Rođen je 15. 11. 1956. Osnovnu školu i gimnaziju završio je
  u Doboju. Opštu i komparativnu književnost diplomirao je na
   Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
   
  Studirao je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u
  Sarajevu godinu dana u klasi Kaće Dorić.
   
  Na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju Političkih nauka
  u Sarajevu položio ispite i uradio magistarski rad, ali do
   odbrane nikada nije došlo.
   
  Radio je u Amaterskom pozorištu u Doboju. Amaterskom pozorištu „Ivo Lola Ribar" Sarejevo.
 U Književnoj omladini je bio predsjednik KO Doboj i član Predsjedništva KO BiH. Objavljivao
 književne radove u časopisima i novinama i radove o kulturnoj istoriji regije Doboj. Rat
 provodi u Bosni i hercegovini gdje u listu „Gradina" objavljuje ratne satrire.
  
 U Norveškoj piše i režija dvije dvojezične predstave (bosanski-norveški): „Mir nemira -
 Ufredens fred" i „Ko si ti? - Hvem er du?" Zastupljen u „Druga svjetlost" 1983. (Zbirka
  radova članova Književnog kluba „Ivo Andrić" Doboj) i „Pjeva krvava Bosna" 1994.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: rolig.havet@hotmail.com
 
 
 
 
 
Razgovor s životom (recenzija)
 
Od rata na balkanskim prostorima krajem prošlog stoljeća uvriježio se stav kod ljudi da se
na osnovu njihovih iskustava može napisati roman, a osvješten je u izjavi svakog našeg
čovjeka kad kaže sugovorniku: „Eh, kad bih ti ja pričao sve kako je bilo, mogao bi se o
tome napisati cijeli roman.“
 
Pred nama je djelo bosanskog književnika Ali Faruka Bisera Oteta prošlost. Prije ovoga
djelaBiser je objavljivao na bosanskom i norveškom i ovo mu je sedma knjiga. Budući
sam nazvao knjigu djelom, dužnost mi je objasniti o kojoj se formi knjige radi. Po fabuli
i epizodama spreman sam reći da je u pitanju roman, a po duljini sklon sam reći da je
novela ili opet, kraći roman. Bilo kako bilo, ovo djelo je jednako uspješno bez obzira bilo
novela ili roman.
 
Vraćam se na početak. Svaki Bosanac, a priori Bošnjak koji je preživio rat u svojoj
domovinimože reći da ima materijal za roman. Zamislite koliko tek materijala za roman
ima čovjek koji je kreativan, koji je po vokaciji prozaik i uz to posjeduje suptilnost poete,
a koji je uz to intelektualac i po senzibilitetu lucidni promatrač i analitičar svega.
Takav čovjek može napisati barem desetak romana na tu temu.
 
Međutim, autor je apstrahirao sve nebitno i sveo svoju osobnu golgotu na ono suštinsko:
protjeran od neprijatelja (dojučerašnjih prijatelja), obreo se u zemlji koju nije birao za
svoju novu domovinu (koja u principu to ne može biti) i tamo je minoriziran kao
beznačajna jedinka koja više nema svoju svrhu jer ju je birokracija dovela do besmisla.
 
U takvom okviru svatko tko ima moć introspekcije započinje unutarnji dijalog sa svojim
(izgubljenim) životom. Što više raščlanjuje svoj život – čovjek postaje stranac prema
samom sebi. To je prva asocijacija s Camusovskim apsurdom jer: ...Život je traganje za
istinom i vječiti konflikt sa laži i imaginarnim životom. Život je zbog rata sveden na
apsurd budući je življenje izgubilo svaku svrhu.
 
Simptomatično je da roman ima vrlo malo likova koji nose fabulu. Zapravo su bitna samo
dva lika. Prvi je Adem (piščev alter-ego) s imenom prvog čovjeka, ali ga vjetar života
preobražava u zadnjeg čovjek na svijetu kojem su svi u ratu pobijeni. Uz njegov yang,
drugi lik je njegova yin (i antiyin) Hava, prva žena koja je toliko eterična da je doista
hava (zrak), u biti nevažna jer su i njoj kao i drugim ženama pobijena djeca i ona više
nema snage za rađanje. Ipak autor daje mogućnost optimizma u izjavi jedne majke:
Ne mogu oni pokositi koliko mi možemo zasaditi.
 
