Rođen je 17.11.1948. godine u Čanićima kod Tuzle.
 Osnovnu školu pohađao je u Dobrnji, Mramoru i Lipnici, a
 srednju tehničku u Tuzli. Završio je Fakultet političkih nauka
 i postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu,
 gdje je proveo veći dio života.
  
 Uz knjige navedene u rubrici objavljena djela, objavio je i
 jednu stručnu publikaciju s područja zaštite radničkih prava
 te blizu 50 znanstvenih i stručnih radova. Književnim i
 stručnim radovima zastupljen je u pedesetak zajedničkih
 knjiga, zbornika i antologija.

 Piše poeziju, prozu, drame, eseje, aforizme, epigrame, oglede i književne prikaze, koje
 objavljuje listovima i časopisima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i šire. Književni radovi su
 mu prevođeni na engleski, njemački, češki, slovački, slovenski i makedonski, ruski, armenski,
 rumunjski i kineski jezik. Član je Društva hrvatskih književnika, Društva pisaca Bosne i
 Hercegovine, Društva hrvatskih književnika za djecu i mlade, kao i Udruge hrvatskih
 aforista i humorista.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: ivomijoandric@yahoo.com
 
 
 
 
 
Uvodne riječi priređivača
U ovom stoljeću na prostorima bivše Jugoslavije napisano je i objavljeno više knjiga
aforizama i drugih kratkih misli, nego u stoljećima prije njega. Razlog tome treba tražiti u
nemilim ratnim događajima koji su doveli do raspada zemlje i svega što je ona baštinila i
stvorila od svoga nastanka do konačnog nestanka. Ti užasni događaji probudili su kod
kreativnih ljudi potrebu da misle svojom glavom i da produkte svojih misli zapisuju u kratkoj
duhovitoj i britkoj formi, koja ne štedi ni sebe ni druge. Posebno ne štedi vinovnike
nakaradnihpolitika, koje su uzrokovale stradanje stotina hiljada ljudi i uništenje vrijednih
materijalnih i kulturnih dobara stvaranih umom i rukama prošlih generacija.
 
Smisao za humor vrijedna je tekovina naroda našeg podneblja. Ona se manifestirala u
svim vremenima, i razvijala paralelno sa razvitkom društva. U pojedinim etapama toga
razvitka bila je sputavana ili potiskivana režimskim propisima i lošom praksom, ali nikada
nije bila ugušena niti ugašena. Nakon katastrofalnog rata i izvršenih demokratskih
promjena, ljudi su počeli slobodnije misliti i zapisivati misli, ukrašavajući ih svim vrstama
stilskih figura i jezičnih tvorbi. Tako je na našim prostorima nastao humorističko-satirični i
aforistički pokret kakav u novije vrijeme nije zabilježen nigdje u svijetu. Znaju to najbolje
oni koji razumiju i vole tu vrstu književnog stvaralaštva kratkih formi i jakih izričaja.
Individualno stvaralaštvo i bogatu aforističku i humorističku produkciju pratile su i prate
organizirane aktivnosti na objavi zajedničkih knjiga, almanaha, zbornika i antologija u
kojima su zastupljeni autori iz više država nastalih na prostorima bivše SFRJ. I ovaj
zbornik hrvatskog i bosanskohercegovačkog aforizma jedan je u nizu zajedničkih
projekata, čiji je osnovni cilj - ostvarivanje što cjelovitijeg uvida u aforističko stvaralaštvo
pisaca mudrih, humornih i satiričnih misli koji su rođeni, živjeli, radili i stvarali u ove dvije
susjedne države. Dio njih, zbog životnih, radnih i ratnih okolnosti otišao je iz rodne u neke
druge zemlje, gdje su nastavili živjeti, raditi i stvarati na ponos zavičaju i svima koji su
u njemu ostali.
 
