijedanja ......................................141
XIII. POGLAVLJE
Svete rane......................................................................155
XIV. POGLAVLJE
Njegova strpljivost i preminuće............................................167
XV. POGLAVLJE
Kanonizacija i prijenos tijela................................................175
NEKA ČUDESA NAKON FRANJINE SMRTI
I. Snaga njegovih svetih rana..............................................183
II. Uskrišeni mrtvi..............................................................191
III. Izbavljeni iz smrtne pogibli.............................................198
IV. Spašeni brodolomci.......................................................207
V. Oslobođeni iz okova i tamnice .........................................211
VI. Žene oslobođene od opasna porođaja ..............................216
VII. Izlječenje slijepih.........................................................221
VIII. Izliječeni od raznih bolesti ...........................................227
IX. Kažnjavanje onih koji nisu svetkovali
Svečev blagdan i koji su ga pogrđivali ..................................232
X. Različita duga čudesa ...................................................236

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present