Ali ovakvoj formi romana i nije potrebno mnogo likova, dovoljna je Hava, Aco i Dragan – a
oni, djelujući kao antiteza Ademu imaju funciju da dopune i zaokruže glavni lik.
Sam lik Adema je pokretač svog univerzuma – jer u turobnoj usamljenosti na Sjeveru
samozdadovoljne gospoje Europe – sve što se dešava, događa se iza njegovih očiju,
u njegovoj sivoj masi, u dubini njegove psihe. Tu, u labirintu njegovih vijuga gdje
podsvijest caruje, živi ostatak smisla Ademovog života. Njegovi snovi u njegovim
isprekidanim magnovenjima su put ka spasu, grozničavo nastojanje da se pronađe bar
malo smisla i da se životu vrati svrha. Pri tome nastoji biti koliko-toliko društven,
pristaje na izlazak s prijateljicom koja dovodi naizgled hendikepiranu Norvežanku –
i dok pleše sa Skandinavkom – shvaća da je on, zbog sudbine hendikepiran više od
jikoga, jer je izgubljen u civilizaciji koja je nehumana i otuđena.
No kada ostane sam, opet utone u prošlost, ona mu odzvanja i vuče ga u sjećanje na
bivše prijatelje. Aco je mislio da vjeruje u mogućnost zajedničkog života, ali je digao
oružje protiv svoje domovine, a Dragan je sam sebi uzeo život jer su ga razočarali njegovi
sunarodnjaci. U oba slučaja je radilo oružje, a ono je svojstveno lovcima, onim lovcima
koji žive barbarizam u sebi, jer im je on najjači credoopstanka: ulovi da ne budeš ulovljen.
Tu ne pomažu ni pedantni i provokativni Jehovini svjedoci, ni produhovljene misli Erazma
Rotterdamskog, ni varljiva mantra da „misli pozitivno“, pa ni sva antologijska
(apolinijski uzvišena) svjetska poezija.
Odbačen od svoje okoline, socijalnog radnika koji je birokrata (i tehnokrata), svejedno,
žigosan kao mrski musliman i latentni terorista Adem sam sebe izopćava jer odbija
imati ikakve veze s Nordijkom koju sreće u lokalu pošto ona mrzi sve što joj imalo miriše
na islam. Ta kvazi-dama, pijana (a i dovoljno glupa) ne shvaća sarkazam kad joj Adem
kaže da neke primitivne civilizacije nisu jele životinje kako ne bi dobile njihove osobine, te
da zato ni muslimani ne jedu svinje kako ne bi postali svinje.
Da u vokabularu pisca nema nekoliko spontanih arhaizama i turcizama moglo bi se reći da
ga je pisao neki europski egzistencijalist. I ne samo to, jer kraj romana neodoljivo miriše
na proces, onaj kafkijanski, iz kojeg izlaza nema. Od ranije intonirana maksima žrtava
rata: Mi ne želimo čuti riječi naših neprijatelja nego tišinu naših prijatelja. ovdje ne
pomaže jer dolazi do montiranog suđenja demokraciji, slobodi (misli), svemu što je
napredno. Uzaludan je trud Ademov što citira misli Kanta, Diderota i Ruskina. Isključivost
rigidnih naci(onali)stičkih stavova je nemoguće pobiti.
 
Poslije svega Ademu je jedino pribježište Umjetnost, stvaralaštvo. Ostaje mu da piše, da
ispriča još jedan roman i još jedan i još... A ovaj je roman zanimljiv, provokativan,
nadahnjuje,tjera na razmišljanje, postavlja pitanja i daje odgovore, te nastoji svojom
dostojanstvenom sjetom i humanim patosom vratiti i prvom i posljednjem čovjeku
(koji je čovjek) otetu prošlost.
 
  Zlatko Lukić, književnik
 
P.S. Naslov recenzije je zapravo podnaslov djela koji je stajao u radnoj verziji rukopisa.
Recenzent je sugerirao autoru da izostavi takav podnaslov jer je u biti svako književno
djelosvojevrstan razgovor sa životom. U nedostatku bolje ideje recenzent je za naziv
recenzije „ukrao“ bivši podnaslov djela. Recenzent moli autora da uvaži njegovu ispriku.
(op. recenzenta)
 
 
 
 
 
„Slike Bosne"" 1994
„Grlice nad minskim poljem"" 1995. (prevedena na norveški)
Fredsdrĺper"" (Kapi mira) na norveškom 1997
Oni ne pucaju na nas"" 1999.
Mistična riječ domovina"", 2009.
Pletenica od 200 čestitki"" 2011.
 
 
 
 
Ovaj roman je napisan davne 1998. a njegovi su dijelovi igrani u spomenutoj
predstavi „Ko si ti?"" ali ga autor do danas nije htio objaviti iz lične odgovornosti
prema pisanoj riječi. Međutim, danas misli da je to trebao ranije učiniti.
 
Tiskani primjerak knjige možete naručiti na adresi: rolig.havet@hotmail.com
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvije knjiga gospodina Ali Faruk Bisera. Te knjige možete
preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
 
"Oteta prošlost"; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/biser.php
 
"Čovjek koji je ujeo psa (Katoptrika) satira"; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/biser2.php
 
 
 
  
  
 
 
Ples umora
Priroda
Hava
Pub
Sjećanje u sjećanju
Gosti
Življenje umrlih
Noć kao svjedok
Misli pozitivno
Autobus
Šetnja
Hrana
Nužda
Sud
Let u nebo
Recenzija
O autoru
 
7
 
15
 
25
 
33
 
41
 
51
 
63
 
71
 
77
 
87
 
97
 
105
 
115
 
121
 
281
 
129
 
142
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present