U pripremi zbornika koristio sam sve dostupne izvore, uključujući i bogatu vlastitu
biblioteku u kojoj se nalazi više od stotinu zbirki aforizama, zajedničkih aforističkih zbirki,
almanaha, zbornika i antologija. Za većinu njih u posljednjih dvadesetak godina pisao
sam recenzije, osvrte i književne prikaze koji su objavljivani u listovima, časopisima i
elektronskim medijima diljem bivše države i izvan nje.
U objedinjavanju i sistematizaciji aforističke građe najviše su mi pomogli zbornici i
antologije koje su priredili i uredili kolege: Josip Balaško, Jovo Nikolić, Mladen Vuković,
Zlatko Tomić, Sabahudin Hadžialić, Đorđe Otašević, Veljko Rajković, Grujo Lero, Ekrem
Macić, Tomislav Supek, Jandre Drmić, Zlatko Garvanović, Miroslav Vukmanić, te kolegice:
Jasmina Bukva i Deana Sailović.
 
Svima njima najljepše zahvaljujem na sjajnom poslu koga su obavili radi afirmiranja
aforističara i aforističkog stvaralaštva na našim prostorima. Isto tako, zahvale upućujem
i brojnim piscima aforizma i kratkih misli iz čijih sam knjiga preuzeo brojne vrijedne
aforizme, epigrame, gnome, sentence i druge mudre i duhovite misli, izreke i umotvorine.
Svi su oni zaslužni što se na jednom mjestu i u jednoj knjizi mogu pronaći imena više od
tri stotine stvaralaca aforizama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine od devetnaestog
stoljeća do danas. Nažalost, mnoga njihova djela nisam uspio pronaći, tako da ih nisam
mogao koristiti pri odabiru priloga za ovu knjigu. Također, nisam uspio pronaći ni bio-
bibliografske podatke o nekim autorima koji su pisali ili pišu aforizme, a koji svakako
zaslužuju da se sa svojim radovima nađu na njenim ili na stranicama drugih sličnih knjiga.
Da bi se čitateljima pružila prilika da bolje upoznaju autore i njihova djela, uz skraćeni
izbor aforizama i drugih misli, navedeni su osnovni biografski i naznačeni neki bibliografski
podaci vezani uz broj objavljenih knjiga i zastupljenost u drugim zbornicima i antologijama.
Od svakoga autora i autorice izabrano je tri do deset aforizama koji prezentiraju njihovo
stvaralaštvo, ne ulazeći u vrijednosne sudove niti u kvantifikaciju njihova stvaralaštva.
Doprinos svakoga ponaosob, odredit će čitatelji u sadašnjem i budućem vremenu.
Želim svima vama vedro i veselo čitanje aforizama i drugih misaonih uradaka zapisanih u
Riječima na djelu hrvatskih i bosanskohercegovačkih aforista i aforističarki.
 Ivo Mijo Andrić
 
 
 
 
 
PODNEBESJE, Svjetlost, Sarajevo, 1974.
PONIRANJE, Univerzal, Tuzla, 1982.
SLOVO O MOSTU, Grafit, Lukavac, 1997.
PISMA IZ OPSADE, Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1998.
TUŽNI RADIJATOR, NIK Kujundžić, Lukavac, 1999. (pjesme za djecu)
KAD PTICE ZAŠUTE, Udruga umjetnika Tin Ujević, Zagreb 2000.
ZANAVLJANJE SVIJETA, Društvo pisaca BiH, Podružnica HNK Mostar, 2001.
SINDIKATIZMI I RADNIKALIZMI, PPDIV Hrvatske i PPDIVUT BiH, 2001.
SENDVIČ, KRUŠKA I SALAMA PILI, NIK Kujundžić, Lukavac, 2002.
IZABRANE I NOVE PJESME, NIK Kujundžić, Lukavac, 2002.
STANIĆ - PODUZETNIČKA OBITELJ IZ KREŠEVA, Fojnica, 2003.
TUŽNI RADIJATOR I PJESME IZ ČESME, NIK Kujundžić, Lukavac, 2004.
MAJCI, OCU I ŽIVOTU, (sa A.Kujundžićem i V.Miloševićem), NIK Kujundžić, 2004.
VIJEĆE ZAPOSLENIKA (priručnik), Sindikat PPDIVUT BiH, Sarajevo, 2004.
SAMOSTALNI SINDIKAT PPDIVUT BiH 1905.-2005., PPDIVUT BiH, 2005.
ČAJ S PJESMOM, S&A Company, Sarajevo, 2005.
VELJA, (sa A.Kujundžićem i L.Manojlovićem), NIK Kujundžić, Lukavac, 2005.
SONETNE ZVIJEZDE, S&A Company, Sarajevo, 2005.
PISAC NA DJELU, Eseji i književni prikazi, Arkapress, Sarajevo 2006.
BOSNOM DO HERCEGOVINE, (sa A. Stanićem), Arkapress, Sarajevo, 2006..
KAPITALNE MISLI - Aforizmi, Zaklada „Fra Grgo Martić"", Kreševo, 2007.
PROČITANI PISCI, Eseji i prikazi, Vlastita naklada, Zagreb, 2007.
BOSANSKE ODE I DRUGE PJESME, NIK Kujundžić, Tuzla, 2007.
ZAGREBAČKE GODINE, Priče, V.N. Zagreb, 2008.
PASJE VRIJEME, Priče, Slovo, Zagreb, 2008.
ULOMCI OD SLOVA, Aforizmi, V.N. Zagreb, 2008.
BRAĆA PO PERU, Priče o piscima, V.N. Zagreb, 2009.
TRAGOVI ŠUTNJE, T3 I.D.E.M.O. Media, Kostrena, Rijeka, 2009.
INVENTURA UMA, Aforizmi, Knjaževac, 2010.
MEDO S MEDVEDNICE, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2010.
OTVORI SE ZEMLJO, Zbirka aforizama, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2010.
KIŠNE PRIČE, Zbirka kratkih priča, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2010.
ZAGREBAČKI VERSI, Zbirka pozije, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
BILJOPIJE, Zbirka pozije, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
ČITAČEVA RIJEČ, Osvrti na književna djela, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
AFORIZNI U KORIZMI, Aforizmi, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
TRILING, Drame i melodrama, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
PROSIJANE MISLI i HRVATSKA ZANOVIJETANJA (sa T. Supekom)
Digitalne knjige, Zagreb, 2014.
AFORIZMI I DRUGE BODLJE, (sa S. Ilićem)V.N. Pula - Zagreb, 2015.
SUMNJIVE MISLI; Aforizmi, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2016.
NEKNJIŽENE PJESME; Poezija, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2016.
SMIJEŠNE PJESME; Poezija, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2016.
PRIKAZI I POSVETE 2015-16; Osvrti, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2017.
MISLI PROMAŠENOG PISCA, (aforizmi), Digitalne knjige, Zagreb, 2018.
MOJE GODINE, Digitalne knjige, Zagreb, 2018.
RIJEČI O DJELU SAVE ILIĆA, Digitalne knjige, Zagreb, 2018.
ANTO STANIĆ KORMILAR SVOGA ŽIVOTA, Digitalne knjige, Zagreb, 2019.
USUD I SUDBINA, Digitalne knjige, Zagreb, 2019.
MISLI POGOĐENOG PISCA, (aforizmi), Digitalne knjige, Zagreb, 2019.
KNJIGA ZA SOFIU, (aforizmi), Digitalne knjige, Zagreb, 2019.
VERSI ZA ZBOGUM, Poezija, Akademski pečat, Skoplje, 2019.
AFORIZMI I SLOBODNE MISLI, Digitalne knjige, Zagreb, 2020.
MOŽDANI UDAR©I, Digitalne knjige, Zagreb, 2020.
BERAČI RIJEČI, Digitalne knjige, Zagreb, 2021.
RASPUŠTENE MISLI, Digitalne knjige, Zagreb, 2021.
H-UMORNE MISLI, Digitalne knjige, Zagreb, 2022.
IZ MALOG MOZGA, Aforizmi i benigne misli, Digitalne knjige, Zagreb, 2023.
RIJEČI NA DJELU, Abecedarijum hrvatskih i bosanskohercegovačkih aforista,
Digitalne knjige, Zagreb, 2023.
KRATKE MISLI ZA GIMNASTIKU DUHA, Digitalne knjige, Zagreb, 2023.
"REZOLUTNO DOBA 1948", Ivo Mijo Andrić i Marinko Mijo Mijović, Zagreb, 2023.
GRANICE NESANICE, Digitalne knjige, Zagreb, 2024.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvadeset i devet knjiga književnika Ive Mije Andrića.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Medo s medvednice; digitalne knjige, 2010.
 
www.digitalne-knjige.com/andric.php
 
Otvori se zemljo; digitalne knjige, 2010.
 
www.digitalne-knjige.com/andric2.php
 
Kišne priče; digitalne knjige, 2011.
 
www.digitalne-knjige.com/andric3.php
 
Zagrebački versi ; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric4.php
 
Biljopije ; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric5.php
 
Čitačeva riječ, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric6.php
 
Aforizmi u korizmi, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric7.php
 
Triling, Digitalne-knjige.com, Zagreb, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric8.php
 
Prosijane misli i Hrvatska zanovijetanja, Zagreb, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric-supek.php
 
Sumnjive misli, Zagreb, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric9.php
 
Neknjižene pjesme, Zagreb, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric10.php
 
Smiješne pjesme, Zagreb, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric11.php
 
Prikazi i posvete, Zagreb, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric12.php
 
Misli promašenog pisca, Zagreb, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric13.php
 
Moje godine, Zagreb, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric14.php
 
Riječi o djelu Save Ilića, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric15.php
 
Anto Stanić kormilar svoga života, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric16.php
 
Usud i sudbina, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric17.php
 
Misli pogođenog pisca, Zagreb, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric18.php
 
Knjiga za Sofiu, Zagreb, 2019.
http://www.digitalne-knjige.com/andric19.php
Aforizmi i slobodne misli, Zagreb, 2020.
http://www.digitalne-knjige.com/andric20.php
 
Moždani udar©i, Zagreb, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric21.php
 
Berači riječi, Zagreb, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric22.php
 
Raspuštene misli, Zagreb, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric23.php
 
H-umorne misli, Zagreb, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric24.php
 
Iz malog mozga, Zagreb, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric25.php
 
Riječi na djelu, Zagreb, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric26.php
 
Kratke misli za gimnastiku duha, Zagreb, 2023.
http://www.digitalne-knjige.com/andric27.php
"Rezolutno doba 1948", Ivo Mijo Andrić i Marinko Mijo Mijović, Zagreb, 2023.
http://www.digitalne-knjige.com/andric28.php
Granice nesanice, Zagreb, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/andric29.php
 
 
Posebna napomena:
 
Na portalu Digitalne knjige objavili smo i intervju s književnikom Ivom Mijom
Andrićem. Taj intervju možete pročitati tako da svojim mišem kliknete na
slijedeći link: https://digitalne-knjige.com/?p=2193
 
 
  
  
 
 
Abecedno kazalo:
Uvodne riječi priređivača
Ulazna stranica u knjigu
Dino Ahmetović
Stjepan Aladrović
Abdulah Alić Lono
Sadik Alić
Ismet Alijagić Seka
Seid Alikadić
Ivo Andrić
Ivo Mijo Andrić
Nikola Andrić
Ladislav Bakić
Marko Babić
Vinko Bajrović
Željko Bajza
Slavica Bakšaj
Josip Balaško
Zvonimir Balog
Milojka Banduka Jovović
Meho Baraković
Feliks Barušić
Mile Basalo
Ivan Bašić
Zoran Bašić
Duje Bašić
Avdo Bašić
Mirela Bašić Pehiljagić
Toma Bebić
Nermana Begagić
Samira Begman
Milan Begović
Đuro Bel
Miladin Berić
Željko Bilankov
Pajo Bilinović
Tomislav Marjan Bilosnić
Svetislav Biljanović
Helena Binđa Draclin
Marko Ivan Blažević
Nedeljko Blažić
Bojan Bogdanović
Nebojša Borovina
Drago Bosnić
Ivan Boždar
Tomislav Božinović
Ivan Bradvica
Sedina Brkić
Janko Bučar
Ernest Bučinski
Vinko Buj
Alojz Buljan
Miroslav Bustruc
Darko Ciglenečki
Zijad Zijo Cokoja
Dražen Cuculić
Rudolf Cvetić
Zora Čabrilo
Petko Čančar
Stjepan Čehulić
Jozo Čizmić
Silvija Čolić
Maid Čorbić
Kasim Čustović
Marinko Ćavar
Valentin Ćorić
Zdenko Ćurković
Abdulah Daul
Šefik Dautović Fiko
Arsen Dedić
Ismet Dedić
Matej Delaš
Duško Deković
Ivan Dermiček
Srđan Dinčić
Jure Dodig
Miroslav Dolenc Dravski
Elmedin Došlo
Momčilo Dragićević
Jandre Drmić
Zvonimir Drvar
Dragutin Dubravčić
Ivan Dujmović
Ante Dukić
Nađan Dumanić
Smajil Durmišević
Vejsil Džanić
Zulfikar Zuko Džumhur
Mirjana Đapo
Mirsad Đulbić
Slavko Đurković
Živko Đuza
Marko Ercegovac
Mladen Fain
Džeilana Ferhatbegović Honić
Sead Fetahagić
Maja Filipić
Božica Franić Ilić
Đuro Franković
Željko Funda
Zlatko Garvanović
Josipa Glembay
Ivan Godina
Stipe Golac
Danijela Golijanin
Slađana Golijanin
Jadranka Gottlicher
Ivan Grahovec
Marko Grčičević
Josip Grgić
Jasminka Grujić
Sabahudin Hadžialić
Fadil Hadžić
Asaf Beg Hadžihuseinović
Vinko Hajnc
Abdurahman Halilović Ahil
Sakiba Harčević
Zdenka Heršak
Božidar Hitrec
Sara Hodžić
Alija Hodžić
Senad Honić Hona
Zdravko Horvat
Ivo Hrčić
Midhat Hrnčić Mido
Dragan Ilić
Savo Ilić
Seid Imamović
Silvestar Ištuk
Viktor Ivančić
Mato Ivandić
Jakov Ivandić
Nebojša Ivaštanin
Danko Ivšinović
Martin Jakšić
Tarik Jakubović
Josip Janković
Slobodan Janković
Milan Jašić
Nenad Jeftić
Borivoj Jelinčić
Dražen Jergović
Mato Jerinić
Milovan Jevtović
Rade Jovanović
Slavko Jović
Nikola Jukić
Ivan Jurić
Marija Jurić Zagorka
Juraj Jurjević
Ljuljana Kabić
Pajo Pavao Kanižaj
Alija Kapidžić Alkap
Velimir Karabuva
Luka Karačić
Vlado Karakaš
Simo Karan
Danilo Karapetrović
Ivan Katić
Milan Kasučić
Slavko Kenđelić
Ante Kesić
Ivica Kesić
Enes Kišević
Biljana Kitić Čakar
Slađana Klačar
Miroslav Klinovski Klinjo
Goran Kljajić
Daniel Kokić
Momčilo Koprivica
Augustin Korpar
Višnja Kosović
Ferdo Kovač
Petar Duje Kovačević
Suno Kovačević
Elizabeth Suzana Kozina
Hugo Krishaber
Gustav Krklec
Vesna Krmpotić
Zorica Krznar Blagec
Šefik Kurdić
Milan Kuridža
Zdravko Kurnik
Ivo Ladika
Ranko Lalović
Đorđe Latinović
Srečko Lazzari
Irma Lederer
Mate Lendić
Antun Leopold
Grujo Lero
Dragutin Lončar
Fabijan Lovrić
Tonka Lovrić
Mićo Lukić
Ekrem Macić
Kemal Mahmutefendić
Danica Majnarić
Rudolf Maldini
Risto Malešević
Rino Malovrh
Franjo Mandić
Gojko Mandić
Josip Margeta
Božo Marić
Robert Marić
Ilija Marković
Marko Marković
Željko Marković
Damir Markulj
Stanislav Maroja
Drago Maršić
Franjo Martinović Fram
Aldo Matelić
Dinko Matković
Antun Gustav Matoš
Velimir Matutinović
Enver Enko Mehmedbašić
Krešimir Metelko
Milan J Mihajlović
Tomislav Mihanović
Marinko Mijović
Grgo Mikulić
Vladimir Milak
Žarko Milenić
Duško Milišić
Borislav Mitrović
Ivica Molnar Soljanac
Darko Mrkonjić
Salih Cakan Mulalić
Eset Muračević
Selma Musaefendić
Boris Nazansky
Ante Nejašmić Tonči
Nenad Nestorović Maca
Stanko Nešković
Jovo Nikolić
Aziz Nuhić
Iva Nuić
Milad Obrenović
Muharem Omerović
Zdenko Oreč
Ratko Orozović
Dinko Osmančević
Mara Ožić Bebek
Milan Pantić
Vesna Parun
Dragana Pašić
Ivan Pavković
Milan Pejić
Zvonimir Penović
Milan Perin
Hrvoje Marko Peruzović
Zvonko Petrović
Petar Pilipović
Radovan Piljak
Svetislav Pinjuh
Divna Popović Šolaja
Ljerka Poštek Jelača
Vera Primorac
Živko Prodanović
Joka Prorok
Božidar Prosenjak
Rasim Zlatan Pršte
Josip Prudeus
Vladimir Vlado Puljić
Miro Radalj
Ladislav Radek
Boško Radić (Raboš Rakijaveli)
Stanko Radić
Daniel Radočaj
Mara Rakić
Đurđica Ramqaj
Biba Ramović
Ivan Raos
Svjetlana Rašić
Radomir Rečević
Vladimir Rešković Panonski
Branislav Ribar
Meho Rizvanović
Ivica Roki
Paško Romić Croatovski
Milan Rupčić
Deana Sailović
Josip Salajster
Zoran Salamunović
Ismet Salihbegović
Darko Samardžić Kodar
Esma Sarić
Zoran Simić Zoks
Joško Sindik
Josip Sirovec
Himzo M Skorupan
Ismet Smajlović
Mirjana Smažil Pejaković
Džemal Softić
Faiz Softić
Ante Spaić
Miroslav Sredanović
Ante Starčević
Stevan R Stević
Zlatko Stipančić Aurel
Ljubo Stipišić Delmata
Stevan Sojićić
Joško Strižić
Emil Strniša Cipalov
Rešad Sultanović
Tomislav Supek
Mate Sušac
Mubera Šabanović
Sonja Šarunić
Josip Ščrbašić
Neven Šijakov
Vlado Šimenc
Antun Branko Šimić
Nikola Šimić Tonin
Jelena Šipec
Elvira Šmalc-Vulić
Rajko Šobak
Tomislav Šutalo
Savo D Teodorović
Petar Tepić
Ante Tešija
Ante Tičić
Mijo Tokić
Luka Tomić
Stanislav Tomić
Zlatko Tomić
Tanja Torbarina
Zoran Trbić Zort
Nikola Trgovčić
Smail Trtak
Dobrivoje Tukić
Jure Ujević
Tin Ujević
Milenko Vasiljević Čiko
Miloje Veljović
Denis Vidović
Veseljko Vidović
Slađana Vranjanin
Marija Vrbetić
Ivan Vrkić
Ivan Vrljić
Veljko Vučetić
Živko Vujić
Pavao Vuk-Pavlović
Đurđa Vukelić Rožić
Miroslav Vukmanić
Frano Vukoja
Aljoša Vuković
Mladen Vuković
Vladimir Vuković
Slobodan Vuličević
Alen Zečević
Mihajlo Zekić
Miloš Zrnić
Nedo Zuban
Krunoslav Zujić
Zdravko Žarković
Darko Žigrović
Slobodan Živanović
Bilješka o priređivaču
Abecedno kazalo
 
5
8
9
 
10
10
10
11
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
23
24
25
26
27
27
28
29
29
31
31
33
33
34
35
36
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
51
52
52
54
55
55
57
57
58
59
60
60
61
62
62
63
64
65
65
66
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
78
78
79
80
81
81
82
83
84
84
85
86
86
87
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
104
105
106
107
108
109
110
110
110
111
112
113
115
115
117
119
120
121
122
122
123
124
125
126
126
128
129
129
131
131
132
134
134
135
136
137
138
140
140
141
142
143
144
144
145
146
147
148
148
149
149
150
151
152
153
153
154
155
153
157
158
159
161
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
170
172
173
174
175
176
177
178
179
180
180
181
182
183
184
185
186
188
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
209
210
211
211
213
214
215
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
227
228
229
230
231
231
232
232
233
234
235
237
237
238
239
240
241
242
242
242
243
244
245
246
247
248
248
249
250
250
251
252
253
254
254
255
256
257
258
258
259
261
262
262
263
264
265
266
267
267
268
270
270
272
272
273
274
275
275
276
278
278
280
280
281
282
283
284
284
285
286
286
287
288
289
290
290
291
292
292
293
295
296
297
298
299
300
300
301
302
302
304
304
305
306
307
308
308
309
311
311
313
314
315
316
318
318
319
319
320
321
322
323
324
225
328
329
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present